• Prečo si zvoliť nás?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Zameranie na športy
   • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
   • Školská knižnica
   • Studenti majú voľný prístup do našej školskej knižce s kopou úžasných kníh
  • Školské kolo

   • Ján Pavlovič
   • 3. miesto II. kategória
   • Šaliansky Maťko
   • Školské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Emma Škubová
   • 3. miesto II. kategória
   • Šaliansky Maťko
   • Školské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Nina Jacečková
   • 1. miesto III. kategória
   • Šaliansky Maťko
   • Školské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Martin Macko
   • 2. miesto III. kategória
   • Šaliansky Maťko
   • Školské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Samuel Maľar
   • 3. miesto III. kategória
   • Šaliansky Maťko
   • Školské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Vargová Katarína - 3.B
   • 1. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Veľasová Monika - 4.B
   • 1. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Matejová Michaela 5.A
   • 1. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Eštok Dávid - 3.B
   • 2. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Kočan Adam 5.B
   • 2. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Fedorčák Marcel - 3.B
   • 3. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Petrášová Vanesa - 3.B
   • 4. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • 6. - 8. ročník
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Leonard Tomčák 7.B
   • 1. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Sofia Straková 7.A
   • 1. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Miriam Popovičová 8.A
   • 1. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Martin Macko 7.A
   • 2. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Damián Hric 8.A
   • 2. miesto
   • Pytagoriáda 3. -5. ročník a 6. - 8. ročník
   • Školské kolo
   • Matematika
   • Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEMEa prajeme veľa úspechov aj v obvodnom kole súťaže.
   • Samuel Šiňanský 7.B
   • 1. miesto
   • Olympiáda v anglickom jazyku 2018/2019 - kat. 1A (5., 6., 7. roč.) a kat. 1B (8., 9. roč.)
   • Školské kolo
   • Anglický jazyk
   • Lukáš Ďurčák 8.A
   • 1. miesto
   • Olympiáda v anglickom jazyku 2018/2019 - kat. 1A (5., 6., 7. roč.) a kat. 1B (8., 9. roč.)
   • Školské kolo
   • Anglický jazyk