• OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

      • prevádzka školy bude otvorená v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.,
      • škola bude zabezpečovať prevádzku 1. až 5. ročníka základnej školy, školského klubu detí a stravovanie v školskej jedálni,
      • príchod žiakov do školy bude v čase od 7.00 hod. do 7.45 hod.,
      • žiaci 1. – 3. roč. vchádzajú do budov
     • Oznam

      Vážení rodičia,

       

      Základná škola, Krymská 5, Michalovce je pripravená opätovne otvoriť svoje brány pre žiakov 1. - 5. ročníka od pondelka 1. júna 2020 rešpektujúc plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       

      Úplné znenie Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roka 2019/2020 nájdete tu a vyhlásenie pre zákonného zástupcu nájdete tu.

       

      Detaily platné pre nástup žiakov do školy Vám sprostredkujeme prostredníctvom web stránky školy a EduPage správ v priebehu budúceho týždňa /25.5. - 28.5.2020/.

      Prosím, sledujte tieto oznamy.

       

      Ďakujem za spoluprácu!

         Mgr. Katarína Novotná

        riaditeľka školy    

       

     • Unicef - program Škola priateľská k deťom a zbierka MODRÉHO GOMBIKA 

      Tento ročník programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM a celý priebeh školského roka ovplyvnila pandémia COVID-19. Tento rok sa nám žiaľ nepodarí zrealizovať našu každoročnú zbierku MODRÝ GOMBÍK. Pripájame výzvu, ktorej cieľom je pomoc deťom v krajinách, v ktorých zúria vojny a pustošia ich živelné katastrofy - a navyše sú oni a ich rodiny ohrozené pandémiou COVID-19. Pomôcť môžete TU.