• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Verejná zbierka Biela pastelka 2021
   • 22. 9. 2021
   • Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

   • Verejná zbierka Biela pastelka 2021: Čítať viac
   • OZNAM - ČLENSKÉ POPLATKY RZ
   • 20. 9. 2021
   • Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 13. 9. 2021 odsúhlasilo členské poplatky na školský rok 2021/2022:

    1. dieťa – 12 EUR

    2. dieťa – 9 EUR

    3. a 4. dieťa – 0 EUR

    Polosiroty – 5 EUR

    Tieto dobrovoľné finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 6767 5336 alebo v hotovosti triednemu dôverníkovi do 15.10. 2021. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

   • OZNAM - ČLENSKÉ POPLATKY RZ: Čítať viac
   • OZNAM
   • 17. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    dňa 16.09.2021 volebná komisia vyhodnotila výsledky a priebeh volieb do Rady školy pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce za zákonných zástupcov žiakov školy. Z predloženej zápisnice vyplýva NEPLATNOSŤ VOLIEB v prvom kole, pretože sa volieb nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

   • OZNAM: Čítať viac
   • DÔLEŽITÝ OZNAM – DOMÁCE SAMOTESTOVANIA – DOHLASOVANIU ZÁUJMU
   • 14. 9. 2021
   • Vážení rodičia, tí z Vás, ktorí máte ešte záujem o domáce antigenové samotesty a nestihli ste sa prihlásiť v 1. kole zisťovania záujmu, môžete hlasovať cez aplikáciu Edupage do 16.09.2021 /štvrtok/ do 20:00 hod.

    !!! POZOR: Akceptované budú len žiadosti tých zákonných zástupcov, ktorí sa nestihli prihlásiť v 1. kole !!! Toto zisťovanie má zatiaľ len informatívny charakter.

   • DÔLEŽITÝ OZNAM – DOMÁCE SAMOTESTOVANIA – DOHLASOVANIU ZÁUJMU: Čítať viac
   • KANDIDÁTI DO RADY ŠKOLY
   • 14. 9. 2021
   • Títo kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou za člena Rady školy v zmysle vyhlášky 291/2004 Z.z. a štatútu Rady školy. Príďte ich podporiť svojim hlasom vo štvrtok 16.09.2021 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

    1. Bereš Miroslav, Ing. 2. B

    2. Helemiková Adriana 4.A, 8. A

    3. Jacečko Adrián, Ing. 5. B, 9. B

   • KANDIDÁTI DO RADY ŠKOLY: Čítať viac
   • DÔLEŽITÝ OZNAM
   • 13. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    dňa 16.09.2021 (štvrtok) od 15:00 – 17:00 hod. sa uskutoční odovzdávanie Ag samotestov – 5 ks na žiaka pre tých rodičov, ktorí prejavili záujem testovať svoje dieťa. Je dôležité dodržať čas a termín odovzdávania testov !!!

    Zároveň sa uskutoční aj voľba do Rady školy. Na základe zisteného záujmu bude zostavená kandidátna listina, podľa ktorej bude prebiehať tajné hlasovanie zákonných zástupcov. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude označený určený alebo nižší počet kandidátov. Štyria zákonní zástupcovia, ktorí získajú najvyšší počet hlasov budú pracovať vo funkčnom období 2021 – 2025 v Rade školy. Voľba do Rady školy bude platná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, v ktorej sa nadpolovičná väčšina oprávnených voličov nevyžaduje.

   • DÔLEŽITÝ OZNAM: Čítať viac
   • „Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“
   • Elton John
   • „Ak chcete, aby vaše dieťa stálo pevne nohami na zemi, naložte mu na plecia zodpovednosť.“
   • Pauline Phillips
   • "Príliš veľa lásky deti nikdy nepokazí. Deti sa rozmaznávajú tým, keď nahrádzame svoju prítomnosť darčekmi.“
   • Anthony Witham
   • “Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.”
   • William Arthur Ward
   • „Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“
   • Albert Einstein
   • “Rozdiel medzi školou a životom? V škole vás naučia lekciu a potom dajú test. Život vám dá test a z neho si odnesiete lekciu.”
   • Tom Bodett
   • „Ak pokazíte výchovu svojich detí, tak už veľmi nezáleží na čomkoľvek inom, čo urobíte.“
   • Jacqueline Kennedy Onassis
   • „Len blázni a deti hovoria pravdu.“
   • Umberto Eco
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Urbariát v Porube pod Vihorlatom
  • Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
  • Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
  • Okresná hvezdáreň v Michalovciach
  • Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Michalovce
  • Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach
  • Červený kríž
  • Združenie pre duševné zdravie INTEGRA
  • Obec Iňačovce - komunitné centrum
  • Obec Čečehov
  • Obec Jastrabie pri Michalovciach
  • OblV SZPB Michalovce
  • Mestská polícia Michalovce
  • OR HaZZ Michalovce
  • Unicef Slovensko
  • 22. mechanizovaný prápor Michalovce