• Letná škola začala

      Dňa 16.08.2021 sme na našej škole začali organizovať Letnú školu. Už prvý deň bol veľmi zaujímavý. Naši najmenší si zábavnou formou osviežili svoje vedomosti. No, neostali ani hladní. S  pomocou pani učiteliek a vlastnej šikovnosti si pripravili chutné nátierky. Starší žiaci navštívili Hvezdáreň v Michalovciach so zaujímavou  prednáškou. Popoludní sa deti v ŠKD zabavili eko-aktivitami. Tešíme sa čo nám prinesie dnešný deň.

     • Letná škola 2021

      Milí žiaci, účastníci Letnej školy 2021,
      zverejňujeme stručný prehľad aktivít na celý týždeň, ktoré chceme realizovať počas organizovania Letnej školy 2021 pri ZŠ Krymská 5, Michalovce v čase od 16.08. 2021 do 20.08.2021.
      Pre žiakov I. stupňa – roč. 1. až 4. platí dlhý cyklus v čase od 7.00 – do 16.00 hod.
      Pre žiakov II. stupňa – roč. 5. až 9. platí krátky cyklus v čase od 7.00 – do 13.00 hod.

     • Letná škola - oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Letná škola sa bude konať v termíne od 16.08.2021 – 20.08.2021 v čase od 07:00 do 15:30 hod.

      Bližšie informácie k organizácii zverejníme budúci týždeň.

     • Workshop finančnej gramotnosti

      Dňa 15.6. sa naše žiačky VIII.A triedy, Veronika Drahňovská a Sofia Mojsejová, zúčastnili na Workshope finančnej gramotnosti, ktorý organizovala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach. Na workshope sa žiakom z viacerých škôl z Michaloviec, ich okolia a Sobraniec prezentovali informácie o eure ako našej mene, o výdavkoch a príjmoch v domácnosti či základné fakty o úveroch. Zároveň počas trvania workshopu prebiehala súťaž medzi jednotlivými účastníkmi pozostávajúca z troch kôl. Našim žiačkam sa darilo a obsadili v konkurencii 1.MIESTO. Za účasť získali diplom a malú odmenu. Gratulujeme!!!

     • Slávnostné ukončenie školského roka 30.06.2021

      Vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 30.06.2021, v stredu, so slávnostným nástupom v areáli školy.

       

      8.00 - 8.15 hod. - príchod žiakov II. stupňa pred budovu školy ( z dôvodu havarijného stavu)

      8.20 hod. - nástup žiakov pred budovou školy

      8.30 hod. - príhovor riaditeľky školy Mgr. Kataríny Novotnej

                      - slávnostný program

      9.00 - 10.00 hod. - triednická hodina - odovzávanie vysvedčení

      10.15 hod. - obed v školskej jedálni

      Prevádzky ŠKD - od 6.30 hod.- 12.00 hod.

     • Školský výlet Klokočina

      Žiaci 3. ročníka v rámci školského výletu navštívili dňa 24.6.2021 neďaleký jazdecký ranč Klokočina. Zúčastnili sa prehliadky ranča, spoznali zaujímavé druhy našich i cudzokrajných zvierat, zajazdili si na koníkoch Sherlly a Pišta, zahrali sa s bernardínmi Bee a Bumblee a nakreslil pekné obrázky. Aj napriek horúcemu počasiu prežili veľmi pekný deň plný zážitkov a dojmov.

     • Dobrovoľníci z 1.BK Michalovce prispeli k podujatiu Naše mesto

      V basketbalovom klube 1.BK Michalovce sa okrem športovej stránky a podpory rozvoja pohybu detí snažíme aj o obnovu a revitalizáciu športovísk v našom meste. Vo veľkej miere sa jedná o dobrovoľnícke aktivity financované klubom resp. úspešným projektom od donorov tretieho sektora. Tentokrát sme sa 11.6.2021 pustili do obnovy basketbalového ihriska a časti areálu 7. ZŠ na ul.Krymskej v Michalovciach. Po dohode a s prispením vedenia školy sa vymenili basketbalové dosky a obruče. Následne sme obnovili čiary basketbalového ihriska, umiestnili nové lavičky a v spolupráci so sprejerom Erikom obnovili aj protiľahlú stenu telocvične o tematické logá. Verím, že náš projekt sčasti podporí aj Košický samosprávny kraj. Týmto projektom sme sa zároveň pripojili do celoslovenského podujatia NAŠE MESTO, aj keď sme do podujatia neboli oficiálne zaradení. Ihrisko bude slúžiť nielen širokej verejnosti, ale aj školským aktivitám. Veríme, že vydrží v dobrom stave čo najdlhšie bude slúžiť pre športovcov v našom meste.

     • Oznámenie od vedúcej školskej jedálne

      Vážení rodičia, vyhlásiť dieťa z obedov môžete do 28.06.2021 cez Edupage a 29.06.2021 do 7:00 hod. telefonicky. Vyhlásenie po tomto termíne nemôžeme akceptovať z dôvodu uzatvorenia štátnych dotácii na obedy.