• Projekt: “Správajme sa ľudsky“ LAVIČKY

     • Veľmi preferované slovo v dennom živote. Čo však znamená v ľudskej spoločnosti? Posúďte sami.

      Na hodinách techniky, ktoré nie sú v klasických triedach , ale v odborných učebniach a vonku, kde výuka spočíva v prevažnej miere z praktickej činnosti, sa to slovo stáva realitou.

      A aká je na našej škole na hodinách techniky ?

      Myslíme si, že dobrá. Verte, alebo neverte, všetci žiaci šiesteho ročníka sa v tomto predmete ako keby našli. Na hodinách sa pri všetkých činnostiach aktívne zapájajú a takto vytvárajú ucelený celok. Bez predsudkov varia, pečú, háčkujú, pília, sadia, maľujú .Učia sa správať k sebe ľudsky, tolerantne, slušne. Výsledok? Natreli lavičky pre menších spolužiakov na chodby 1. - 4. ročníka. Ale najviac sa cení, že pracovali aj počas svojho voľna.

      Vedúca PK F,SV,T

      Do galérie Projekt: “Správajme sa ľudsky“ LAVIČKY boli pridané fotografie.

     • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník - školské kolo

     • Dňa 07.05.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre 1. - 4. ročník. V troch kategóriách súťažilo 15 žiakov a umiestnili sa následovne.

      Kategória 1. - 2. ročník:

      1. miesto: M. Dzvoník - II.B

      2. miesto: E. Ondrušová - II.B

      3. miesto: M. Popadič - II.A

      Kategória 3. - 4. ročník:

      1. miesto: M. Majerová - III.B

      2. miesto: T. Laškoty - IV.B

      3. miesto: M. Čeklovský - IV.A a V. Petrášová - 3.B

      Kategória cudzojazyčná:

      1. miesto: V. Kozárová - IV.B

      2. miesto: H. Le Doan - III.B

      Do mestského kola postupujú víťazi v jednotlivých kategóriach. Blahoželáme a želáme veľa úspechov!  


      Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník - školské kolo boli pridané fotografie.

     • Deň matiek na hodinách ANJ

     • Žiaci 6. ročníka si hodiny anglického jazyka spestrili vyrábaním špeciálnej záložky pre mamky ku príležitosti Dňa Matiek (12.5.2019). Aktivita bola zorganizovaná v spolupráci s p. E. Ondovou zo Zemplínskej knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Všetkým mamkám prajeme krásny Deň matiek.

      Do galérie Deň matiek na hodinách ANJ boli pridané fotografie.

     • Majstrovstvá mesta Michalovce v korčuľovaní

     • Naši najšikovnejší korčuliari získali na Majstrovstvách mesta v korčuľovaní pekné 4. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

     • Rozprávková noc

     • Učitelia 1.stupňa spolu s vychovávateľkami pripravili dňa 3.5. 2019 pre žiakov nezvyčajnú rozprávkovú noc, plnú rozprávok, zábavy a dobrodružstiev.

      Žiaci sa stretli v škole o piatej popoludní, po zahájení rozprávkovej noci sa rozcvičili v rytme zumby, a tak nasledovali rôzne športové disciplíny. Po ich splnení sa žiaci presunuli do tried, kde si čítali rozprávky spolu s učiteľkou a robili spoločne plagáty o rozprávkach a rozprávkaroch. Za odmenu sa zúčastnili kráľovskej hostiny, ktorú pre nich pripravili tety kuchárky. Po chutnom guľáši a palacinkách nasledoval lampiónový sprievod. Pre prváčikov si prišli rodičia a my ostatní sme pokračovali v aktivitách ďalej. Deti sa už nemohli dočkať nočnej hry. Po jej absolvovaní ich ešte čakala pyžamová diskotéka a futbal v telocvični. Nakoniec sa uložili k spánku. V niektorých triedach si ešte dlho rozprávali zážitky, pozerali rozprávky, v iných zasa pozaspávali veľmi rýchlo.

      Deti celú akciu zvládli na výbornú. Ráno spokojní odchádzali domov.

      Do galérie Rozprávková noc boli pridané fotografie.

     • Súťaž v plávaní ZŠ "O pohár primátora mesta" pre šk. rok 2018/2019

     • Dňa 2.5.2019 sa uskutočnil už XI. ročník mestskej súťaže v plávaní žiakov   "O pohár primátora mesta "

      Našu školu reprezentoval žiak:

      Dávid Jacečko / IX.B trieda /  v dvoch disciplínach100 m VS a 50 m motýlik.

      Obidve disciplíny suverénnym spôsobom vyhral a stal sa školským majstrom mesta.

      Srdečne gratulujeme.

      Do galérie Súťaž v plávaní ZŠ "O pohár primátora mesta" pre šk. rok 2018/2019 boli pridané fotografie.

     • BOZP - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

     • 28. apríl – Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

      Pri každej činnosti so žiakmi dávame pozor na bezpečnosť a ochranu zdravia, dodržujeme všetky pravidlá, aby práca s deťmi bola bezpečná. Dňa 30.04.2019 si žiaci siedmeho a deviateho ročníka zopakovali Pravidlá pracovného poriadku v dielni a na pracovisku. Skupinky žiakov plnili rôzne úlohy. Pomocou internetu hľadali piktogramy, ktorých význam si vysvetľovali, kreslili ich na nástenku a v praxi - vonku pri natieraní farbou dodržiavali pravidlá bezpečnosti.

      Do galérie BOZP boli pridané fotografie.