• ZÁPIS detí do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020

     • Zapísať dieťa do 1. ročníka môžete 

      od 1.4.2019 do 17.4.2019 a od 24.4.2019 do 30.4.2019

      v čase od 730 do 1530 hod. na vedení školy.

      K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list žiaka.

     • Biologická olympiáda 53. kolo

     • Dňa 16. 04. 2019 bola naša škola organizátorom okresného kola 53. ročníka biologickej olympiády, kategórie E. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci deviateho ročníka a získali krásne umiestnenia.

       

      Šimon Novotný v odbornosti zoológia sa umiestnil na 1. mieste

      a

      Sandra Tran Vanová v odbornosti botanika získala 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme. 

    • ZBER PAPIERA  8.4. - 16.4.2019
     • ZBER PAPIERA 8.4. - 16.4.2019

     • Ráno: od 7:00h do 8:00h 

      Popoludní: od 14:00h do 16:30

      Kde: učebňa Techniky (zadný vchod)

     • Deň Zeme - ŠKD 22.4.2019

     • Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista,senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahlepoškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cennýchdaroch, ktoré nám poskytuje Zem.

      Do galérie Deň Zeme - ŠKD boli pridané fotografie.

      Zdroj textu: https://www.veolia.sk/22-april-den-zeme

     • Súťaž - Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 11.4 - 12.4 sa konal 65. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Naši žiaci získali:

      I. kategória   - próza     1. miesto   Sarah Majerová žiačka 3.B triedy

      III. kategória - poézia    3. miesto   Radovan Kokoš žiak 9.A triedy

      Obom srdečne blahoželáme a Sarah Majerovej prajeme veľa úspechov na krajskom kole!

     • Projekt "Správajme sa ľudsky" - Jarné upratovanie okolia školy

     • Na bielu  snehovú perinu si už ani nespomenieme, zmizla biela nádhera. A zrazu ,akoby príroda zostarla. Na chvíľu sme tomu aj uverili. Pravda bola iná. Ona po zime ostala zašpinená odpadkami. 100 jarných kilometrov s 50 plnými fúrikmi naši ôsmaci a deviataci absolvovali, aby vyčisti živý plot pri hádzanárskom ihrisku. Prečo? Našli sme tam smetisko. Nebolo to jediné nemilé prekvapenie, bolo ich viac. Avšak, naši žiaci 5.-9. ročníka  na hodinách techniky a sveta práce ,to za necelý týždeň zvládli a dali na pravú mieru. A tak , sa jar môže ukazovať v celej svojej nádhere. Sme radi ,že na našej škole máme žiakov milujúcich prírodu. Aj toto je čin ľudskosti.

       

      Vedúca PK F,T,SV

      Do galérie Jarné upratovanie boli pridané fotografie.

     • Ponožkovej výzvy na podporu deti s dawnovim syndrómom

     • Aj žiaci našej školy sa zúčastnili  21.3. 2019 ponožkovej výzvy na podporu deti s dawnovim syndrómom  na každú nôžku si obuli inú ponožku. FOTKY SME POSLALI aj do materského centra úsmev v pieštanoch. 

      Do galérie Poožková výzva boli pridané fotografie.