• Týždeň modrého gombíka
     • Týždeň modrého gombíka

     • Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú organizuje Unicef Slovensko. Toho roku sa na našej škole vyzbieralo 82 €. Výnos zbierky je určený deťom na Ukrajine. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

    • SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU - 31. máj 2019
     • SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU - 31. máj 2019

     • 31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku. Cieľom tohto významného dňa je znížiť počet aktívnych aj pasívnych fajčiarov, ako aj zvyšovať informovanosť verejnosti o nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie.

      V rámci tohto svetového dňa sa na našej škole počas týždňa na hodinách biológie realizovali besedy a zdravotno-výchovné aktivity na tému škodlivosti tabaku a tabakového dymu. Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili besedy s inšpektorom a preventistom S. Bamburákom z oddelenia Mestskej polície Michalovce na tému "Vplyv fajčenia na mladého človeka - legislatívne postihy".

     • Exkurzia Vodárenská nádrž Starina

     • Žiaci 9. ročníka sa dňa 22.5.2019 zúčastnili exkurzie na Vodárenskej nádrži Starina. Po namáhavých prijímačkách si oddýchli v Národnom parku Poloniny a dozvedeli sa nové informácie o dôležitosti pitnej vody a jej ochrane.

      Zaujímavosti:

      V najvýchodnejšom cípe nášho krásneho Slovenska sa nachádza najväčšia zásobáreň pitnej vody v celej Strednej Európe -- Vodná nádrž Starina. Je vybudovaná na hornom toku rieky Cirocha v Bukovských vrchoch, na území národného parku Poloniny.

      Najvýchodnejším slovenským národným parkom je Národný park Poloniny s pôvodnými rozľahlými bukovými a jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová zapísanými od roku 2007 v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

      Do galérie Exkurzia Vodárenská nádrž Starina boli pridané fotografie.

     • Fyzikálna olympiáda kategórie G - Archimediáda

     • Žiaci siedmych ročníkov okresu Michalovce a Sobrance si zmerali sily v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie G -  ,,Archimediády“, ktorá sa konala 23.05.2019 v priestoroch našej školy. Na tejto súťaži nás úspešne reprezentovali:

      • Sofia Straková 7.A – 3. miesto
      • Leonard Tomčák 7.B 6.miesto

      Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

                                                    Mgr. Eva Balejčíková – predseda

       

      Do galérie Archimediáda 2019 boli pridané fotografie.

      Na Archimediádu sa tešia všetci

       

                       Prečo k nám chodia radi nielen žiaci, ale aj učitelia ?

      Odpoveď netreba dlho hľadať. Je o nich dobre postarané. Žiaci súťažia a doprovod má rôzne aktivity, ktoré im naše PK vie pripraviť.

                        Čím sme ich prekvapili naposledy ?

      Spomienkami- Kolegovia sa vrátili do obdobia detstva a na chvíľu sa stali žiakmi. Kto bol učiteľ?  No, predsa vedúca PK.

                      Forma blokového vyučovania je málo využívaná, ale s kombináciou so zážitkovou metódou má svoj význam a oplatí sa ju používať.

                      Tak teraz konkrétne. Kolegovia po výzve ,“Chcete sa vrátiť do školských lavíc ? „, chvíľu váhali, ale potom súhlasili.

                       Rozdelili sa na skupiny a zahrali sa hru na povolania. Prvá skupina piekla bublaninu z rebarbory. Druhá pripravovala bylinkový čaj z mäty, medovky, šalvie. Všetky rastlinné suroviny nazbierali v našej Prírodnej záhrade. Tretia skupina zdolávala elektrotechniku, kde si mali možnosť vyskúšať dva druhy elektro stavebníc. Testovali výrobok. A posledná skupina sa vrátila do piateho ročníka a učila sa háčkovať.

                  Čo myslíte, mala táto ukážka nášho PK nejaký zmysel a význam ? Ak nie pre dospelých, tak pre žiakov, ktorí asistovali a pomáhali s touto akciou, určite.

              „   Aké je to krásne, byť na chvíľu znova žiakom na vašej škole“ - takýto záver urobili kolegovia

                  Ďakujeme všetkým účastníkom tejto súťaže- žiakom a kolegom.

       

      Vedúca PK F-T-SVP         PaedDr. Luptáková L. 

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 16. mája 2019  naša škola organizovala okresné kolo biologickej olympiády, kategórie F pod názvom -  Rastliny a zvieratá našich lesov. Žiaci 4. a 5. ročníka súťažili v 5 členných družstvách. 

      Družstvo  našich žiakov 4. ročníka  - Múdre sovičky a družstvo žiakov 5. ročníka -  Rybky získali 1. miesto v okrese.

      Srdečne blahoželáme.

     • Exkurzia do hvezdárne v Michalovciach

     • Európske solárne dni predstavujú príležitosť dozvedieť sa mnohé nové informácie o výhodách solárnej energie.

      Dňa 17. 05. sa žiaci 8. ročníka našej školy zúčastnili zaujímavej exkurzie vo hvezdárni v Michalovciach. Dozvedeli sa nielen o Slnku, ale aj o alternatívnych zdrojoch energie a ich výhodách. Obohatením exkurzie bola aj praktická časť a ukážky pokusov alternatívneho zdroja energie - vodíka. 

      Exkurzia bola veľmi poučná a žiakom sa páčila. 

     • Projekt "MOJA MAMA"

     • Žiaci prvého ročníka pracovali celý školský rok na projekte MOJA MAMA... Vyvrcholenie sa uskutočnilo 17.mája spoločným posedením spojeným s kultúrnym programom a pohostením. 

      Do galérie Projekt "MOJA MAMA" boli pridané fotografie.

     • Shakespearov deň 29.4.2019

     • Dňa 29.04.2019 sa uskutočnila prehliadka vlastnej  tvorby, prednesu poézie a prózy a divadelných predstavení v anglickom jazyku na počesť anglického dramatika W. Shakespeara.

       

      Našu školu reprezentovali:

      Prednes poézie a prózy:

      Radovan Kokoš - IX.A - 2. kategória - 1. miesto

      Miriam Popovičová - VIII.A - vlastná tvorba - 1. miesto

      Paula Marcinová - V.B - vlastná tvorba - cena poroty

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Do galérie Shakespeare deň 29.4.2019 boli pridané fotografie.

     • Pytagoriáda 40. ročník šk. r. 2018/2019 - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Sofia Straková: 3. miesto
      Miriam Popovičová: 6. miesto

      Súťaž: Pytagoriáda 40. ročník šk. r. 2018/2019
      Kolo: Okresné kolo

      Gratulujeme!

     • Chodník zdravia - Zažite prírodu cez chodidlá

     • V prírodnej záhrade pribudol „Chodník plný zdravia“. Striedajú sa na ňom rozličné materiály: kôra, drevené polienka, slama, piesok a kamene rôzneho tvaru. Chodník tvaru šesťuholníka poskytuje aj vôňu rôznych liečivých bylín.

      Vyzujte si topánky a naboso sa poprechádzajte. Keď si dáte na relaxačnom chodníku jedno- dve kolečká môžete si oddýchnuť pri napájadle.

      Chodník je akousi prírodno-reflexnou masážou chodidiel. Pomáha proti stresu, bolestiam krížom, ochoreniam žíl a pri prechladnutí.

      Do galérie Chodník zdravia boli pridané fotografie.