• Slávnostné ukončenie školského roka 30.06.2021

     • Vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 30.06.2021, v stredu, so slávnostným nástupom v areáli školy.

       

      8.00 - 8.15 hod. - príchod žiakov II. stupňa pred budovu školy ( z dôvodu havarijného stavu)

      8.20 hod. - nástup žiakov pred budovou školy

      8.30 hod. - príhovor riaditeľky školy Mgr. Kataríny Novotnej

                      - slávnostný program

      9.00 - 10.00 hod. - triednická hodina - odovzávanie vysvedčení

      10.15 hod. - obed v školskej jedálni

      Prevádzky ŠKD - od 6.30 hod.- 12.00 hod.

     • Školský výlet Klokočina

     • Žiaci 3. ročníka v rámci školského výletu navštívili dňa 24.6.2021 neďaleký jazdecký ranč Klokočina. Zúčastnili sa prehliadky ranča, spoznali zaujímavé druhy našich i cudzokrajných zvierat, zajazdili si na koníkoch Sherlly a Pišta, zahrali sa s bernardínmi Bee a Bumblee a nakreslil pekné obrázky. Aj napriek horúcemu počasiu prežili veľmi pekný deň plný zážitkov a dojmov.

     • Dobrovoľníci z 1.BK Michalovce prispeli k podujatiu Naše mesto

     • V basketbalovom klube 1.BK Michalovce sa okrem športovej stránky a podpory rozvoja pohybu detí snažíme aj o obnovu a revitalizáciu športovísk v našom meste. Vo veľkej miere sa jedná o dobrovoľnícke aktivity financované klubom resp. úspešným projektom od donorov tretieho sektora. Tentokrát sme sa 11.6.2021 pustili do obnovy basketbalového ihriska a časti areálu 7. ZŠ na ul.Krymskej v Michalovciach. Po dohode a s prispením vedenia školy sa vymenili basketbalové dosky a obruče. Následne sme obnovili čiary basketbalového ihriska, umiestnili nové lavičky a v spolupráci so sprejerom Erikom obnovili aj protiľahlú stenu telocvične o tematické logá. Verím, že náš projekt sčasti podporí aj Košický samosprávny kraj. Týmto projektom sme sa zároveň pripojili do celoslovenského podujatia NAŠE MESTO, aj keď sme do podujatia neboli oficiálne zaradení. Ihrisko bude slúžiť nielen širokej verejnosti, ale aj školským aktivitám. Veríme, že vydrží v dobrom stave čo najdlhšie bude slúžiť pre športovcov v našom meste.

     • Oznámenie od vedúcej školskej jedálne

     • Vážení rodičia, vyhlásiť dieťa z obedov môžete do 28.06.2021 cez Edupage a 29.06.2021 do 7:00 hod. telefonicky. Vyhlásenie po tomto termíne nemôžeme akceptovať z dôvodu uzatvorenia štátnych dotácii na obedy.

     • Výletik v Divočinke

     • Žiaci z 2.B navštívili 22.6.2021 spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou  detské interiérové ihrisko- Divočinku. Toto  ihrisko poskytuje veľké množstvo zaujímavých atrakcií napr. veľké bludisko so šmykľavkami, toboganom a rebríkmi, tiež trampolíny a lezeckú stenu, kde sa žiaci zabavili a precvičili si svoju obratnosť. Na pretekárskej dráhe si mohli vybrať dopravný prostriedok  a vyskúšať si jazdu na ňom. Dievčatká sa pohrali s kočiarikmi a bábikami a  a chlapci si zahrali aj stolný hokej. Deti boli veľmi spokojné a radi si taký výletik zopakujú.

     • „Orchester“ na našej škole

     • Aj napriek obmedzeniam počas vyučovacích hodín hudobnej výchovy, kde žiaci nemohli počas školského roka spievať,  kreativita a vynaliezavosť v 5.A triede určite nechýbala. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Ingrid Kudročovej sa im podarilo vytvoriť celkom pekný „orchester“. Čo poviete? No, nie sú šikovní?

     • Milá návšteva z materskej škôlky

     • Malí škôlkari z Materskej škôlky na Leningradskej ulici nás boli navštíviť a pochutnať si na ovocí z  našej záhradky. Ponúkli sa  čerstvými  jahodami a čerešňami. Z ich návštevy sme mali radosť. Sú na našej škole kedykoľvek vítaní. Ďakujeme za návštevu.

     • Zber papiera - vyhodnotenie

     •  

      Papier je materiál, ktorý má všestranné použitie. Stačí sa pozrieť okolo seba a určite nájdete veľa vecí, ktoré sú úplne alebo čiastočne vyrobené z papiera: kancelársky a katalógový papier, lesklý papier, vreckovky, papierové obaly. S modernou technológiou sa jednorazový papier stal lacnou komoditou, čo viedlo k vysokej spotrebe a nárastu papierového odpadu. Za posledných 40 rokov sa spotreba papiera zvýšila o 400%. To znamená, že papierenský priemysel je jedným z najväčších priemyselných odvetví na svete a má obrovský vplyv na životné prostredie.

      Je zrejmé, že najväčší dopad má výroba a spotreba papiera na ťažbu lesov. Každým rokom sa celkový počet stromov znižuje, a to približne o 10 miliárd. Tento smutný fakt je dôsledkom nepomeru medzi stromami, ktoré vyrastú, a tými, ktoré sú vyrúbané, prípadne odumrú. Zatiaľ, čo sa každým rokom na našej planéte objaví 5 miliárd nových kusov rastlín, na druhej strane prídeme o 15 miliárd ďalších.

      Papier tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni približne 1 hektár 100 ročného lesa.

                  Na našej škole prebiehal Zber papiera od 1.6.2021 do 11.6.2021. Spolu sa vyzbieralo 9573,50 kg papiera.

      Najviac starého papiera priniesli žiaci týchto tried:

      3. miesto : 4.A -  976,50 kg

      2. miesto : 4.B - 1009,50 kg

      1. miesto : 2.B - 1108 kg

      Najviac starého  papiera priniesli títo žiaci:

      10. miesto:Dobranská Tamara 4.B - 188 kg

      9. miesto:Paľo Michal 2.A - 208 kg

      8. miesto:Lukáčová Ema 2.B - 240 kg

      7. miesto:Fedor Kamil 5.A - 247 kg

      6. miesto:Fedorová Daniela 1.A - 260 kg

      5. miesto:Berešová Soňa  1.B - 294 kg

      4. miesto:Sabová Nela 6.B - 321 kg

      3. miesto: Bercík Branislav 3.B - 395 kg

      2. miesto: Cuprík Matej 4.A - 478 kg

      1. miesto: Vodhanelová Nela 2.B - 521 kg

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto zberu zúčastnili a zároveň prispeli k ochrane našej planéty, našich lesov. Tých najusilovnejších čaká odmena!

     • Deň otcov

     • Tretia júnová nedeľa sa pomaly, ale iste, začína udomácňovať v našich mysliach ako sviatok venovaný všetkým otcom.

      Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny po smrti manželky musel sám vychovávať šesť detí.

      Aj týmto slovkom ĎAKUJEM sa Vám chceme poďakovať za Vašu lásku, starostlivosť, trpezlivosť, humor, oporu a mužský pohľad na veci.

      Všetko najlepšie k Vášmu sviatku!