• Prevádzka školy v období od 03.03. do 05.03.2021

      • do školy môžu nastúpiť všetci žiaci 1. stupňa, ktorých rodičia odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti /ak tak neurobili dnes/,
      • prevádzka školy bude od 6:30 hod.,
      • prezenčné vyučovanie v škole bude prebiehať do 11:25 hod.,
      • školský klub detí bude v prevádzke do 16:30 hod.

      vedenie školy

     • Dôležitý oznam pre rodičov !!!!!!!!

      Vážení rodičia,

      oznamujeme, že na základe usmernenia MŠVVaŠ a zriaďovateľa mesta Michalovce pokračujeme celý tento týždeň  v prezenčnej výučbe všetkých žiakov 1. stupňa bez výnimky. 

      vedenie školy 

     • !!!NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY!!!

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Michalovce sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa od 02.03.2021 /utorok/.

      PODMIENKY NÁSTUPU:

      • na prezenčné vyučovanie môže nastúpiť len žiak 1. stupňa, ktorého jeden zákonný zástupca žij
     • !!! POZOR ZMENA NÁVRATU ŽIAKOV DO ŠKÔL !!!

      Vážení  rodičia, krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 /sobota/ rozhodol  vzhľadom na nepriaznivú  epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 NEOBNOVIŤ  vyučovací proces prezenčnou  formou  pre  žiakov 1. stupňa do 19.02.2021 vrátane.

      • školský klub detí pokračuje pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje  výkon práce z domu,
      • prevádzka školského klubu je v čase od 7:00 do 15:30 hod.,
      • v prevádzke je aj školská jedáleň,
      • pred nástupom žiaka do školského klubu je potrebné odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu TU / k dispozícii bude aj pri rannom odovzdávaní žiakov do školského klubu/.

      Verím, že túto neľahkú situáciu spoločnými silami a vzájomným porozumením zvládneme.

                             

                                                                                                    

                                                                                                    Mgr. Katarína Novotná

                                                                                                        riaditeľka školy

     • Matematická olympiáda - okresné kolo - 70. ročník

      Dňa 27.1.2021 sa uskutočnil 70. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Súťaž prebiehala online.

      Našu školu v kat. Z5 úspešne reprezentovali títo žiaci:

      Štefan Paľo V.A - 3. miesto

      Dávid Eštok V.B - 6. miesto

      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Oznam pre rodičov a žiakov

      Vážení rodičia, milí žiaci dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň od 01.02. do 05.02.2020 na 1. aj 2. stupni. Ďalšie pokyny vydáme podľa usmernenia MŠVVsŠ.
      Naďalej je otvorený školský klub detí v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. V školskom klube sa deti v dopoludňajších hodinách vzdelávajú podľa rozvrhu hodín. 

      vedenie školy

     • Oznam

      Vážení rodičia,

      chceme Vás upozorniť, že v rámci celoslovenského skríningu máte možnosť testovať sa aj na našej škole v dňoch 23.01. a 24.01.2021 /sobota, nedeľa/, v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. Posledný odber bude vykonaný 17:30 hod

     • Okresné kolo - Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala v online priestore na platforme Edupage. V kategórii  1A sa naša žiačka Michelle Majerová z V.B umiestnila na peknom šiestom mieste a Martin Macko z IX.A bol tiež úspešným riešiteľom a umiestnil sa na dvanástom mieste .

      Za peknú reprezentáciu našej školy ďakujeme. 

     • OZNAM – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE !!!

      Vážení rodičia, milí žiaci aj v budúcom týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní na 1. aj 2. stupni základnej školy.

      Naďalej je otvorený školský klub pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Pri nástupe žiaka do školského klubu je potrebné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa. V prípade záujmu nástupu do školského klubu kontaktujte svojich triednych učiteľov.