• Deň Zeme

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      22. apríla oslavujeme každý rok sviatok našej planéty – Zeme. Aj keď žiakov našej školy vedieme k environmentálnemu a ekologickému zmýšľaniu počas celého roka, predsa len ,,sviatok je sviatok“ a keďže nám osud našej planéty a prírody v nej nie je ľahostajný, pripravili sme so žiakmi a zamestnancami  školy v tento slávnostný deň niekoľko zaujímavých zážitkových a edukačných aktivít. Spomenieme  tie najvýznamnejšie:

      - skrášľovanie a úprava areálu školy

      - vysádzanie záhonov a presádzanie izbových rastlín

      - renovácia starých drevených paliet na lavičky do exteriéru školy

      - tvorba plagátov so sloganmi k šetreniu vody a ochrane životného prostredia

      - edukačné aktivity s tematikou ,,Apríl mesiac lesov“

      - maľovanie na chodník na tému ,,Krásy Zeme“

      - obnova hmyzích domčekov

      - vytvorenie a vysadenie bylinkovej špirály

      - motivačné video ku Dňu Zeme

      Práca v tento deň ,aj počas celého týždňa nám išla od ruky a s nadšením. Žiaci boli nesmierne aktívni ,nápadití a pozitívne motivovaní k ochrane a tvorbe životného prostredia. Veríme, že tento elán a environmentálne cítenie žiakov sa prenesie v súčasnosti aj budúcnosti i do bežného života tejto generácie.

     • Pytagoriáda - okresné kolo - 42. ročník

      V dňoch 13.04.2021 a 14.04.2021 sa uskutočnil 42. ročník okresného kola Pytagoriády. Súťaž prebiehala online. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka mohli riešiť úlohy priamo v škole. Žiaci 2. stupňa pracovali online z domáceho prostredia. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov.

      Úspešní riešitelia okresného kola:

     • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka do školy

      Vážení rodičia žiakov druhého stupňa,

      MŠVVaŠ SR obnovuje od 19.04.2021 prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

      Podmienky nástupu žiaka do školy:

      - pretestovania  žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu antigénovým testom alebo PCR testom (škola  

        nezabezpečuje testy),

      - negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní,

      - zodpovednosť za testovanie žiaka nesie zákonný zástupca,

      - pri nástupe do školy žiak odovzdá čestné vyhlásenie,

      - žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ mať prekryté horné dýchacie cesty v interiéri /rúško/

      !!! POZOR !!! Z dôvodu zabezpečenia prezenčnej výučby pre 8. a 9. ročník a súčasne dištančnej formy vzdelávania pre 5., 6. a 7. ročník dôjde na 2. stupni k zmene rozvrhu hodín.

     • Matematická olympiáda - okresné kolo - 70. ročník

      Dňa 31.3.2021 sa uskutočnil 70. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Súťaž prebiehala online.

      Našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

      kat. Z6

      Nela Sabová VI.B - 5. miesto – úspešná riešiteľka

      kat. Z7

      Lea Nováková VII.A - 5. miesto – úspešná riešiteľka

      Žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Biologická olympiáda - okresné kolo

      Dňa 08.04.2021 sa uskutočnilo okresné kolo, 55. ročníka Biologickej olympiády, kategórie E.

      Našu školu úspešne reprezentovala žiačka Nina Jacečková z 8.B triedy.

      Nina Jacečková súťažila v odbornosti Zoológia a umiestnila sa na 1. mieste. Postupuje tak do krajského kola.

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • !!!POZOR – Prevádzka školského klubu detí ZATVORENÁ!!!

      Vážení rodičia z personálnych a epidemiologických dôvodov bude prevádzka školského klubu od 13.04.2021 /utorok/ do odvolania ZATVORENÁ.

      Ruší sa aj ranný školský klub. Príchod detí do školy je možný od 7.00 hod.

      Vyučovanie bude končiť podľa rozvrhu jednotlivých tried. Školská jedáleň je naďalej v prevádzke.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.  

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

      S účinnosťou od 12. apríla 2021 sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov v základných školách na 1. stupni. Aj naďalej platí povinnosť odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu o negatívnom teste nie staršom ako 7 dní. 

     • Školské ovocie

      Milí rodičia a žiaci.

      Balíček školského ovocia a mlieka si môžete vyzdvihnúť dňa 15.4. 2021 v čase od 12.00 do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne /nakladacia rampa/.

      Balíčky sa vydávajú v rámci Školského programu za obdobie od 07.04. 2021 do 16.04.2021.