• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 - OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 5. septembra o 8:30 hod. sa v areáli školy uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023.

      Príchod žiakov do školy je o 8:00 hod. Pri nástupe do školy je potrebné predložiť VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI. Vyhlásenie môže zákonný zástupca predložiť prostredníctvom aplikácie EduPage: žiadosti/vyhlásenia, pridať žiadosť, písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo písomne prostredníctvom linku: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf                    

      Obedy pre žiakov v tento deň nebudú.  Prihlášky na stravu budú rozdané žiakom na triednických hodinách. Školská jedáleň bude v prevádzke od 06.09.2022 /utorok/.

      Rozvrh hodín  bude zverejnený cez EduPage. Bližšie informácie o organizácii prvého týždňa v škole podajú triedni učitelia pri nástupe žiakov do školy.

      Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok, veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne.

     • Poďakovanie

     • Čas uteká a všetko sa pomaly mení, no príjemne strávené chvíle a zážitky s kolegami sú nezabudnuteľné.

      Milí kolegovia, pani zástupkyňa Mgr. Emília Gregová a pán Mgr. František Kovalčík, na časy, ktoré ste strávili spoločne s nami v tejto práci budeme s radosťou spomínať. Ďakujeme vám nielen za vašu odvedenú prácu, ale najmä za ľudský prístup ku kolegom. Radi by sme vám popriali do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a splnených túžob.