• Detské dopravné ihrisko

     • V dňoch 23. až 26. mája boli naši žiaci 1. až 4. ročníka na Detskom dopravnom ihrisku v Sobranciach. Zážitkovou formou si prakticky vyskúšali pravidlá cestnej premávky, bezpečnej jazdy a chôdzu po chodníkoch. Najväčším zážitkom bol pobyt v Simulátore prevrátenia vozidla.

     • Beseda so spisovateľom Jozefom Jenčom

     • Jozef Jenčo, autor prekrásne ilustrovaných rozprávok plných vtipu a hravosti, nás poctil svojou návštevou a spríjemnil nám dopoludnie východniarskymi rozprávočkami. Nielenže nám zopár z nich prečítal, ale dokonca aj prezradil, ako vznikli.

     • Farebný svet Zemplína

     • Žiaci našej školy sa zapojili do detskej výtvarnej súťaže  FAREBNÝ SVET ZEMPLÍNA, ktorá je zameraná na výtvarné stvárnenie krás nášho regiónu - Zemplína, jeho prírodných kultúrnych a historických skvostov, no aj ľudí tu žijúcich. Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivé schopnosti detí a podnecovať ich záujem o spoznávanie vlastného regiónu. Z našej školy sa do súťaže  zapojilo svojimi prácami 10 žiakov. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  Žiačka Simonka Paľová v súťaži obsadila 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

     • Zážitkové vyučovanie - Sokoliar v našej škole

     • Ochrana prírody a poznávanie živočíšnej ríše patrí k neodmysliteľnej časti vzdelávania. Keďže sa blíži Deň detí, zážitkové vyučovanie je vhodnou voľbou, ako upútať pozornosť našich žiakov a priniesť do vyuč. procesu niečo nové. Rozhodli sme sa medzi nás pozvať sokoliara, pána Englera zo Sečoviec. Predstavenie sokoliara a jeho zverencov sa uskutoční dňa 1. júna 2022 (t.j. streda) v čase od 9:00 - 13:00.

      Veríme, že formou zážitkového učenia sa dozvieme o dravcoch mnohé nové zaujímavosti. Dobrovoľné vstupné: 1 euro. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

     • Oznam pre rodičov

     • Dňa 01.06.2022 /streda/ z dôvodu akcie v ŠKD /návšteva kina/ bude vyučovanie pre žiakov 1. stupňa končiť 4. vyučovacou hodinou o 11.25 hod.

     • Exkurzia - Hvezdáreň Michalovce

     • Dňa 27.05.2022 sa uskutočnila exkurzia žiakov 5. ročníka do Hvezdárne v Michalovciach. Žiaci si zopakovali učivo o pohyboch našej Zeme a získali nové vedomosti o vesmíre.

     • Solárne dni

     • Európske solárne dni sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe. V dňoch 24. a 26. mája 2022 sa žiaci 8. ročníka našej školy v rámci predmetov biológie a fyziky zúčastnili prednášky pod názvom Solárne dni, ktorú organizuje každoročne Hvezdáreň v Michalovciach. Žiaci získali viac informácií o alternatívnych zdrojoch energie, o fungovaní solárneho panela na výrobu elektriny či ohrev vody, pomocou ďalekohľadu sledovali aktivitu Slnka, videli pokus na výrobu a využite vodíka, jednoduché solárne hračky a dozvedeli sa ešte mnoho zaujímavých informácií.

     • Dopravná výchova v 5.A a 5.B

     • Dňa 26.5.2022 sa uskutočnila beseda s pánom policajtom Bamburákom o pravidlách cestnej premávky. Pán policajt žiakom vysvetlil, že nielen vodiči, ale aj chodci musia na ceste dodržiavať určité pravidlá. Po besede sa žiaci presunuli na cestu, kde si všímali dopravné značky a diskutovali o bezpečnosti na ceste.

      Ďakujeme pánovi policajtovi Bamburákovi za zaujímavú besedu.

     • Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo 1. - 4. ročník

     • Dňa 19.5.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kategória 1. - 2. ročník a kategória 3. - 4. ročník. Súťaž mala dve časti, písomnú (počúvanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením) a ústnu (rozprávanie o obrázku). Najšikovnejší z najšikovnejších dostali okrem diplomu aj pekné ceny.

      Víťazi v kategórii 1. - 2. ročník

      1. miesto: Karolína Sejnová

      2. miesto: Victoria Lily Meringerová

      3. miesto: Zuzana Tomašová

      Víťazi v kategórii 3. - 4. ročník

      1. miesto: Marko Holda

      2. miesto: Vanesa Michalková

      3. miesto: Tamara Tomčáková

      GRATULUJEME!!!