• Výtvarná súťaž - Chutné maľovanie

     • Žiaci z 3. a 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie".

      Cieľom súťaže bolo vzdelávať žiakov o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasť zdravého životného štýlu.

      Vyhlásených bolo 5 tém, podľa poschodia potravinovej pyramídy: 

      1. Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky🥐🥖🥔

      2. Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov🥕🍏🍐

      3. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek🍼🥛

      4. Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny🍗🍖🐟

      5. Cukry, tuky, soľ 🍭🍬🍩🍫🍟🍔🥨🧂

     • „Október – Mesiac úcty k starším“

     • Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

      V tomto mesiaci sa viac ako inokedy venuje pozornosť starším ľudom, pretože október je mesiacom úcty k starším. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú tí, ktorí vekom nadobudli skúsenosti, ktoré ďalej odovzdajú nám, mladším.

      Dovoľte nám prejaviť Vám úctu a za všetko poďakovať!

     • Prváci v knižnici

     • Naši najmladší žiaci dnes po prvýkrát navštívili školskú knižnicu, kde ich privítal Adamko – maňuška a dievčatá – Danka a Janka. Tí ukázali deťom, ako sa treba v knižnici správať, ako si vypožičiavať knihy, ako sa ku knihe správať. Vysvetlili im, čo znamená slovo knižnica a ukázali, aké knihy v knižnici nájdu. Danka a Janka sa zahrali na moderátorky a dávali prvákom rôzne otázky, ktoré sa týkali predovšetkým čítania, na ktoré deti odpovedali veľmi správne. Potom im prečítali príbeh z rovnomennej knihy – O človiečikovi z budíka, zahrali si s nimi hru na pravda-nepravda a nakoniec si taký budík vyrobili žiaci aj sami. 

      Po slávnostnom odovzdaní čitateľských preukazov si mohli prváci vypožičať svoju prvú knihu. Všetci odchádzali spokojní, aj so sladkou odmenou a sľubom, že do knižnice budú chodiť radi  a budú veľa čítať, keď sa to dobre naučia.

     • Zážitková biológia

     • V dňoch 11. a 13. októbra sme sa počas hodiny biológie rozhodli spojiť teóriu s praxou. Vybrali sme sa teda s piatakmi poznávať listnaté a ihličnaté stromy a kry v areáli našej školy. 

     • Onlinewebináre

     • Vo vzdelávaní si uvedomujeme aj určité nástrahy, ktoré našim žiakom na internete hrozia, a preto ich učíme, aby v onlinepriestore dokázali kriticky uvažovať.  V rámci zapojenia sa do Národného projektu s názvom “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, sa pre žiakov našej školy v dňoch 12.10.2021 a 15.10.2021 uskutočnili onlinewebináre v oblasti prevencie kriminality a iných sociálno-patologických javov na témy:

      1. „Internetová bezpečnosť detí a mládeže“, prednášala certifikovaná lektorka  p. Andrea COX
      2. „Šikana a kyberšikana“, prednášal certifikovaný lektor p. Marián Sopčák.

      Webinárov sa zúčastnil aj koordinátor ochrany detí pred násilím PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi z ÚPSVaR a koordinátor na regionálnej úrovni Košice - oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality p. JUDr. Katarína Frimerová. Ako multiplikátori sa onlinewebináru zúčastnili výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie.

      Žiaci sa dozvedeli ako bezpečnejšie a zodpovednejšie používať online technológie, rôzne aplikácie a mobilné telefóny, ako bojovať s kyberšikanou, či odhaľovať falošné profily.

     • Jesenná parráááááda

     • Tento rok k nám opäť zavítala "Pani Jeseň" a to v plnej paráde, veľkosti a kráse. Prírodná záhrada našej školy ožila plodmi, tekvicami a krásnymi výtvormi našich žiakov, rodičov a učiteľov.

      Všetkým, ktorí sa do príprav zapojili srdečne ďakujeme a pozývame na prehliadku spoločného dielka...

      Je to ozaj parrááááda...

     • Jabĺčkový deň

     • „Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené...“

      aj takúto pieseň si 15.10.2021 vyspevovali žiaci z našej školy pri príležitosti Deň jablka. Svoje brušká si naplnili jablkovými dobrotami a smäd uhasili sladkokyslou jablčnou šťavou, džúsom alebo jablkovým čajom. V triedach hýrili príslovia a zábavné edukačné hry, pri ktorých žiaci odhalili zázračné vlastnosti jabĺčok z našich záhrad. Pri tvorivých aktivitách využili svoje šikovné rúčky a vytvorili tak krásne obrázky. Pozrite sa na náš Jabĺčkový deň v skratke. 

     • Adaptačný program „Poznáte sa? Zoznámte sa!“

     • S cieľom uľahčiť a zefektívniť prechod deťom z Materskej školy na Základnú školu, pracovala s našimi prvákmi sociálna pedagogička z CPPPaP Michalovce PhDr. Jarmila Titková. Adaptačný program ukončila prednáška, na ktorej sa rodičia poučili ako pracovať s deťmi v domácom prostredí. 

      ĎAKUJEME.