• Vianočné prázdniny - OZNAM

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra (pondelok) 2020 do 8. januára (piatok) 2021.

      O spôsobe nástupu do školy, po ukončení vianočných prázdnin, sa dozviete prostredníctvom školskej stránky a aplikácie EduPage. Budeme Vás včas informovať.

     • Pytagoriáda - školské kolo 2020/2021

      Dňa 9. - 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDY 3. - 8. ročníka. Spolu sa zúčastnilo 37 žiakov. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy priamo v škole. Žiaci 5. - 8. ročníka súťažili online.

      Úspešní riešitelia:

      3. ročník

      Helemiková Zoe - III.A 1. miesto

      Rapáč Jakub - III.A 2. miesto

     • Oznam

      Pre nízky záujem zákonných zástupcov o nástup žiakov 2. stupňa do školy, sa do 18.12.2020 prezenčné vyučovanie na našej škole neuskutoční. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

       

       

                                                                                                    riaditeľstvo ZŠ

     • Mikuláš na našej škole

      „Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa.“

      …a veru sme to aj dodržali. Najmä tým najmenším už od rána svietili očká a nedočkavo čakali na príchod Mikuláša. Zaspievali, zarecitovali a Mikuláš ich obdarovali sladkou pochúťkou. No, nie len tým, ale aj všakovakými inými vecami. Akými? Veď pozrite sami.....

     • "Kto je mojím ochrancom?"

      Opäť sa nám podarilo byť úspešnými na výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásil Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny v Michalovciach pod názvom „Kto je mojím ochrancom?“. Naše dve žiačky Laura Bodorová a Nikola Hamlíková získali 1. miesta. Zlaté pásmo získala Sofia MojsejováLiana Mechírová. Strieborné pásmo poteší Ninu GamecovúTijanu Škoričovú. Žiačky pracovali pod vedením PaedDr. Remákovej a Mgr. Kužmovej.

      Všetkým účastníčkam blahoželáme a pani učiteľkám ďakujeme za pomoc, ochotu a pozitívny prístup.

       

     • Práca polície očami detí - výtvarná súťaž

      Okresné Riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach pripravilo už 7. ročník výtvarnej súťaže pod názvom „Práca polície očami detí“. Cieľom projektu bolo zistenie a zvyšovanie informovanosti detí z oblasti práce príslušníkov PZ prostredníctvom ich tvorivej činnosti. Do súťaže sa zapojili žiaci zo 4.A triedy- Michaela Parasková, Nina Gamecová, Juraj Juras, Nikola Hamlíková, Sára Biháryová.

     • "Koľko lásky...."

      Do galérie "Koľko lásky......" boli pridané fotografie.

      Zdieľame poďakovanie a dobrý pocit zúčastneným, deťom, ich rodičom, učiteľom.... Za kúsok hojnosti, ochoty a radosti podporiť myšlienku projektu "Koľko lásky......", Veríme, že každý darček vyčarí starkým úsmev na tvari a tak spríjemní chvíle jesene života... Ďakujeme!

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala online na platforme Edupage a podmienky boli upravené. 
      V troch kategóriách súťažilo 27 žiakov 5. - 9. ročníka. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:  

      kat. 1A (5., 6., 7. roč.) 

      1. miesto: Sophia Serdyová 6.A 

      2. miesto: Michelle Majerová 5.B 

      3. miesto: Milan Kokoš 6.A 

        

      kat. 1B (8., 9. roč.) 

      1. miesto: Martin Macko 9.A 

      2. miesto: Nina Jacečková 8.B 

      3. miesto: Terézia Godová 9.A 

        

       kat. 1C  

      1. miesto: Vanesa Kozárová 6.B 

       

       

             Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste vo svojich kategóriách a získali minimálne 31 bodov. Víťaz kategórie 1C postupuje priamo do krajského kola.  

     • Pasovanie prvákov

      Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

      Aj napriek momentálnej náročnej „covid situácii“, 27. november 2020 bol pre našich prvákov výnimočný. V triede 1. A a v triede 1. B sa konalo slávnostné doobedie pripravené práve pre nich. Naši prváčikovia boli oficiálne pasovaní za žiakov našej školy.