Úspechy a ocenenia

 • Prečo si zvoliť nás?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Zameranie na športy
   • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
   • Školská knižnica
   • Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh
  • Regionálne kolo

   • Ella Ondrušová
   • 4. miesto kat. 1. - 2. roč.
   • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník
   • Regionálne kolo
   • Anglický jazyk
   • Michelle Majerová
   • 4. miesto kat. 3. - 4. roč.
   • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník
   • Regionálne kolo
   • Anglický jazyk
   • David Jacečko
   • 1. miesto 100 m voľný štýl
   • Súťaž v plávaní ZŠ ""O pohár primátora mesta"
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • David Jacečko
   • 1. miesto 50 m motýlik
   • Súťaž v plávaní ZŠ ""O pohár primátora mesta"
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Sarah Majerová
   • 1. miesto 1. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Michelle Majerová
   • 3. miesto 1. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Simona Reichelová
   • 1. miesto 2. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Nina Jacečková
   • 2. miesto 2. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Martin Macko
   • 3. miesto 3. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Marianna Baníková
   • 3. miesto 2. kategória PRÓZA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Patrik Fajner
   • Cena poroty 2. kategória PRÓZA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Tomáš Bödi
   • 3. miesto 3. kategória PRÓZA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
  • Medzinárodné kolo

   • Sofia Mojsejová
   • cena poroty
   • World children s picture contest
   • Medzinárodné kolo
   • Výtvarná výchova
   • Emma Horňáková
   • Diplom DROBEC 96 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Marcel Fedorčák
   • Diplom DROBEC 94 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Lea Nováková
   • Diplom BOBRÍK 96 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Kristína Mojsejová
   • Diplom BOBRÍK 89 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Adam Bajus
   • Diplom BOBRÍK 82 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Veronika Fiľková
   • Diplom BOBRÍK 82 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Adam Kočan
   • Diplom BOBRÍK 82 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika