• Ceny obedov

    • CenaC

     Cena obeda:    POZOR ZMENA od 1.1.2018

     Poplatok za jeden obed  - 1. - 4. ročník              1,15 EUR      + 0,10 režijné  náklady      spolu cena     1,25 EUR   

     Poplatok za jeden obed  - 5. - 9. ročník              1,23 EUR      + 0,10 režijné náklady       spolu cena     1,33 EUR     

     Poplatok za jeden obed  - zamestnanci              1,33 EUR      

     Poplatok za jeden obed  - dôchodcovia              1,33 EUR + réžia 1,46 na rok 2019

     Poplatok za stravu bol upravený v súlade s VZN  Mesta Michalovce č.189 platné od. 1.9.2016

     článok 5 odstavec 3  .

     Réžie náklady boli upravené Metodickým usmernením 2014/192

     Poštové poukážky na stravu žiaci dostanú koncom mesiaca a  je potrebné uhradiť ich do piatich dní, keďže strava musí byť zaplatená mesiac vopred. Platbu je možné realizovať  aj trvalým príkazom v banke, alebo aj príkazom cez internetbanking na č. účtu SK69 5600 0000 0042 5042 7005. Ako  variabilný symbol uvádzajte triedu žiaka evidenčné číslo stravníka.