• Testovanie9, Testovanie5

    •  

     V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania uskutoční:
      

     Testovanie 5 - 2018 sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 (streda).

     Testovanie 9 - 2019 sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda).

     Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.

      

     Bližšie informácie:

     Testovanie 5 - 2018

     Základné informácie k Testovaniu 5-2018

     Testovanie 9 - 2019

     Základné informácie k Testovaniu 9-2019

      

     Vzor testu SJL             Vzor testu MAT

      

     ________________________________________________________________________________________________

     Upozornenie

     Na zverejnené testy T5 a T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

     Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.