Navigácia

 • Školské kolo geografickej olympiády 5. ročník 14.12.2018

  Dňa 14.12.2018 naši piataci súťažili v školskom kole Geografickej olympiády.

  Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl National Geographic World Championship (NGWC). 

  21.12.2018 12:06 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 4366540