• Prednáška - Šikana - nie sme zlí

      Dňa 9.6.2021 sa žiaci piatych ročníkov zúčastnili prednášky na tému Šikana - nie sme zlí pod vedením pána inšpektora Bamburáka. Pán Bamburák im vysvetlil základné pojmy, predstavil žiakom bližšie ako sa zachovať vo chvíli, keď si ohrozovaný šikanovaním alebo vieš, že niekto úmyselne ohrozuje iných. Prednáška sa niesla v zábavnom duchu, žiaci zahrali divadielko, lepili ceruzky cez rozprávanie zaujímavých príbehov, boli zvedaví a kládli pánu policajtovi množstvo otázok. Naša škola venuje veľkú pozornosť tejto problematike a vyvíjame maximálne úsile, aby sa žiaci na našej pôde cítili bezpečne. Aj touto cestou pánovi inšpektorovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Mladí umelci z našej školy

      Aj takéto krásne „umelecké diela“ vytvorili naši žiaci pod vedením PaedDr. Remákovej a Mgr. Kužmovej. Všetky tieto práce boli zaslaná do súťaže „Krásy Zemplína“. Naším talentovaným žiakom ďakujeme a veríme, že budú ocenení.

     • Letná škola 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vedenie základnej školy ZŠ Krymská 5, Michalovce vám oznamuje, že sa bude uchádzať o projekt Letná škola 2021, ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ.

      Letnú školu plánujeme organizovať pri dostatočnom záujme v termíne od 16.08.2021 – 20.08.2021 v čase od 07:00 do 15:30 hod.

      Srdečne pozývame žiakov 1. až 8. ročníka, ktorí si chcú upevniť a zopakovať učivo zábavnou formou, ale aj získať nové zážitky, rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a tímovú spoluprácu.

     • Hodina kódu 2021 - AI a prevencia pred požiarmi

      Aj v školskom roku 2020/2021 (ako každý rok) sa ZŠ Krymská 5 na hodinách informatiky zapája do celosvetovej iniciatívy Hour of Code – Hodina kódu, ktorou podporujeme vyučovanie základov programovania žiakov. 

       

      Na aktivitu sme využili špeciálny svet v hre Minecraft: Education Edition. 

      Žiaci pracovali v známom prostredí, radili sa s inžiniermi, vedcami a hasičmi. 

      Žiaci sa naučili rozlíšiť bezpečné a ohrozené rastliny. Naprogramovali agenta (robota) a zachránili dedinčanov pred požiarom.

      Dobre sa zabavili a veľa naučili!

     • OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

      Vážení rodičia budúcich prvákov!

      Pozývame Vás a Vaše deti na prevzatie rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka. Podpísať rozhodnutia môžete v dňoch od 27.05. - 31.05.2021 v čase od 08,00 h. do 15,30 h.

      Tešíme sa na Vás, naši budúci prváci!

      Čaká na Vás aj pekný darček.

     • Zber papiera - OZNAM

      Zber papiera sa na našej škole uskutoční od 1.6.2021 do 11.6.2021.

      Ráno: od 7:00h do 8:00h 

      Popoludní: od 14:00h do 16:00

      Kde: učebňa Techniky (zadný vchod)

      Papier pevne previazať!