• Veda na ulici

     • V piatok 7.októbra 2022 sa na Námestí osloboditeľov v Michalovciach konalo zaujímavé podujatie Veda na ulici, ktoré pripravili prírodovedci Gymnázia Pavla Horova pri príležitosti 100. výročia založenia školy. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci 7.B, 8.A a 8.B. Na ulici si vyskúšali experimenty z fyziky, matematiky, chémie, biológie a informatiky. Veríme, že pokusy, ktoré predvádzali študenti  ich zaujali.

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s GPH v Michalovciach.

     • ČLENSKÉ PRÍSPEVKY RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

     • Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 06. 10. 2022 odsúhlasilo členské príspevky na školský rok 2022/2023:

      1. dieťa – 15 EUR

      2. dieťa – 10 EUR

      3. a 4. dieťa – 0 EUR

      Polosiroty – 5 EUR

      Tieto  finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 6767 5336 alebo v hotovosti triednemu učiteľovi do 30.11. 2022. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

      Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu.

     • Exkurzia - Hvezdáreň Michalovce

     • Dňa 7.10.2022 sme s našimi štvrtákmi navštívili Hvezdáreň v Michalovciach. Žiaci si vypočuli zaujímavú prednášku o planétach a dozvedeli sa množstvo podnetných informácií.

     • Preventívne poradenstvo pre ZŠ

     • Aktuálne rezonuje u našich deviatakov otázka výberu vhodnej strednej školy, aj preto v rámci spolupráce s ÚPSVaR, s oddelením Poradenstva a vzdelávania bola dňa 3.10.2022  zrealizovaná prednáška, ktorá bola venovaná realite na trhu práce. Mgr. V. Kubík poukázal na nedostatkové a prebytkové profesie a zároveň odpovedal na otázky žiakov.

     • Októbrový list

     • Doba informačno-komunikačný technológií nám priniesla komunikáciu predovšetkým formou SMS, mailov, videohovorov...

      S našimi tretiakmi sme však na chvíľu vrátili čas. Žiaci na hodinách slovenského jazyka napísali listy takpovediac ,,po starom". Vlastným rukopisom na zdobený listový papier  tak, ako to bolo kedysi. V listoch starým rodičom žiaci prejavili úctu a vďačnosť za ich starostlivosť, vľúdnosť a čas, ktorý im najmä v lete venovali. Azda inšpirujeme aj iné deti, aby sa takto ,,retro", alebo iným spôsobom poďakovali svojim starkým. V októbri zvlášť - s úctou k starším.

     • Rodičovské združenie – OZNAM

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v jednotlivých triedach dňa 06.10.2022 (štvrtok) o 16.00 hod. Triedni dôverníci sa stretnú o 15.30 hod. v zborovni školy.

      Žiadame Vás, aby ste cez Edupage – Žiadosti, vyhlásenia - podali Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • ZDRAVÉ ZÚBKY

     • Dňa 27.09.2022 pre žiakov 2. ročníka pripravili študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach akciu pod názvom Zdravé zúbky.

      Žiakov hravou formou oboznámili s tým, ako sa starať o svoje zúbky, aby predišli tvorbe zubného kazu.

      Ďakujeme a tešíme sa aj v tomto školskom roku na ďalšiu spoluprácu so SZŠ.

     • Svet dinosaurov - beseda

     • Žiaci 4.A a 4.B triedy sa dnes zúčastnili zaujímavej besedy Svet dinosaurov s Mgr. Dušanom Valentom.

      Pán Valent je vedecký publicista, spisovateľ a lektor, ktorý vyštudoval geológiu a paleontológiu na Prírodovedeckej univerzite v Bratislave.

      Napísal mnoho zaujímavých kníh napr. Odhaľ a spoznaj dinosaury, 77 záhad, na ktoré poznáme odpoveď apod.

      Našim žiakom pútavou formou odovzdal zaujímavé informácie o živote dinosaurov, o ich vzniku a spôsobe života. Žiaci odchádzali spokojní a s novými poznatkami.

     • Súťaž - O najkrajšiu tekvicu a jesennú dekoráciu

     • Milí rodičia a žiaci,

      aj tento rok sme pre Vás pripravili súťaž s názvom O najkrajšiu tekvicu a jesennú dekoráciu. Od 3. do 4. októbra 2022 bude prebiehať zber tekvíc a jesenných dekorácií. Svoje výtvory môžete nosiť pani učiteľke Mgr. Berezňanivovej, ako aj pani učiteľke Mgr. Puškárovej. Vaše výtvory budú odfotené a zverejnené na facebookovej stránke školy. Dňa 9. októbra o 19.00 bude hlasovanie ukončené. Odmena Vás neminie! Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9. si v celej Európe pripomíname jazykovú kultúrnosť a rozmanitosť. EÚ má 24 úradných a prac. jazykov. Tento deň si školy každoročne pripomínajú rozličnými aktivitami. Takto vyzeral EDJ u nás.