• Ochrana osobných údajov

    •  

      

      

     Základná škola, Krymská 5, MIchalovce v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje požadované informácie o spracúvaní osobných údajov na tomto linku:

     https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/17080762