• OZNAM K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU COVID-19

     • V dňoch 31. 10.1. 11. 2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Na základe usmernení vydaných Vládou SR je odporúčané, aby sa celoplošného testovania zúčastnili všetci zamestnanci školy a žiaci vo veku od 10 rokov, aj keď sú žiakmi 1. stupňa.

       

      • všetci žiaci 1. stupňa musia pred nástupom do školy odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré si stiahnete TU.

       

      • žiaci nad 10 rokov musia pred nástupom do školy predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigenového testu na ochorenie Covid -19. Ak sa nevedia preukázať negatívnym výsledkom nemôžu sa zúčastniť prezenčnej výučby.

       

      V prípade, ak by po celoplošnom testovaní došlo k vysokému  počtu pozitívnych zamestnancov školy,  aj žiaci 1. stupňa by prešli na  dištančnú formu vyučovania.  Z toho dôvodu, je potrebné sledovať oznamy na stránke školy a aplikáciu Edupage.

                                                                                                                                    vedenie školy

     • Jesenné prázdniny - OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa JESENNÉ PRÁZDNINY uskutočnia v termínoch 30. októbra (piatok), 2. (pondelok), 6.(piatok) a 9. (pondelok) novembra 2020

       

     • Oznam - dištančné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ

     • Platné od 26.10.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci. Nepríjemná situácia nás prinútila podobne, ako v minulom školskom roku, prejsť u žiakov 2. stupňa na dištančné vzdelávanie. Nemajte najmenšie obavy, spolu to zvládneme. Zopakujme si pravidlá dištančného vzdelávania.

      Ako má postupovať žiak pri dištančnom vzdelávaní

       

      1. KOMUNIKÁCIA

      - v prvom rade je veľmi dôležité zistiť, či máš ako komunikovať so svojimi vyučujúcimi  cez počítač, tablet, mobil.../,

      - ak nie, s pomocou rodičov oslov svojho triedneho učiteľa, aby ste sa dohodli, ako budete spolu komunikovať.

      2. ROZVRH HODÍN

      - cez aplikáciu Edupage alebo cez triedneho učiteľa, či spolužiaka zisti, aký je tvoj rozvrh hodín,

      - počas dňa budeš dostávať úlohy cez aplikáciu Edupage len z tých predmetov, ktoré sú naplánované v danom dni v rozvrhu hodín,

      - vyučujúci si môžu  naplánovať aj online vyučovaciu hodinu, o ktorej budeš vopred informovaný cez aplikáciu Edupage,

      - ak nemáš doma pripojenie na internet, mobil, tablet alebo počítač, máš možnosť dostávať pracovné listy, ktoré ti tvoji rodičia vyzdvihnú na vedení školy.

      3. ČAS

      - priprav sa na vyučovanie, tak ako sa pripravuješ na hodiny, keď chodíš do školy, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online,

      - nezabudni na domáce úlohy,

      - po online hodine si nezabudni zopakovať, o čom ste sa s učiteľom rozprávali,

      - netráv pri počítači zbytočne veľa času – keďže aj tvoje hodiny sú teraz na počítači, skús sa zahrať aj trochu inač /čítaj knihu, zacvič si, vyrob si niečo z papiera, lega..../

      4. ÚČASŤ NA ONLINE HODINE

      - je povinná, rovnako ako v škole,

      - počas hodiny:          

      • Dávaj pozor!
      • Vypni televízor, rádio!
      • Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ!
      • Zapájaj sa do priebehu hodiny! /odpovedaj na otázky učiteľa/
      • Ak niečomu nerozumieš, neboj sa opýtať učiteľa!
      • Nevyrušuj!

      - neprítomnosť na online hodine je potrebné ospravedlniť u vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

      5. POMOC

      - ak máš, akýkoľvek problém, neboj sa poprosiť o pomoc svoju triednu učiteľku alebo ktoréhokoľvek vyučujúceho :-)

      Prajeme veľa síl!

       

       

      Ako má postupovať rodič pri dištančnom vzdelávaní svojich detí

      1. PODPORA

      - vytvorte si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online hodiny všetkých detí,

      - v prípade potreby neváhajte kontaktovať triedneho učiteľa,

      - vytvorte, čo najoptimálnejšie prostredie pre online hodiny svojho dieťaťa,

      - podporte snahu školy a učiteľov pri dištančnom vzdelávaní.

      2. INFORMOVANOSŤ

      - informujte sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľom,

      - informujte triedneho učiteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré bránia žiakovi v plnení súčasnej formy vzdelávania,

      3. TECHNICKÉ VYBAVENIE

      - v rámci svojich možností zabezpečte dieťaťu potrebné vybavenie na online hodiny,

      - pomôžte dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu,

      - v prípade ak nemôžete zabezpečiť technické vybavenie pre svoje dieťa, je potrebné to nahlásiť triednej učiteľke a dohodnúť sa na preberaní pracovných listov pre svoje dieťa.

