• Detský tábor 2019 na ZŠ Krymská 5

    • 15.7.2019
     • Program letného detského mestského tábora  <br />
15.7. - 19.7.2019 <br />
<br />
PONDELOK

      Program letného detského mestského tábora  <br /> 15.7. - 19.7.2019 <br /> <br /> PONDELOK

      7:00 – 8:00 príchod detí 
      8:00 – 8:30 zoznámenie sa, určenie pravidiel, poučenie o BOZ,  rozdelenie do družstiev 
      8:30 – 9:00 oboznámenie sa s programom v LDMT 
      9:00 – 9:30 desiata 
      9:30 – 10:30 aktivity, táborová zástava 

      10:30 - 12:00 vychádzka - Hasičský a záchranný zbor v Michalovciach 
      12:00 – 12:30 odpočinok, príprava na obed 
      12:30 – 13:00 obed 
      13:00 – 14:00 oddych, edukačné hry 
      14:00 – 14:30 olovrant 
      14:30 – 15:30 vychádzka SK MADA BULÍK- Michalovce – chov koní 
      15:30 - 16:00 vyhodnotenie dňa 

    • 16.7.2019
     • UTOROK

      UTOROK

      7:00 – 8:00 príchod detí  
      8:00 – 9:00 oboznámenie sa s programom dňa 

      9:00 – 9:30 desiata  
      9:30 – 10:00 športové hry na ihrisku 

      10:00 – 11:00 OZ Zlatý pes – ukážky cvičenia psov 

      11:00 – 12:00 tanečný tréning 
      12:00 – 12:30 odpočinok 
      12:30 – 13:00 obed 

      13:00 – 15:30 plaváreň Michalovce, olovrant 
      15:30 – 16:00 vyhodnotenie dňa

    • 17.7.2019
     • STREDA

      STREDA

      7:00 – 8:00 príchod detí 

      8:00 – 8:30 oboznámenie sa s programom dňa 

      8:30 – 12:30 vychádzka na plážové ihrisko – 6. ZŠ – cvičenia a hry na piesku, desiata 

      12:30 – 13:00 obed 

      13:00 - 14:30 maľovanie na tvár 

      14:30 – 15:00 olovrant 

      15:00 – 15:30 tanečný film 

      15:30 – 16:00 vyhodnotenie dňa 

       

    • 18.7.2019
     • ŠTVRTOK 

      ŠTVRTOK 

      7:00 – 8:00 príchod detí 
      8:00 – 8:30 oboznámenie sa s programom dňa 
      8:30 – 9:00 desiata 
      9:00 – 10:00 maľovanie tričiek  
      10:00 – 14:00 dopravné ihrisko Sobrance, obed  

      14:00 – 15:30 aktivity v športovom areáli školy 
      15:30– 16:00 vyhodnotenie  dňa 

       

    • 19.7.2019
     • PIATOK 

      PIATOK 

      7:00 – 8:00 príchod detí 
      8:00 – 8:30 oboznámenie s programom  
      8:30 – 9:00 desiata 
      9:00 – 12:00 vychádzka Hvezdáreň Michalovce 
      12:30 – 13:00 obed 
      13:00 -  14:30 šikovné ručičky, výroba náramkov 
      14:30 – 15:00 olovrant 
      15:00 – 16:00 vyhodnotenie tábora 

    • 3.6.2019
     • Pozvánka - letný tábor

      Pozvánka - letný tábor

      Pozývame všetkých menších aj väčších, ktorí majú chuť byť ešte chvíľku spolu, do denného letné tábora. Ponúkame aktívny oddych plný zábavy, tanca, športovania, výletov, tvorivosti.

       Termín:  15. 07. 2019 -  19. 07.  2019   / 5  prac. dní  /    

       V čase:    od 7,00 hod. – 16,00 h.  v priestoroch školy a školského areálu.  

    • 4.6.2019
     • Letný denný tábor 2019 na Základnej škole Krymská 5

      Letný denný tábor 2019 na Základnej škole Krymská 5

       Deti sa môžu tešiť na skvelú zábavu, bohatý program a chutnú stravu. 

      POPLATOK  ÚČASTNÍKA  TÁBORA : 30 €/týždeň                         

      Poplatok  sa  uhrádza  pri odovzdaní  záväznej  prihlášky do   24.  6.  2019 osobne pani Dane Melegovej na vedení školy.

      Prihlášku na letný tábor si môžete stiahnuť tu:

       Prihláška