• AKCIE V ŠKD - 2015/2016

    • Školský rok  2015 / 2016

      

     SEPTEMBER

     1.  Kamarát, poď sa hrať !

     2.  Európsky týždeň mobility

     3.  Turistická vychádzka

      

     Kamarát, poď sa hrať !

     Dnes bol deň rôznych športových aktivít.

      

     Európsky týždeň mobility

     Deti jazdili na kolobežkách a kolieskových korčuliach.

      

     Svetový  deň  srdca

     V tento deň si aj my v ŠKD pripomíname, aké dôležité je starať sa o naše sdriečko, aby nám čo najdlhšie vydržalo zdravé.

      

      

     OKTÓBER - " Pestrá jeseň"

     1.  Jesenná výstavka

     2.  Turistická vychádzka -  KERTA

     3.  Týždeň zdravej výživy

     4.  Turnaj o Pohár ŠKD

      

     Jesenná výstavka

     Svoje jesenné výtvory deti ukázali na výstavke, ktorú inštalujeme každoročne v priestoroch školy.

      

     Turistická vychádzka

     Krásne počasie sme opäť využili na vychádzku do prírody. Park KERTA je obľúbeným miestom na hry aj odpočinok.

      

     Mesiac úcty k starším

     Deti vyrobili pekné pozdravy pre svojich starých rodičov. Chcú im tak vyjadriť svoju lásku a potešiť ich.

      

     NOVEMBER - " Zdravý  životný  štýl"

     1.  Beseda o knihe : Nenič svoje múdre telo !

     2.  Týždeň boja proti drogám - výtvarné aktivity, súťažné hry

     3.  Úsmev nám pristane - zábavné aktivity

     4.  Šarkaniáda

     5.  Dopravná  súťaž