• Európsky týždeň boja proti drogám

      Do galérie Európskeho týždňa boja proti drogám boli pridané fotografie.

      Zámerom Európskeho týždňa boja proti drogám je objektívne informovanie mladých ľudí o problematike užívania drog, upozorniť na nežiaduce následky ich užívania. Každoročne sa naša škola zapája do tohto programu. Dňa 28.11.2019 sa v telocvični školy uskutočnila Free style show, kde boli predvedené rôzne kúsky s futbalovou či basketbalovou loptou. Nasledovala ukážka bojového umenia Judo a potom všetkých roztancovala zumba. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sme tento Deň boja proti drogám mohli zrealizovať.

     • ENVIROPROJEKT - 5 ročník

      Do galérie ENVIROPROJEKT - 5 ročník boli pridané fotografie.

      Skončil sa projekt pre piatakov ENVIROPROJEKT

      Aj naši piataci sa môžu popýšiť, že úspešne prešli „Cestou poznania a objavov“. Kedy? Počas necelých troch mesiacov sa na hodinách techniky oboznamovali s novým učivom cez projekt, ktorý si spolu s vyučujúcou PaedDr. Luptákovou pripravili. Zámer bol jednoznační . Stať sa ochranármi prírody. Na hodinách sa tvorivo, s veľkou radosťou a láskou zapojili do úloh :-Objav Prírodnú záhradu, vysaď malú jarnú záhradku ,priprav darček pre vtáčikov na zimu, zhotov si odznak s logom EKO, uši si zápisník pozorovania. Snáď aj tento projekt pomohol našim novým piatakom sa ľahšie z orientovať a zadaptovať na druhý stupeň. To bol ich prvý projekt z techniky, ktorý sa vydaril.

     • Škôlkári v telocvični

      Do galérie Škôlkári v telocvični boli pridané fotografie.

      V rámci spolupráce ZŠ, Krymská 5 a MŠ, Leningradská 18 sa v telocvični školy uskutočnilo cvičenie detí MŠ pod názvom "Škôlkári v telocvični". V športových disciplínach si deti rozvíjali odvahu, zručnosť, pohyblivosť a telesnú kondíciu.

     • Prezentácia s protidrogovou tématikou.

      Do galérie Prezentácia s protidrogovou tématikou. boli pridané fotografie.

      Dňa 21. 11. 2019 študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach prezentovali  pre žiakov siedmeho ročníka našej školy prvú pomoc pri intoxikácií drogami. Súčasťou prezentácie s protidrogovou tématikou boli aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci pri zástave dýchania, či zástave činnosti srdca. Ďakujeme! 

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2019/2020

      Dňa 14.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 24 žiakov v troch kategóriach. Ocenenými v jednotlivých kategóriách sú:

      kat. 1A (5., 6., 7. roč.)

      1. miesto: Milan Kokoš 5.A

      2. miesto: Romana Nistorová 7.B

      3. miesto: Lea Nováková 6.A

     • "Krotitelia odpadov - vyčistime spolu svet"

      V rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sa konala celoslovenská výtvarná súťaž "Krotitelia odpadov - vyčistime spolu svet", v ktorej naša žiačka 7.A triedy Sofia Mojsejová zíslaka 1. miesto. Srdečne gratulujeme!

     • Čas premien

      Život v období dospievania je plný zmien. Preto sme 13. novembra 2019 pripravili pre dievčatá siedmeho ročníka a chlapcov ôsmeho ročníka prednášku so sprievodnou edukačnou prezentáciou na tému Čas premien a Cesta k mužnosti. Informácie nám prišla sprostredkovať lektorka akreditovanej organizácie MP Education, s. r. o., ktorej by sme sa touto cestou chceli poďakovať. Veríme, že problematika dospievania so zameraním sa na reprodukčné zdravie, psychické, fyzické a sociálne dozrievanie dievčatá a chlapcov zaujala a že toto stretnutie pomohlo žiakom zodpovedať otázky dospievania.

     • Ukážka služobnej kynológie

      Do galérie Ukážka služobnej kynológie boli pridané fotografie.

      46. týždeň sa nesie v znamení boja proti drogám. Každoročne si tento týždeň - Európsky týždeň boja proti drogám naša škola pripomína. Dnes, 12. 11. 2019, si žiaci našej školy pozreli veľmi peknú ukážku služobnej kynológie pod vedením Bc. Bamburáka v spolupráci s jeho tímom. Predviedli modelové situácie pri chytaní zlodejov kde hlavným hrdinom bol služobný pes Bak. Celú ukážku sme so zanietením sledovali a vyjadrujeme p. Bamburákovi za celé zorganizovanie tejto skvelej akcie veľké ĎAKUJEME!

     • Poznáte sa? Zoznámte sa!

      Do galérie Poznáte sa? Zoznámte sa! boli pridané fotografie.

      Dňa 5.11.2019 sa v 1. ročníku pod vedením pani Titkovej uskutočnilo adaptačné vzdelávanie,druhé kolo, s názvom Poznáte sa? Zoznámte sa? Deti pri zaujímavých aktivitách a hrách spoznávali jeden druhého. Učili sa rešpektovať sa navzájom a pomáhať si.