• Vianočné prázdniny - OZNAM

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra (pondelok) 2020 do 8. januára (piatok) 2021.

      O spôsobe nástupu do školy, po ukončení vianočných prázdnin, sa dozviete prostredníctvom školskej stránky a aplikácie EduPage. Budeme Vás včas informovať.

     • Pytagoriáda - školské kolo 2020/2021

     • Dňa 9. - 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDY 3. - 8. ročníka. Spolu sa zúčastnilo 37 žiakov. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy priamo v škole. Žiaci 5. - 8. ročníka súťažili online.

      Úspešní riešitelia:

      3. ročník

      Helemiková Zoe - III.A 1. miesto

      Rapáč Jakub - III.A 2. miesto

      Jacečková Ema - III.A 3. miesto

      Urbanová Nikola - - III.A 4. miesto

       

      4. ročník

      Dzvonik Matúš - IV.B 1. miesto

      Popadič Martin - IV.A 2. miesto

      Rebo Lukáš - IV.B 3. miesto

       

      5. ročník

      Fedorčák Marcel - V.B 1. miesto

      Lechman Erik - V.A 2. miesto

      Paľo Štefan - V.A 3. miesto

       

      6. ročník

      Sabová Nela - VI.B 1. miesto

      Capulič Filip – VI.A 2 miesto

      Veľasová Monika - VI.B 3. miesto

       

      7. ročník

      Nováková Lea - VII.A 1. miesto

      Felšöciová Simona - VII.B 2. miesto

      Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole súťaže.

       

     • Oznam

     • Pre nízky záujem zákonných zástupcov o nástup žiakov 2. stupňa do školy, sa do 18.12.2020 prezenčné vyučovanie na našej škole neuskutoční. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

       

       

                                                                                                    riaditeľstvo ZŠ

     • Mikuláš na našej škole

     • „Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa.“

      …a veru sme to aj dodržali. Najmä tým najmenším už od rána svietili očká a nedočkavo čakali na príchod Mikuláša. Zaspievali, zarecitovali a Mikuláš ich obdarovali sladkou pochúťkou. No, nie len tým, ale aj všakovakými inými vecami. Akými? Veď pozrite sami.....

     • "Kto je mojím ochrancom?"

     • Opäť sa nám podarilo byť úspešnými na výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásil Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny v Michalovciach pod názvom „Kto je mojím ochrancom?“. Naše dve žiačky Laura Bodorová a Nikola Hamlíková získali 1. miesta. Zlaté pásmo získala Sofia MojsejováLiana Mechírová. Strieborné pásmo poteší Ninu GamecovúTijanu Škoričovú. Žiačky pracovali pod vedením PaedDr. Remákovej a Mgr. Kužmovej.

      Všetkým účastníčkam blahoželáme a pani učiteľkám ďakujeme za pomoc, ochotu a pozitívny prístup.

       

     • Práca polície očami detí - výtvarná súťaž

     • Okresné Riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach pripravilo už 7. ročník výtvarnej súťaže pod názvom „Práca polície očami detí“. Cieľom projektu bolo zistenie a zvyšovanie informovanosti detí z oblasti práce príslušníkov PZ prostredníctvom ich tvorivej činnosti. Do súťaže sa zapojili žiaci zo 4.A triedy- Michaela Parasková, Nina Gamecová, Juraj Juras, Nikola Hamlíková, Sára Biháryová.

       Naša žiačka Sára Biháryová získala 1. miesto.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a Sárka srdečne blahoželáme!

     • "Koľko lásky...."

     • Do galérie "Koľko lásky......" boli pridané fotografie.

      Zdieľame poďakovanie a dobrý pocit zúčastneným, deťom, ich rodičom, učiteľom.... Za kúsok hojnosti, ochoty a radosti podporiť myšlienku projektu "Koľko lásky......", Veríme, že každý darček vyčarí starkým úsmev na tvari a tak spríjemní chvíle jesene života... Ďakujeme!

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala online na platforme Edupage a podmienky boli upravené. 
      V troch kategóriách súťažilo 27 žiakov 5. - 9. ročníka. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:  

      kat. 1A (5., 6., 7. roč.) 

      1. miesto: Sophia Serdyová 6.A 

      2. miesto: Michelle Majerová 5.B 

      3. miesto: Milan Kokoš 6.A 

        

      kat. 1B (8., 9. roč.) 

      1. miesto: Martin Macko 9.A 

      2. miesto: Nina Jacečková 8.B 

      3. miesto: Terézia Godová 9.A 

        

       kat. 1C  

      1. miesto: Vanesa Kozárová 6.B 

       

       

             Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste vo svojich kategóriách a získali minimálne 31 bodov. Víťaz kategórie 1C postupuje priamo do krajského kola.  

     • Pasovanie prvákov

     • Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

      Aj napriek momentálnej náročnej „covid situácii“, 27. november 2020 bol pre našich prvákov výnimočný.  V triede 1. A a v triede 1. B sa konalo slávnostné doobedie pripravené práve pre nich. Naši prváčikovia boli oficiálne pasovaní za žiakov našej školy.

      Stať sa prvákom je totiž veľká vec. Je potrebné si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel. Vyobliekaní prváčikovia, plní radosti a očakávania predviedli pani riaditeľke a pani zástupkyni všetko čo sa stihli naučiť. A veru bolo sa na čo pozerať. Chlapci a dievčatá spievali, recitoval, tancovali. Po krátkom predstavení boli pani riaditeľkou oficiálne pasovaní za prvákov Základnej školy, Krymská 5 v Michalovciach. V závere slávnostným sľubom potvrdili, že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí.

       

       

      Naši milí prváci, želáme Vám, aby sa Vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  získali veľa vedomostí a zažili i kopec  radosti a spokojnosti z dobre vykonanej práce. 

      Nech sa Vám na našej škole darí!