• Kolekcia šperkov, šatiek a veľkonočných ozdôb

     • Aj napriek dlhej a náročnej epidemiologickej situácii sme nezaháľali. Naše šikovné a nápadité pani učiteľky pod vedením Mgr. Dany Kužmovej pripravili kolekciu šperkov, šatiekveľkonočných ozdôb. Veríme, že  tým  motivujeme žiakov našej školy a v budúcom školskom roku si založíme ŠPERKÁRSKY KRÚŽOK. No, veď posúďte sami.

     • Týždeň slovenských knižníc

     • V spolupráci s p. Ondovou z Okresnej knižnice Gorazda Zvonického sme pripravili našim druhákom peknú aktivitu pod názvom ,,Moja najkrajšia záhrada". 

      Druháci sa v rámci týždňa slovenských knižníc dozvedeli o práci knihovníka/knihovníčky, rozvíjali čítanie s porozumením s environmentálnym podtextom a zároveň sme ich ,,naladili" k výsadbe vlastnej triednej záhradky, ktorú sme získali od spoločnosti Kaufland. Už teraz sa tešíme na úrodu - tú v kvetináčoch, aj tú v bystrých hlavičkách našich žiakov.

     • Biologická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 18.02.2022 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády, kategória E.

      Súťaž prebiehala online formou.

      Úspešní riešitelia v jednotlivých odbornostiach:

      Odbornosť: Botanika

      1. miesto: Nela Sabová - VII.B trieda

      Odbornosť: Zoológia

      1. miesto: Lea Nováková - VIII.A trieda

      2. miesto: Marcel Fedorčák - VI.B trieda

      3. miesto: Timotej Kica - VI.B trieda

      Našim úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme, ďakujeme za účasť a postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole súťaže.

     • Výsledky súťaže Hľadá sa Krymkáčik

     • Výsledky súťaže:

      Literárna zložka:

      1. miesto: Veronika Drahňovská, 9.A

      2. miesto: Timotej Kica, 6.B

      3. miesto: Sarah Majerová, 6.B

      Cena poroty: Michaela Matejová, 8.A

      Výtvarná zložka:

      1. miesto:  Amina Miglecová, 2.B

      2. miesto: Ella Ondrušová, 5.B

      3. miesto: Šimon Kočan, 5.B

      Cena poroty: Zuzana Kolesárová, 3.A

      ĎAKUJEME, že ste sa zapojili. Vaše námety pre nás boli veľkým prínosom a inšpiráciou pre tvorbu Krymkáčika. O jeho finálnej podobe rozhodnú naši žiaci, a to prostredníctvom hlasovania.

     • Astronomická súťaž: "Čo vieš o hviezdach?"

     • Dňa 29. a 30. marca 2022 sa astronomickej súťaže pod názvom "Čo vieš o hviezdach?", zúčastnili siedmi žiaci našej školy. Súťaž sa konala v budove hvezdárne na Hrádku. V okresnom kole v I. kategórii žiakov získala žiačka 5.B triedy, Ella Ondrušová, 2. miesto a v II. kategórii žiakov získal žiak 9.B  triedy, Patrik Fajner, 3. miesto. Obidvaja žiaci postupujú do krajského kola. Blahoželáme im a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Deň otvorených dverí 2022

     • Ďakujeme, že ste prišli a strávili s nami tento deň. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii.

      Mali ste možnosť vidieť a zažiť:

      • Hravú informatiku
      • Montessori aktivity
      • Maľovanie na tvár a prípravu veľkonočných vajíčok
      • Hravú biológiu
      • Hravú fyziku
      • Súťaže v našich telocvičniach
      • Matematiku Hejného metódou
      • Z rozprávky do rozprávky/Aktivity pre deti v našej knižnici
      • Anglický jazyk pre najmenších a mnoho iného.

      Veríme, že ste si tento deň užili. 🙂

      Video - DOD 2022

      Fotogaléria - DOD 2022

     • POĎAKOVANIE

     • Vážené kolegyne, kolegovia.

      Chcem sa Vám všetkým z celého srdca poďakovať za výborne pripravený a zorganizovaný Deň otvorených dverí. Som vďačná každému z Vás, ktorí ste sa podieľali na príprave aktivít pre malých návštevníkov našej školy. Všetkým Vám patrí úprimné ĎAKUJEM.

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

     • SPOLUPRÁCA SO SZŠ POKRAČUJE

     • Po krátkej covidovej prestávke opäť pokračujeme v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach.

      Dňa 22.3.2022 to bola prezentácia -  Zdravé zúbky pre prvý ročník a 23.3.2022 ukážky poskytovania - Prvej pomoci pre siedmakov.

      Študentky SZŠ našich prváčikov hravou formou oboznámili s tým, ako sa starať o svoje zúbky, aby predišli tvorbe zubného kazu.

      Praktické aktivity pre žiakov siedmeho ročníka boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci pri zlyhaní životne dôležitých funkcií, prvú pomoc pri krvácaní a používaní obväzovej techniky, tiež na prvú pomoc pri zlomeninách.

      Žiaci si z týchto stretnutí odniesli veľa zážitkov, zábavy, skúseností a skvelej atmosféry.

      Študentkám zo SZŠ ďakujeme za spoluprácu a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

     • Prednáška - Aktuálna situácia na Ukrajine - zdieľaj svoje pocity

     • Záplavu informácií o vojne na Ukrajine vnímajú aj naše deti. Cítia, že sa niečo vážne deje. Majú obavy o vlastnú budúcnosť. Túto pre nich novú situáciu vnímajú veľmi pozorne. Preto sme uskutočnili prednášku s pánom policajtom Bamburákom na tému Aktuálna situácia na Ukrajine - zdieľaj svoje pocity. Žiaci sa pýtali čo je vojna, vojenský konflikt, pýtali sa na tretiu svetovú vojnu aj na jadrové zbrane. Všetko toto im pán Bamburák čo najcitlivejšie vysvetlil, aby obsahu týchto slov a týmto súvislostiam porozumeli. Vojenský konflikt nie je správny a ľudia by si nemali ubližovať. Strach je prirodzená reakcia a emócia, ktorú máme. Nie je hanba priznať si strach. Je dôležité držať sa zabehnutých rituálov. Na záver deti uistil, že my dospelí sme tu pre ne, aby sme ich ochránili.

      Ďakujeme pánovú Bamburákovi za pútavú prednášku!

     • Šaliansky Maťko J. C. Hronského

     • Sarah Majerová, žiačka VI.B triedy, sa stala víťazkou okresného kola v prednese slovenskej povesti v III. kategórii. Výsledky súťaže boli vyhodnotené odbornou porotou a žiaci si prevzali ocenenie 16.03.2022. Usporiadateľom súťaže boli Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach a Dom Matice slovenskej Michalovce. Úspešnej recitátorke blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a do ďalšej súťaže  prajeme veľa úspechov. Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa uskutoční v Košiciach do konca apríla.