• NÁVRAT DO ŠKOLY

      Riaditeľstvo ZŠ Krymská 5, Michalovce oznamuje zákonným zástupcom a  žiakom, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26.04.2021 obnovuje školské vyučovanie  pre všetkých žiakov 2. stupňa.

      Podmienkou nástupu všetkých žiakov 2. stupňa na prezenčnú formu vyučovania je:

      • negatívny test na COVID 19 u žiaka a jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní (antigénový alebo PCR test),
      • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka,
      • prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri.

      !!!POZOR!!! Aj žiaci 8. a 9. ročníkov sa musia opätovne preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

      Výnimky z testovania ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU a ŽIAKA:

      1. doklad o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní (jedného z rodičov alebo žiaka),
      2. doklad o zaočkovaní druhou dávkou mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti uplynulo viac ako 14 dní (jedného zo zákonných zástupcov),
      3. doklad o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej (AstraZeneca) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti uplynulo viac ako 4 týždne (jedného zo zákonných zástupcov),
      4. doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podávaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19 (jedného zo zákonných zástupcov),
      5. doklad alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa § 1 ods. 2) písm. a) až y) Vyhlášky 187 ÚVZ.
     • Oznam zo školskej jedálne

      Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste pri návrate žiaka do školy, nahlásili vedúcej školskej jedálne záujem o obed na tel. čísle 056/6434441.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Školské ovocie

      Milí rodičia a žiaci.

      Balíček školského ovocia a mlieka si môžete  vyzdvihnúť   dňa 22.4. 2021 /štvrtok/ v čase od 12.00 do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne /nakladacia rampa/.

      Balíčky sa vydávajú v rámci Školského programu za obdobie od 19.04. 2021 do 23.04.2021 pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka

     • Deň Zeme

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      22. apríla oslavujeme každý rok sviatok našej planéty – Zeme. Aj keď žiakov našej školy vedieme k environmentálnemu a ekologickému zmýšľaniu počas celého roka, predsa len ,,sviatok je sviatok“ a keďže nám osud našej planéty a prírody v nej nie je ľahostajný, pripravili sme so žiakmi a zamestnancami školy v tento slávnostný deň niekoľko zaujímavých zážitkových a edukačných aktivít. Spomenieme tie najvýznamnejšie:

     • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka do školy

      Vážení rodičia žiakov druhého stupňa,

      MŠVVaŠ SR obnovuje od 19.04.2021 prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

      Podmienky nástupu žiaka do školy:

      - pretestovania  žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu antigénovým testom alebo PCR testom (škola  

        nezabezpečuje testy),

      - negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní,

      - zodpovednosť za testovanie žiaka nesie zákonný zástupca,

      - pri nástupe do školy žiak odovzdá čestné vyhlásenie,

      - žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ mať prekryté horné dýchacie cesty v interiéri /rúško/

      !!! POZOR !!! Z dôvodu zabezpečenia prezenčnej výučby pre 8. a 9. ročník a súčasne dištančnej formy vzdelávania pre 5., 6. a 7. ročník dôjde na 2. stupni k zmene rozvrhu hodín.

     • Pytagoriáda - okresné kolo - 42. ročník

      V dňoch 13.04.2021 a 14.04.2021 sa uskutočnil 42. ročník okresného kola Pytagoriády. Súťaž prebiehala online. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka mohli riešiť úlohy priamo v škole. Žiaci 2. stupňa pracovali online z domáceho prostredia. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov.

      Úspešní riešitelia okresného kola:

     • Matematická olympiáda - okresné kolo - 70. ročník

      Dňa 31.3.2021 sa uskutočnil 70. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Súťaž prebiehala online.

      Našu školu úspešne reprezentovali žiačky:

      kat. Z6

      Nela Sabová VI.B - 5. miesto – úspešná riešiteľka

      kat. Z7

      Lea Nováková VII.A - 5. miesto – úspešná riešiteľka

      Žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     • Biologická olympiáda - okresné kolo

      Dňa 08.04.2021 sa uskutočnilo okresné kolo,  55. ročníka Biologickej olympiády, kategórie E. 

      Našu školu úspešne reprezentovala žiačka Nina Jacečková z 8.B triedy. 

      Nina Jacečková súťažila v odbornosti Zoológia a umiestnila sa na 1. mieste.  Postupuje tak do krajského kola.

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

     • !!!POZOR – Prevádzka školského klubu detí ZATVORENÁ!!!

      Vážení rodičia z personálnych a epidemiologických dôvodov bude prevádzka školského klubu od 13.04.2021 /utorok/ do odvolania ZATVORENÁ.

      Ruší sa aj ranný školský klub. Príchod detí do školy je možný od 7.00 hod.

      Vyučovanie bude končiť podľa rozvrhu jednotlivých tried. Školská jedáleň je naďalej v prevádzke.