• SÚŤAŽ MÔJ KAMARÁT POČÍTAČ - okresné kolo

     • Súťaž organizuje Gymnázium Ľudovíta Štúra.

      Výsledkové listiny:

      • kategória Profík (4. a 5. ročník ZŠ)
      •    1. miesto:    Nela Sabová 5. B
      • kategória Expert (6. a 7. ročník ZŠ a prima OGY)
      •    2. miesto: Simona Felšöciová 6. B

      Výhercom súťaže GRATULUJEME a všetkým zúčastneným ďakujem za pekný zážitok.

     • Darujte 2% z dane - OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Dovoľte, aby sme Vás aj tento rok oslovili s prosbou darovať 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskému združeniu s názvom " Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n. o." Za uplynulé roky sme zo získaných finančných prostriedkov doplnili vybavenie tried pre deti modernými učebnými pomôckami. Tlačivá Vám boli poskytnuté prostredníctvom detí alebo na vedení školy. 

      Za Vašu podporu Vám ďakuje Výbor Rodičovského združenia a riaditeľka ZŠ Krymská 5, Michalovce.

     • Oznam - Združenie rodičov pri ZŠ Krymská 5

     • Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5,Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 23.01.2020 odsúhlasilo členské poplatky na školský rok 2019/2020:

      1. dieťa - 12 Eur

      2. dieťa - 9 Eur

      3. a 4. dieťa - 0 Eur

      Polosiroty - 5 Eur

      Tieto finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu : SK30 0900 0000 0051 6767 5336 alebo v hotovosti triednemu dôverníkovi do 28.02.2020. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

      Ďakujeme Vám!

     • Ruské slovo - krajská súťaž

     • Dňa 19.2.2020 sa naší žiaci zúčastnili krajského kola súťaže "Ruské slovo" a získali pekné umiestnenie. 

      3. miesto:    Sophia Serdyová  (5. A)

      3. miesto:    Dávid Radchenko  (4.B)

       

      Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Geografická olympiáda

     • Dňa 6.2.2020 sa naša žiačka Nelka Sabová z 5.B triedy zúčastnila okresného kola Geografickej olympiády a získala nádherné 1. miesto. Srdečné blahoželáme

     • Valentínska pošta

     • Sviatok svätého Valentína nebol obyčajným dňom ani pre žiakov našej školy. V tento deň mohli vyjadriť svoje sympatie spolužiakom a spolužiačkám, ku ktorým majú najbližšie a deň im spríjemniť peknou "valentínkou". Žiacky parlamet a "Valentínska pošta" priniesla väčšine žiakov veľa radosti a príjemných pocitov. Priateľstvo a láska robia život krajším.

     • Sladký Valentín

     • Hovorí sa "Láska ide cez žalúdok". Tak sa naši tretiaci naučili v cvičnej kuchynke pripraviť sladký nepečený dezert, aby následne vedeli doma potešiť svojich blízkych chutným darčekom vytvoreným  vlastnými rukami. Dobrú chuť a pekný sviatok želáme.