• Mladí umelci z našej školy

      Aj takéto krásne „umelecké diela“ vytvorili naši žiaci pod vedením PaedDr. Remákovej a Mgr. Kužmovej. Všetky tieto práce boli zaslaná do súťaže „Krásy Zemplína“. Naším talentovaným žiakom ďakujeme a veríme, že budú ocenení.

     • Letná škola 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vedenie základnej školy ZŠ Krymská 5, Michalovce vám oznamuje, že sa bude uchádzať o projekt Letná škola 2021, ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ.

      Letnú školu plánujeme organizovať pri dostatočnom záujme v termíne od 16.08.2021 – 20.08.2021 v čase od 07:00 do 15:30 hod.

      Srdečne pozývame žiakov 1. až 8. ročníka, ktorí si chcú upevniť a zopakovať učivo zábavnou formou, ale aj získať nové zážitky, rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a tímovú spoluprácu.

     • Hodina kódu 2021 - AI a prevencia pred požiarmi

      Aj v školskom roku 2020/2021 (ako každý rok) sa ZŠ Krymská 5 na hodinách informatiky zapája do celosvetovej iniciatívy Hour of Code – Hodina kódu, ktorou podporujeme vyučovanie základov programovania žiakov.

      Na aktivitu sme využili špeciálny svet v hre Minecraft: Education Edition.

      Žiaci pracovali v známom prostredí, radili sa s inžiniermi, vedcami a hasičmi.

     • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

      Vážení rodičia budúcich prvákov!

      Pozývame Vás a Vaše deti na prevzatie rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka. Podpísať rozhodnutia môžete v dňoch od 27.05. - 31.05.2021 v čase od 08,00 h. do 15,30 h.

      Tešíme sa na Vás, naši budúci prváci!

      Čaká na Vás aj pekný darček.

       

     • Zber papiera - OZNAM

      Zber papiera sa na našej škole uskutoční od 1.6.2021 do 11.6.2021.

      Ráno: od 7:00h do 8:00h

      Popoludní: od 14:00h do 16:00

      Kde: učebňa Techniky (zadný vchod)

      Papier pevne previazať!

     • Učíme informatiku pomocou BBC Micro:bit-u

      V rámci modernizácie a podpory kódovania sme učebne informatiky vybavili  Mini-počítačmi BBC Micro:bit.

      Ambíciou firmy BBC je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa stali kreatívnymi a rozvíjali kľúčové digitálne zručnosti vo vede a technike.

      Žiaci kódovali zariadenia v troch programovacích prostrediach: SCRATCH, Microsoft Make Code a na platforme Python. Naučili sa programovať LED diódy, tlačidla, dotyk, zvuky, ... .

      Čo je to BBC Micro:bit?

      Micro:bit má veľa funkcií a preto s ním deti môžu zažiť nespočetné množstvo zábavy. BBC mikro: bit je malý, cca 4 cm až 5 cm, kódovateľný prístroj, ktorý môže byť naprogramovaný tak, aby sa rozsvietil za použitia radu malých LED, môže detekovať pohyb, ovládať hry, prehrávať hudbu . Každý prvok je úplne programovateľný pomocou softvéru, ktorý je na webe mikrobit.org. prístupný z počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. S PC sa prepája pomocou micro USB a s tabletom a mobilom pomocou bluetooth.

     • Zmeny platné od 03.05.2021

      • žiak a ani zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu,
      • naďalej platí povinnosť predkladať čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
      • pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni /vrátane sviatkov a víkendov/ zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá če