• Hokej - Darovanie plyšákov pre detský domov 5.12.2018

     • Žiaci 7. Základnej školy Krymská 5 5.12.2018 na hokejovom zápase Dukla Michalovce vs. Topoľčany, ktorí mali pripravených plyšákov spolu s divákmi zahádzali ľadovú plochu po prvom michalovskom góle. Plyšové hračky putovali do detského domova. Aj takouto formou sme podporili deti bez rodinného zázemia v deň sv. Mikuláša.

      Do galérie Hokej - Darovanie plyšákov pre detský domov boli pridané fotografie.

     • Týždeň vedy a techniky 5. - 11. november 2018

     • Dňa 08. 11. 2018 sa žiaci 8. ročníka našej školy zúčastnili prehliadky prírodovedných laboratórií v Gymnáziu Pavla Horova.

      Gymnázium túto akciu zorganizovalo v rámci Týždňa vedy a techniky.

      Žiaci mali možnosť prezrieť si laboratória z biológie, chémie, fyziky a informatiky, kde si sami mohli vyskúšať aj jednoduché pokusy a dozvedeli sa veľa zaujímavého  z oblasti prírodných vied.

      zdroj fotografií: https://www.gphmi.sk/fotogaleria/exkurzie-ziakov-zs-v-nasich-laboratoriach/#group-25https://www.gphmi.sk/fotogaleria/exkurzie-ziakov-zs-v-nasich-laboratoriach/#group-25

     • Divadelné predstavenie KUBO.

     • Dňa 9. novembra 2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili v telocvični ZŠ Krymská 5, na divadelnom predstavení s názvom KUBO.

      Energické a zábavné predstavenie! Tak vyzeralo predstavenie Kubo v modernej a žiacky príťažlivej podobe! Okrem toho, že sa žiaci dobre zabavili pri vtipných dialógoch a pekných ľudových pesničkách, spoznali dielo slovenského dramatika Jozefa Hollého.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola zapojila do 9. ročníka česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy s ústrednou témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú príbehy.

      Tento projekt je organizovaný pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc a je určený pre všetky základné školy a osemročné gymnázia.

       

      Žiaci na prvom a druhom stupni v rámci hodín výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a čítania vyrábali krásne záložky pre svojich kamarátov. Potom sme si z nich urobili výstavku v školskej knižnici a následne ich poslali na pridelenú základnú školu v Bratislave. Zároveň sme dostali záložky od kamarátov zo spomínanej základnej školy, ktoré rozdelíme po prázdninách všetkým deťom.

      Mgr. Alena Čičáková

     • Európsky týždeň programovania Code Week 2018

     • 6-21 October 2018

      Čo je Európsky týždeň programovania?

      Európsky týždeň programovania je nezávislé hnutie dobrovoľníkov, ktorí vo svojej vlasti propagujú programovanie v úlohe veľvyslancov týždňa programovania. Aj my sme doplnili svoje podujatia na mapu na stránke codeweek.eu.

      Na čo slúži týždeň programovania?

      • Oslavuje programovanie ako tvorivú činnosť
      • Dáva ľuďom slobodu
      • Spája ľudí
      • Nadchne viac ľudí pre vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku

      Odkazy na naše projekty:

     • Deň JABLKA

     • Na Deň jablka si pripomeňme: Denne jedno jablko pre zdravie.

      Dňa 19.10.2018 sa v 1. - 4. ročníku uskutočnil Jabĺčkový deň. Žiaci plnili veľa zaujímavých úloh a aktivít s tematikou zdravej výživy, zopakovali si dôležitosť denného prísunu vitamínov. Vôňa jabĺčok, jablkových koláčikov, vanilky a škorice sa šírila z dobrôt, ktoré si žiaci priniesli do školy. Žiaci boli jabĺčkovým dňom nadšení, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo. Dúfame, že žiaci sa budú riadiť heslom: "Jedno jablko denne" a ovocie sa stane neoddeliteľnou súčasťou ich jedálnička.

      Podľa organizátorov Dňa jabĺk jeho hlavným obsahom má vždy byť oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.

                                                                           Mgr. Vodhanelová M.

      PeadDr. Mrázová Zlatica

     • Kurz prvej pomoci pre žiakov 5. ročníka

     • V rámci spolupráce s mládežou Slovenského červeného kríža, Strednej zdravotníckej školy sa dňa 10. 10. 2018 v našej škole uskutočnil kurz prvej pomoci pre žiakov 5. ročníka.

      Praktické aktivity boli zamerané na poskytovanie prvej pomoci pri zlyhaní životne dôležitých funkcií, prvú pomoc pri krvácaní a používaní obväzovej techniky, tiež na prvú pomoc pri zlomeninách. Žiaci si precvičili poskytovanie prvej pomoci na figurínach, ale aj na sebe samých.

      Táto spolupráca so SZŠ bude pokračovať aj v tomto školskom roku.

     • Výstava jesenných plodov

     • Jeseň je nepochybne jedným z najkrajších ročných období vďaka svojej pestrosti. Žiari farbami, plodmi, listami i vôňou.. Taká je aj tradičná výstavka jesenných plodov, ktorú pripravili žiaci 1. až 4. ročníka pod vedením pedagógov. Mnoho druhov ovocia, zeleniny  a rôznych plodov doniesli žiaci zo svojich záhrad či sadov. Zaujímavé jesenné dekorácie z drevených polienok a plodov jesene pripravili žiaci krúžku "Kreatívny žiak".

        Výstavka slúži nielen k skrášleniu školy, ale aj prehlbovaniu poznatkov z prírodovedy a formovaniu vzťahu žiakov k prírode. 

         Všetkým aktívnym žiakom  a rodičom patrí naše poďakovanie.

                                                                     Mgr. Vodhanelová M.