• Školský rok 2019/2020

      

      

     SEPTEMBER

     "Rozlúčka s letom, škola volá"

     1. Privítanie detí v ŠKD
     2. Európsky týždeň športu: 

               Športové aktivity, Florbalový turnaj

             Zábavné športové aktivity

     1. Európsky týždeň mobility:

                Veselá zábava na kolieskach

     1. Turistická vychádzka do prírody
      
      
      

      

     OKTÓBER

     "Pestrá jeseň"

     1.  Jesenná výstavka

     2.  Medzinárodný deň školských knižníc - čitateľské aktivity

     3.  Týždeň zdravej výživy

     4.  Turnaj o Pohár ŠKD - futbal, vybíjaná

      

      

     NOVEMBER

     "Zdravý životný štýl"

     1. Týždeň boja proti drogám

     2. Šarkaniáda - hry jesene

     3. Naša mena Euro - finančná gramotnosť

      

      

     DECEMBER

     "Vianoce prichádzajú"

     1.  Výzdoba vianočného stromčeka

     2.  Mikulášska diskotéka

     3.  Zhotovenie vianočnej výstavky

      

      

      

      

      

     JANUÁR

     "Zimné  radovánky"

     1.  Radovánky v snehu - súťaž o najkrajšieho snehuliaka, stavanie snehových pevností, guľovačka.

     2.  Súťaž v hraní spoloč. hry  Človeče, nehnevaj sa