• Školský rok 2017/2018

    • Plnenie kritérií školský rok 2017/2018

     Keďže tento program je celoročný a splnenie jednotlivých kritérií si vyžaduje nemálo úsilia a času, je nevyhnutné, aby sa do neho škola zaregistrovala najneskôr do 15.10.2017 na www.unicef.sk/spd-registracia.

     Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

     • informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
      • ​dotazník pre žiakov je dostupný tu (nie je potrebný v prípade materských škôl, 1. a 2. ročníka základných škôl),
     • nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
     • práva detí v školskom vzdelávacom programe,
     • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
     • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,
      • ​​materské školy, základné školy len s ročníkmi 1. – 4. a špeciálne školy nemusia plniť kritérium – aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada. 

     Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od vášho rozhodnutia:

     • spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.