• Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti

    • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

     Správa o hospodárení 2015  

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015    

     Správa o hospodárení 2014    

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014  

     Správa o hospodárení 2013  

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013  

     Správa o hospodárení 2012