• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
   • Triedy
   • Učebne
   • Naše práce
   • Hráme sa s históriou
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
    • Ocenenie

     22. 6. 2022

     Vedenie školy ocenilo úspešných žiakov, ktorí reprezentovali školu a dosiahli vo vedomostných súťažiach z biológie výborné umiestnenie.

     Ocenenie si prevzali žiaci:

     Nela Sabová (7.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Botanika

     Lea Nováková (8.A) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

     Marcel Fedorčák (6.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

    • Školský výlet 9.B

     21. 6. 2022

     Dňa 16.6.2022 sme my, žiaci 9.B, boli na školskom výlete v Zemplínskej Širokej. Na výlet sme sa neskutočne tešili, a preto sme sa aj riadne pripravili. Vzali sme si hromadu jedla a rôzne športové náčinie. Zahrali sme si volejbal, nohejbal, bedminton. A samozrejme, opekali sme. A aby toho nebolo málo, po opekaní nás čakalo ďalšie chutné prekvapenie. Veď čo môže byť lepšie ako babičkine vynikajúce koláče a dedkov skvelý šalát?! Škoda len, že je to náš posledný spoločný výlet. ĎAKUJEME!

    • Školský športový deň

     21. 6. 2022

     17. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie športovej olympiády v areáli ZŠ. Tešíme sa, že sa tejto športovej súťaže mohli zúčastniť žiaci prvého, ale aj druhého stupňa a v duchu olympijskej myšlienky sme mohli stráviť krásne dopoludnie. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

    • OZNAM

     10. 6. 2022

     Blíži sa koniec školského roka, preto žiadame všetkých žiakov, ktorí majú vypožičané knihy zo školskej knižnice, aby knihy vrátili. Školská knižnica je otvorená v stredu a v piatok od 13.00-14.00. Knihy môžete zaniesť aj počas prestávok, dopoludnia pani učiteľke Čičákovej. V prípade straty alebo vážneho poškodenia je potrebné to nahlásiť a knihu uhradiť.

    • ZMENA VO VYHLASOVANÍ Z OBEDOV OD 13.6.2022

     10. 6. 2022

     Vyhlásiť z obedu je potrebné 1 deň vopred do 14.00 hod.

     Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

     V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 13.00 hod. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   • „Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“
   • Elton John
   • „Ak chcete, aby vaše dieťa stálo pevne nohami na zemi, naložte mu na plecia zodpovednosť.“
   • Pauline Phillips
   • "Príliš veľa lásky deti nikdy nepokazí. Deti sa rozmaznávajú tým, keď nahrádzame svoju prítomnosť darčekmi.“
   • Anthony Witham
   • “Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.”
   • William Arthur Ward
   • „Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“
   • Albert Einstein
   • “Rozdiel medzi školou a životom? V škole vás naučia lekciu a potom dajú test. Život vám dá test a z neho si odnesiete lekciu.”
   • Tom Bodett
   • „Ak pokazíte výchovu svojich detí, tak už veľmi nezáleží na čomkoľvek inom, čo urobíte.“
   • Jacqueline Kennedy Onassis
   • „Len blázni a deti hovoria pravdu.“
   • Umberto Eco
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Urbariát v Porube pod Vihorlatom
  • Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
  • Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
  • Okresná hvezdáreň v Michalovciach
  • Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Michalovce
  • Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach
  • Červený kríž
  • Združenie pre duševné zdravie INTEGRA
  • Obec Iňačovce - komunitné centrum
  • Obec Čečehov
  • Obec Jastrabie pri Michalovciach
  • OblV SZPB Michalovce
  • Mestská polícia Michalovce
  • OR HaZZ Michalovce
  • Unicef Slovensko
  • 22. mechanizovaný prápor Michalovce