•  

      

     Šk. rok

     2017/2018

      

     September

     "Rozlúčka s letom, škola volá"

     1.  Privítanie detí v ŠKD

     2.  Európsky týždeň športu

     3.  Európsky týždeň mobility

     4.  Turistická vychádzka

      

     Október

     " Pestrá jeseň "

     1. Jesenná výstavka

     2. Medzinárodný deň školských knižníc - čitateľské aktivity

     3. Týždeň zdravej výživy

     4. Turnaj o Pohár ŠKD

      

     November

     " Zdravý životný štýl"

     1.  Besda o knihe : Nenič svoje múdre telo

     2.  Týždeň boja proti drogám - výtvarné aktivity, súťažné hry

     3.  Šarkaniáda

     4.  Dopravná súťaž

     5.  Naša mena Euro

      

      

     December

     "Vianoce prichádzajú"

     1.  Ľudové zvyky a tradície

     2.  Zhotovenie vianočnej výstavky

     3.  Výzdoba vianočného stromčeka

     4.  Mikulášska diskotéka

      

     AKTUÁLNE AKCIE V ŠKD

     Január

     "Zimné radovánky"

      

     1.  Radovánky v snehu - Najkrajší snehuliak

     2.  Súťaž - Človeče, nehnevaj sa !