• Voľné miesta na našej škole

  • Riaditeľka Základnej školy, Krymská 5, Michalovce príjme do pracovného pomeru na čiastočný úväzok - 11 hodín učiteľa rímskokatolíckej náboženskej výchovy s nástupom od 8. januára 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat  623,80 € za mesiac v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

   Zoznam požadovaných dokladov:
   • žiadosť o prijatie do zamestnania,
   • štruktúrovaný životopis,
   • doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore)
   • súhlas so spracovaním osobných údajov.

   Požadované doklady posielajte do 20.12.2019 na adresu školy: ZŠ, Krymská 5, Michalovce
   Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Novotná, riaditeľka školy
   e-mail:
   krym@zskrymmi.edu.sk, tel. číslo: 056/64 35 879

  • zatiaľ žiadne údaje