• Projekty 2018/2019

    • Práca koordinátorov v rámci plnenia úloh:

     Národného programu prevencie HIV/AIDS

     Národného akčného programu Dohovor o právach dieťaťa

     Národného programu duševného zdravia

     Národného programu boja proti obezite

     Realizované:

     Projekt "Zober loptu a nie drogu"

     Projekt "Boja proti drogám"

     Projekt "Správajme sa slušne"

     Besedy na tému drogových závislostí, kyberšikany

     Projekt "Táborovisko" v rámci predmetu SVP a T

     Program "Školské mlieko"

     Program "Ovocie a zelenina do škôl"

     Program "Školské ovocie"    www.skolskeovocie.sk

      

     Projekt podpory čitateľskej gramotnosti

     Projekt prírodovednej gramotnosti a globalizácie - Brloh, iBotor - Bebras Computing Challenge

     Projekt prírodná záhrada - oslava prvého roka

     Projekt E-Twinning - získanie titulu učiteľ mesiaca

     The International Christmas Calendar 2018

     Christmas Card Exchange

     Let´s speak English #makefriends

      

     Projek na podporu programovania a kódu - EU Code Week 2018

     Projekt obnovy priestorov školy - vstupu, vstupnej haly, prechodových chodieb a vstupu do jedálne.

     Projekt obnovy telocvične