• Slávnostné ukončenie školského roka 30.06.2022

     • Vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 30.06.2022, vo štvrtok, so slávnostným nástupom v areáli školy.

      Príchod žiakov do školy 8:00 hod.

      8:20 hod. - nástup žiakov pred budovou školy

      8:30 hod. - príhovor riaditeľky školy Mgr. Kataríny Novotnej

                      - slávnostný program

      9:00 - 10:00 hod. - triednická hodina - odovzdávanie vysvedčení

      10:15 hod. - obed v školskej jedálni

      Prevádzky ŠKD - od 6:30 hod. - 12:00 hod.

     • Školský výlet - Botanická záhrada

     • Žiaci  8.A a 8.B triedy navštívili Botanickú záhradu UPJŚ v Košiciach v rámci školského výletu. V areáli si prezreli vonkajšie  expozície, ktoré sú tematicky zamerané na rôzne skupiny rastlín. Prešli včelársky a dendrologický náučný chodník s edukačnými a relaxačnými stanovišťami. Expozície v skleníkoch zaujali tropickými a subtropickými rastlinami. Medzi najkrajšie zážitky patrila výstava motýľov.

     • Školský výlet 5.A, 5.B a 6.A

     • Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa pozreli do  historickej časti mesta Košice, kde je situovaná zrejme najatraktívnejšia expozícia Východoslovenského múzea. Ide o Miklušovu väznicu a Katov byt. Hovorí sa, že väznica dostala pomenovanie podľa krutého kata Mikluša. V podzemí si pozreli priestory hladomorne a mučiarne. Oboznámili sa s  históriou, stavebným vývojom lokality a urobili si predstavu o dobových životných podmienkach košických katov.    

     • Vychádzka MFK Zemplín Michalovce

     • Dnešný výlet našej 6.B triedy na futbalový štadión michalovského športového klubu MFK Zemplín Michalovce. Deti si dnešný deň poriadne užili a domov si odniesli podpis karty vybraných futbalistov. 

     • Exkurzia - Steelpark Košice

     • Dňa 13.06.2022 žiaci 7.B a žiaci 6.B triedy boli na exkurzii v Steelparku v Košiciach, parku vedy a zábavy, ktorý prináša malým i veľkým zážitok zo spoznávania.  Žiaci sa  pri skúmaní vedeckých hypotéz a overovaní technických a prírodných zákonitostí skvelo zabávali.

     • Ocenenie

     • Vedenie školy ocenilo úspešných žiakov, ktorí reprezentovali školu a dosiahli vo vedomostných súťažiach z biológie výborné umiestnenie.

      Ocenenie si prevzali žiaci:

      Nela Sabová (7.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Botanika

      Lea Nováková (8.A) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Marcel Fedorčák (6.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Timotej Kica (6.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Hana Capuličová (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Kristína Fedorčáková (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Nela Jacečková (5.B) - Biologická olympiáda, kategória F

      Matúš Dzvonik (5.B) - Biologická olympiáda, kategória F

      Filip Zágorka (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Oceneným žiakom ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

     • Školský výlet 9.B

     • Dňa 16.6.2022 sme my, žiaci 9.B, boli na školskom výlete v Zemplínskej Širokej. Na výlet sme sa neskutočne tešili, a preto sme sa aj riadne pripravili. Vzali sme si hromadu jedla a rôzne športové náčinie. Zahrali sme si volejbal, nohejbal, bedminton. A samozrejme, opekali sme. A aby toho nebolo málo, po opekaní nás čakalo ďalšie chutné prekvapenie. Veď čo môže byť lepšie ako babičkine vynikajúce koláče a dedkov skvelý šalát?!  Škoda len, že je to náš posledný spoločný výlet. ĎAKUJEME! 

     • Školský športový deň

     • 17. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie športovej olympiády v areáli ZŠ. Tešíme sa, že sa tejto športovej súťaže mohli zúčastniť žiaci prvého, ale aj druhého stupňa a v duchu olympijskej myšlienky sme mohli stráviť krásne dopoludnie. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

      Pozrite si krátke video zo športového dňa.

     • OZNAM

     • Blíži sa koniec školského roka, preto žiadame všetkých žiakov, ktorí majú vypožičané knihy zo školskej knižnice, aby knihy vrátili. Školská knižnica je otvorená v stredu a v piatok od 13.00-14.00. Knihy môžete zaniesť aj počas prestávok, dopoludnia pani učiteľke Čičákovej. V prípade straty alebo vážneho poškodenia je potrebné to nahlásiť a knihu uhradiť.