      4. POMOC

      - buďte oporou pre svoje deti,

      - buďte nápomocní a trpezliví pri dištančnej výučbe,

      - v prípade potreby kontaktujte triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

       

      Prajeme veľa síl!

     • Zážitková biológia

     • Do galérie Zážitková biológia boli pridané fotografie.

      Povedz mi a ja zabudnem. Ukáž mi a ja si možno spomeniem. Zapoj ma a ja pochopím.

      Dňa 21.10.2020 sa žiaci 5.A triedy na vyučovaní riadili aj týmto príslovím. Hodinu biológie spestrili poznávaním ihličnatých a listnatých stromov a krov v areáli a v blízkom okolí školy. Aj takouto formou zážitkového vyučovania si naši piataci upevnili poznatky o hlavných znakoch pri rozlišovaní jednotlivých drevín.

     • Oznam-vyplácanie dopravného

     • ŽIADAME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

      (KTORÍ NEMAJÚ BANKOVÝ ÚČET) Z OBCÍ ČEČEHOV, IŇAČOVCE A JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH, ABY SI PRIŠLI PREVZIAŤ DOPRAVNÉ ZA SEPTEMBER 2020.

      DOPRAVNÉ ŽIAKOV SA BUDE VYPLÁCAŤ

      V DŇOCH 23.10.2020 (PIATOK), 26.10.2020 (PONDELOK) A  27.10.2020 (UTOROK) 

      V ČASE OD 9.00 HOD. DO 9.30 HOD.

                    A  OD 15.00 HOD. DO 15.30 HOD.

      ŽIADAME VÁS, ABY STE DODRŽALI ČAS A TERMÍN VYPLÁCANIA DOPRAVNÉHO!

     • Dôležitý oznam

     • So zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 je potrebné upraviť opatrenia pre našu školy.

      Od utorka 20.10.2020 dôjde na Základnej škole, Krymská 5 k týmto zmenám:

      • z dôvodu, aby došlo, k čo najmenšiemu miešaniu žiakov sa až do odvolania nebude vyučovať náboženská a etická výchova,
      •  žiaci sa nebudú deliť na skupiny počas vyučovania cudzích jazykov,
      • predmet informatika sa bude vyučovať iba teoreticky – bez využitia počítačovej učebne,
      • školský klub detí bude v prevádzke do 16.15 hod.

      Riaditeľstvo školy, opakovane pripomína:

      • Naďalej platí prísny zákaz vstupu cudzích osôb do vnútorných priestorov školy.
      • Zákonní zástupcovia sú povinní v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym úradom.
      • Po viac ako 3 dňoch absencie žiaka v škole vrátane víkendu a sviatkov, rodič odovzdá triednemu učiteľovi "Vyhlásenie o bezinfekčnosti".

       

       

      riaditeľstvo ZŠ

     • Jabĺčkový deň

     • "Žiaci 1. - 4. ročníka si dňa 16.10.2020 pripravili Jabĺčkový deň. Brušká si naplnili zdravými jabĺčkami, chutnými jablkovými koláčmi a výbornou jablkovou výživou. Popritom plnili zaujímavé úlohy a aktivity. Rôznymi technikami vyrábali symbol jabĺčka, vyskúšali si lepenie, strihanie, maľovanie a všetci ukázali svoju kreativitu. Žiaci boli týmto dňom nadšení a zistili, že i maškrtenie môže byť aj zdravé."

     • Slnečná sústava

     • Do galérie Slnečná sústava boli pridané fotografie.

      Vesmír je pre žiakov vždy atraktívnou temou. Na hodinách prírodovedy a v spolupráci s hvezdárňou sa naši štvrtáci dozvedia mnoho nových poznatkov, ktoré v závere vyústia do perfektných žiackych projektov. Takto sa s nimi popasovali žiaci 4.B. Klobúk dole...

     • Oznam pre rodičov

     • V nedeľu (11.10.2020) počas rokovania ústredného krízového štábu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, oznámil, že so zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 je  potrebné upraviť opatrenia pre školy. 

      NOVINKY PLATNÉ OD 12.10.2020 TÝKAJÚCE SA ZŠ:

      • Zrušené budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, exkurzie mimo škôl.
      • Školský klub detí bude pokračovať za prísnych opatrení.
      • Povinné rúška aj na 1. stupni ZŠ.
      • Povinnosť nosiť rúško v interiéri a exteriéri školy pre všetkých žiakov a zamestnancov.