• Zdravý chrbát 15.november 2018

     • Zdravý chrbátik aktivita pre 1. a 2. ročník

      Dňa 15.11.2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili pod odborným vedením Mgr.A. Jacečkovej z MC Drobec a
      fyzioterapeutky Bc. Ivety Bindzárovej prednášky o správnom držaní tela a  zdravotných cvikoch zameraných na
      odstraňovanie a prevenciu chybného držania tela.

     • Udelenie ocenenia Učiteľ mesiaca

     • Národná organizácia pre elektronickú spoluprácu škôl a prepojenie rôznych európských škôl medzi sebou.

      Ing. Ľubica Sokolíková, manažérka NSS pri ŽU v Žiline,

      poďakovala za peknú a tvorivú prácu v programe

      eTwinning a udelila

      pani učiteľke Mgr. Adriane Danilovičovej

      za projekt  Ted´s Travels

      ocenenie UČITEĽ MESIACA

       

      Fotografie z projektu:

      Počas projektu žiaci sledovali cestovanie dvoch malých plyšových medvedíkov po školách v 10 rôznych štátoch v Európe. Žiaci predstavovali seba, našu školu, Michalovce, slovenské zvyky, tradície a typické slovenské jedlá. Zoznámili sa so životom a  kultúrnym dedičstvom rôznych národov a komunikovali so žiakmi v Anglicku, Francúzsku, Španielsku, Turecku, Poľsku, Taliansku, Grécku, Fínsku a v Bulharsku v anglickom jazyku. Počas projektu sa naučili pracovať s rôznymi modernými informačnými a komunikačnými technológiami ako Google docs  a Microsoft Office na vytváranie dokumentov, kuchárskej knihy a prezentácií, Smilebox na vytváranie videí a Padlet na prezentovanie svojich názorov a fotiek.

     • Beseda - Poznaj a chráň - nevomber 2018

     • Vrámci hodín prírodovedy mali štvrtáci besedu s poľovníkom p. Pavlovičom, ktorý je dedkom nášho žiaka Janíka Pavloviča.

      Pán Pavlovič veľmi pútavo a zaujímavo rozprával o lese, o jeho ochrane, o zvieratkách, ktoré sa môžu loviť, a ktoré sa nemú. Ukázal žiakom, ako vyrobiť jednoduché kŕmidlo pre vtáčiky a vysvetlil im, aké je dôležité prikrmovať vtáčiky v zime, čo majú najradšej.

      Žiaci mali plno otázok, na ktoré p. Pavlovič trpezlivo odpovedal. Žiakom sa beseda veľmi páčila a radi by si ju zopakovali aj v budúcnosti.

      Mgr. Alena Čičáková

     • Beseda o prečítanej knihe 20. november 2018

     • V súčasnosti sa vo výchovno-vzdelávacom procese kladie čoraz väčší dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Učitelia s tým musia začať už v primárnom vzdelávaní. Plniť tento cieľ nie je v dnešnej dobe veľmi jednoduché, ale pomáhajú nám v tom aj rôzne akcie, ktoré organizujeme v našej školskej knižnici.

      Dňa 20. novembra žiaci 4.B mali s pani učiteľkou besedu o prečítaných knihách:

      Môj dedko rýchly šíp a Ohňostroj pre deduška. Zaujímavé na tejto besede bolo to, že jedna časť žiakov prečítala jednu knihu a druhá časť žiakov tú druhú. Tak si žiaci mohli navzájom vymieňať informácie, hodnotiť správanie postáv, vyjadrovať, čo sa im v knihe páčilo a prečo by ju odporúčali iným.

      Na záver sme si úryvok z každej knihy prečítali a v zošitoch na mimočítankové čítanie si žiaci vytvorili pekné ilustrácie.

      Mgr. Alena Čičáková

     • Vianočné pečenie a zdobenie perníčkov 11.12.2018

     •        Tak ako po minulé roky, aj tohto roku, sme sa rozhodli Vianoce žiakom priblížiť pečením vianočných sladkostí. Po jednotlivých ročníkoch sme upiekli tieto dobroty:

      V. ročník      KOKOSOVÉ GUĽKY

      VI. ročník     SLANÉ TYČKY

      VII .ročník    PERNÍKY

      VIII. ročník   VANILKOVÉ ROŽKY

      IX. ročník     VÍNOVÉ PEČIVO

                Tento maratón pečenia sme zakončili súťažným popoludním: Zdobenie perníkov

      Do galérie Vianočné pečenie a zdobenie perníčkov 11.12.2018 boli pridané fotografie.

      Do Vianoc máme  ešte chvíľku , skúste to podľa našich receptoch aj Vy.

     • Testovanie 5 - riaditeľske voľno

     •  

      Testovanie piatakov sa uskutoční 

      21. novembra 2018. 

      Z dôvodu technického zabezpečenia a nerušeného priebehu testovania  poskytuje riaditeľ školy žiakom 6. - 9. ročníka

      riaditeľské voľno.

       

     • Výmena vianočných pohľadníc - Christmas Card Exchange

     • Dňa 13.11.2018 žiaci 5. ročníka vyrábali vianočné pohľadnice v spolupráci s p. Evou Ondovou zo ZKGZ. Všetky pohľadnice zašleme školám po celej Európe zapojených do E-Twinning projektu Výmena vianočných pohľadníc (Christmas Card Exchange). Žiaci sa počas projektu dozvedia viac o vianočných zvykoch rôznych európskych národov a predstavia tradičnú kultúru Slovenska. 

      eTwinning certifikát 

     • Tímea Jakubíková získala 1. miesto vo výtvarnej súťaži

     •  

      Dňa 5. novembra 2018

      Centrum vedecko - tech. informácií SR v celoslovenskej výtvarnej súťaži

       

      "Môj prvý dotyk s vedou"

       

      udelil našej žiačke 

       

      Tímei Jakubikovej

       

      1. miesto

       

      Cenu si žiačka prevzala osobne.

      Srdečne blahoželáme!