• Opäť medzi ocenenými!

      V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnila celoslovenská súťaž „Vedci – superhrdinovia všetkých dní“. V tejto súťaži naša žiačka 6. A triedy Patrícia Skurková svojou výtvarnou prácou získala v 1. kategórii 3. miesto. Žiačke bola cena odovzdaná priamo zástupcami Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

       Paťke k úspechom srdečne gratulujeme !!!

      Pani učiteľke PaedDr. Eve Remákovej ďakujeme za ochotu a odborný dohľad.

       

       

       

     • Európsky týždeň boja proti drogám

      V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnilo krajské kolo výtvarnej súťaže – v počítačovej grafike „Droga ti zoberie všetko“. V tejto súťaži náš žiak 6. A triedy Michal Serdy získal v 1. kategórii 1. miesto.

      Miškovi srdečne gratulujeme !!!

      Pani učiteľke PaedDr. Eve Remákovej ďakujeme za ochotu a odborný dohľad.

     • Úspech v projekte „Čítame radi“

      V mesiaci december Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

      Naša škola sa do tohto projektu zapojila a patrí medzi školy, ktorým sa podarilo získať finančnú podporu v maximálnej výške 800 Eur.

     • OZNAM O NÁVRATE ŽIAKOV DO ŠKOLY

      Vážení rodičia,

      • od 11.01.2021 bude vyučovanie na našej škole prebiehať dištančným spôsobom výučby na 1. aj 2. stupni,
      • od 18.01.2021 by sa mohol obnoviť vyučovací proces pre 1. stupeň ZŠ za priaznivých epidemiologických podmienok,
      • v tomto čase môže rodič ospravedlniť dieťa na 1. stupni na 5 vyučovacích dní po sebe, v prípade potreby, tak môže ostať žiak doma do ukončenia lockdownu,
      • 2. stupeň pokračuje vo vzdelávaní dištančnou formou do 24.01.2021,
      • po ukončení lockdownu by mali všetci žiaci prejsť na prezenčnú formu vzdelávania,
      • testovanie zákonných zástupcov, zamestnancov a žiakov v termíne 07. - 09.01.2021 sa neuskutoční.

      Bližšie informácie budeme aktualizovať na stránke školy a prostredníctvom aplikácie Edupage priebežne.

      Podrobnejšie informácie sú zverejnené  na stránke www.minedu.sk

     • Vianočné prázdniny - OZNAM

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra (pondelok) 2020 do 8. januára (piatok) 2021.

      O spôsobe nástupu do školy, po ukončení vianočných prázdnin, sa dozviete prostredníctvom školskej stránky a aplikácie EduPage. Budeme Vás včas informovať.

     • Pytagoriáda - školské kolo 2020/2021

      Dňa 9. - 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDY 3. - 8. ročníka. Spolu sa zúčastnilo 37 žiakov. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy priamo v škole. Žiaci 5. - 8. ročníka súťažili online.

      Úspešní riešitelia:

      3. ročník

      Helemiková Zoe - III.A 1. miesto

      Rapáč Jakub - III.A 2. miesto

      Jacečková Ema - III.A 3. miesto

      Urbanová Nikola - - III.A 4. miesto

       

      4. ročník

      Dzvonik Matúš - IV.B 1. miesto

      Popadič Martin - IV.A 2. miesto

      Rebo Lukáš - IV.B 3. miesto

       

      5. ročník

      Fedorčák Marcel - V.B 1. miesto

      Lechman Erik - V.A 2. miesto

      Paľo Štefan - V.A 3. miesto

       

      6. ročník

      Sabová Nela - VI.B 1. miesto

      Capulič Filip – VI.A 2 miesto

      Veľasová Monika - VI.B 3. miesto

       

      7. ročník

      Nováková Lea - VII.A 1. miesto

      Felšöciová Simona - VII.B 2. miesto

      Našim úspešným riešiteľom GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole súťaže.

       

     • Oznam

      Pre nízky záujem zákonných zástupcov o nástup žiakov 2. stupňa do školy, sa do 18.12.2020 prezenčné vyučovanie na našej škole neuskutoční. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

      riaditeľstvo ZŠ

     • "Kto je mojím ochrancom?"

      Opäť sa nám podarilo byť úspešnými na výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásil Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny v Michalovciach pod názvom „Kto je mojím ochrancom?“. Naše dve žiačky Laura Bodorová a Nikola Hamlíková získali 1. miesta. Zlaté pásmo získala Sofia MojsejováLiana Mechírová. Strieborné pásmo poteší Ninu GamecovúTijanu Škoričovú. Žiačky pracovali pod vedením PaedDr. Remákovej a Mgr. Kužmovej.

      Všetkým účastníčkam blahoželáme a pani učiteľkám ďakujeme za pomoc, ochotu a pozitívny prístup.

       

     • Mikuláš na našej škole

      „Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa.“

      …a veru sme to aj dodržali. Najmä tým najmenším už od rána svietili očká a nedočkavo čakali na príchod Mikuláša. Zaspievali, zarecitovali a Mikuláš ich obdarovali sladkou pochúťkou. No, nie len tým, ale aj všakovakými inými vecami. Akými? Veď pozrite sami.....