• AKCIE V ŠKD - 2014/2015

    • Školský  rok   2014 /  2015

     September - "Rozlúčka s letom, škola volá"

     1.   Privítanie detí v ŠKD

     2.   Zoznámenie sa s prostredím ŠKD

     3.   Bezpečne na ceste - kvízy, súťaže

     4.   "Kamarát, poď sa hrať " - športovo - súťažné aktivity

     5.   "Veselá zábava na kolieskach" - športovo-zábavné popoludnie

     6.   Turistická vychádzka do prírody

      

     Svetový deň prvej pomoci

     13. september je Svetovým dňom prvej pomoci. Pripomenuli sme si ho aj my v školskom klube.

      

     Európsky  týždeň  mobility

     Aj my v ŠKD sme boli mobilní.  Pozrite si foto.

     Kamarát poď sa hrať

     Zábavné súťaženie tentokrát medzi prvákmi a druhákmi.

     Október - " Pestrá jeseň "

     1.   Jesenná výstavka

     2.   Hry v prírode

     3.   Týždeň zdravej výživy

     4.   Turnaj o Pohár  ŠKD / futbal, vybíjaná /

     Turnaj o Pohár ŠKD

     Minulý týždeň sa konal ďalší ročník turnaja o Pohár ŠKD, v ktorom sa stretávajú žiaci 3. a 4. ročníka . Dievčatá súťažia vo vybíjanej, chlapci vo futbale. Tohto roku sa držiteľmi pohára stali dievčatá 4. ročníka / vybíjaná / a chlapci 3. ročníka / futbal /. Gratulujeme !

     Úcta k starším

     Deti zhotovili pekné pozdravy pre svojich starých rodičov.

     Strašidelná diskotéka

     Naši tretiaci si deň pred jesennými prázdninami spríjemnili strašidlami a tancom.    

      

     November - "Zdravý  životný  štýl"

     1.    Športovo - súťažné  popoludnie

     2.    Týždeň  boja  proti  drogám

     3.    Medzinárodný  deň  tolerancie - zábavné  aktivity

     4.    Šarkaniáda

      

     Zo života polície

     10. novembra sme medzi nami privítali príslušníka mestskej polície, ktorý nám priblížil prácu a činnosť polície a porozprával rôzne zaujímavosti.

      

     Mikulášske posedenie

     Aj tento rok nás navštívil Mikuláš. Prišla s ním aj rozprávka o Perinbabe a samozrejme deťom priniesol aj sladké darčeky.

      

     Január -" Zimné  radovánky"

     1.  Snežné  stavby

     2.  Súťaž v stolnom tenise

     3.  Detský  milionár

     4.  Bystré  hlavičky - zábavné popoludnie

      

     Bystrá hlavička

     Deti v I.a II. oddelení si dnes potrápoli svoje hlavičky. Kto bol najbystrejší, sa ukázalo pri riešení logických úloh a hlavolamov. Pozrite si foto.

     Dnes si deti III. a IV. oddelenia preverili svoje nadobudnuté vedomosti v súťaži  MILIONÁR. Aj keď sa nevyhrávali veľké peniaze, chuť súťažiť nebola o nič menšia.

      

     Február - " Fašiangové radovánky

     1.  Karneval v ŠKD

     2.  Beseda o zdravej výžive

     3.  Beseda o drogách

     4.  Valentín - tvorivá dielňa v ŠKD,

          Valentínska diskotéka

      

     KARNEVAL  ŠKD

     Opäť nadišiel čas karnevalov a naša jedáleň sa zaplnila rôznymi krásnymi a farebnými maskami. Predstavovanie masiek, súťaže, tanec, spev a  neodmysliteľné odmeňovanie najkrajších masiek  -  to bol

                                                      KARNEVAL 2015 !

     Marec - " Z rozprávky do rozprávky "

     1.  Marec  mesiac knihy - návšteva školskej knižnice

     2.  Návšteva okresnej knižnice Gorazda Zvonického

     3.  Z rozprávky do rozprávky - zábavné súťaženie

     4.  Výstavka kníh v oddeleniach

     5.  Zahrajme sa na rozprávku - dramatizácia rozprávky

      

     Apríl - " Príroda okolo nás "

     1.  Poznaj a chráň - vedomostná súťaž o prírode

     2.  Deň Zeme 22. apríl - súťažné aktivity

     3.  Ekohry - ochrana prírody - turistická vychádzka

     4.  Zahrajme sa na rozprávku - dramatizácia

      

     Poznaj a chráň

     Tretiaci a štvrtáci sa v piatok stretli, aby si zmerali sily v prírodovednom kvíze.

      

     Deň  Zeme

     Narodeninový deň našej planéty sme si pripomenuli aj v našom školskom klube športovo- náučnými aktivitami.

      

     Máj - " Dbáme o svoju bezpečnosť "

     1.  Švihadlový maratón

     2.  Návšteva hasičov - Deň  Sv. Floriána

     3.  Turistická vychádzka

     4.  Dramatizácia rozprávky - zahrajme sa na rozprávku

      

     Deň matiek

     Deti v ŠKD si na tento deň pre svoje mamičky pripravili pekné darčeky, ktorými ich v nedeľu potešia.

      

     Turistická vychádzka

     Štvrtkové popoludnie deti strávili v prírode. Cieľom turistickej vychádzky bol park KERTA, kde sa deti zahrali, zasúťažili a užili si krásne počasie.

      

     Jún

      

     MDD

     Aj tento rok deti svoj deň prežili inak , ako tie ostatné. Zabávali sme sa na Zemplínskej Šírave.

     Hrali sme divadlo

     Dnes sme sa preniesli do rozprávky . V divadelnom predstavení sa deti premenili na princezné, kráľov, zvieratká aj rybárov a predviedli svoje umenie. Bolo sa na čo pozerať!