• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ matematiky

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2021 na dobu určitú
   • Požiadavky:
    1. Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce
    2. Kontakt: 056-6435879,e-mail: krym@zskrymska.sk
    3. Kategória a podkategória: učiteľ 2. stupňa ZŠ
    4. Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aprobácia matematika.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
    o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov
    - súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
    ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších predpisov
    - iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    Prax vítaná.
    Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača. Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: krym@zskrymska.sk
    Pracovná ponuka platí do 30.06.2021.
  • Učiteľ slovenského jazyka a literatúry - anglický jazyk

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2021 na dobu určitú
   • Požiadavky:
    1. Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce
    2. Kontakt: 056-6435879,e-mail: krym@zskrymska.sk
    3. Kategória a podkategória: učiteľ 2. stupňa ZŠ
    4. Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aprobácia matematika.

    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
    - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
    o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov
    - súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
    ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších predpisov
    - iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
    Prax vítaná.
    Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača. Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: krym@zskrymska.sk
    Pracovná ponuka platí do 30.06.2021.