• Harmonogram prijímacieho pokračovania

    • Harmonogram prijímacieho pokračovania:  

      

      

     Prijímacie pokračovanie pre školský rok 2018/2019

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2019

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     3.4.2019

     SŠ tal.

     Talentové skúšky.

     15.3. - 30.4.2019

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     5.4.2019

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10.4.2019

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2019

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     13.5.2019

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     16.5.2019

     2. kolo prijímacích skúšok.

     18.6.2019