• Práca polície očami detí - výtvarná súťaž

      Okresné Riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach pripravilo už 7. ročník výtvarnej súťaže pod názvom „Práca polície očami detí“. Cieľom projektu bolo zistenie a zvyšovanie informovanosti detí z oblasti práce príslušníkov PZ prostredníctvom ich tvorivej činnosti. Do súťaže sa zapojili žiaci zo 4.A triedy- Michaela Parasková, Nina Gamecová, Juraj Juras, Nikola Hamlíková, Sára Biháryová.

       Naša žiačka Sára Biháryová získala 1. miesto.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a Sárka srdečne blahoželáme!

     • "Koľko lásky...."

      Do galérie "Koľko lásky......" boli pridané fotografie.

      Zdieľame poďakovanie a dobrý pocit zúčastneným, deťom, ich rodičom, učiteľom.... Za kúsok hojnosti, ochoty a radosti podporiť myšlienku projektu "Koľko lásky......", Veríme, že každý darček vyčarí starkým úsmev na tvari a tak spríjemní chvíle jesene života... Ďakujeme!

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala online na platforme Edupage a podmienky boli upravené.
      V troch kategóriách súťažilo 27 žiakov 5. - 9. ročníka. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

      kat. 1A (5., 6., 7. roč.)

      1. miesto: Sophia Serdyová 6.A

     • Pasovanie prvákov

      Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

      Aj napriek momentálnej náročnej „covid situácii“, 27. november 2020 bol pre našich prvákov výnimočný.  V triede 1. A a v triede 1. B sa konalo slávnostné doobedie pripravené práve pre nich. Naši prváčikovia boli oficiálne pasovaní za žiakov našej školy.

      Stať sa prvákom je totiž veľká vec. Je potrebné si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností a pravidiel. Vyobliekaní prváčikovia, plní radosti a očakávania predviedli pani riaditeľke a pani zástupkyni všetko čo sa stihli naučiť. A veru bolo sa na čo pozerať. Chlapci a dievčatá spievali, recitoval, tancovali. Po krátkom predstavení boli pani riaditeľkou oficiálne pasovaní za prvákov Základnej školy, Krymská 5 v Michalovciach. V závere slávnostným sľubom potvrdili, že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí.

       

       

      Naši milí prváci, želáme Vám, aby sa Vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  získali veľa vedomostí a zažili i kopec  radosti a spokojnosti z dobre vykonanej práce. 

      Nech sa Vám na našej škole darí!

     • „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

      V najbližších dňoch sa učitelia našej školy zapoja do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“

      Doba je náročná, no myslíme si, že „dobrý skutok“ sa vždy zíde. Práve v ťažkých obdobiach a zvlášť pred Vianocami sa starkí v domovoch dôchodcov potešia i z maličkostí, ktoré v takejto krabici nájdu. Vďaka nám.

     • Oznam

      ŽIADAME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV (KTORÍ NEMAJÚ BANKOVÝ ÚČET) Z OBCÍ ČEČEHOV, IŇAČOVCE A JASTRABIE PRI MICHALOVCIACH, ABY SI PRIŠLI PREVZIAŤ DOPRAVNÉ ZA OKTÓBER 2020.

      DOPRAVNÉ ŽIAKOV SA BUDE VYPLÁCAŤ

      V DŇOCH 20.11.2020 (PIATOK), 23.11.2020 (PONDELOK) A  24.11.2020 (UTOROK) 

      V ČASE OD 9.00 HOD. DO 9.30 HOD.

                    A  OD 15.00 HOD. DO 15.30 HOD.

      ŽIADAME VÁS, ABY STE DODRŽALI ČAS A TERMÍN VYPLÁCANIA DOPRAVNÉHO!

     • Oznam pre rodičov a žiakov 1. stupňa

      Vážení rodičia, od zajtra 10.11.2020 bude na našej škole zabezpečená prezenčná forma vyučovania pre žiakov 1. – 4. ročníka.

      • Pri nástupe žiaka do školy je opäť potrebné odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU.

      • Zákonný zástupca má povinnosť oznámiť izolá
     • Prváci v knižnici

      Do galérie Prváci v knižnici boli pridané fotografie.

      Naši prváčikovia sa dočkali a navštívili  školskú knižnicu, aby sa už mohli oficiálne stať členmi knižnice. Hneď na začiatku ich privítal Hups, ktorého deti dobre poznajú zo šlabikára. Hups im vysvetlil, čo  je to knižnica, aké knihy máme v knižnici, ako sú usporiadané v regáloch, ktoré sú vhodné pre nich, ako správne vypožičiavať a vracať knihy a ako sa o nich starať. Potom im  prečítal rozprávku O Gevenduche, z knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka.  Po prečítaní rozprávky žiaci vytvárali v skupinách Gevenduchu – strihali, lepili, dokresľovali. Na záver  p. učiteľka Čičáková rozdala žiakom pamätný členský preukaz a prváci si mohli prvýkrát vybrať a vypožičať knihu. Deti odchádzali z knižnice s úsmevom a s knihou v ruke. Pani učiteľke sľúbili, že ak sa naučia čítať, tak budú  čítať veľa a o knihy sa budú vzorne starať.

     • OZNAM K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU COVID-19

      V dňoch 31. 10. a 1. 11. 2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Na základe usmernení vydaných Vládou SR je odporúčané, aby sa celoplošného testovania zúčastnili všetci zamestnanci školy a žiaci vo veku od 10 rokov, aj keď sú žiakmi 1. stupňa.

      • všetci žiaci 1. stupňa musia pred nástup