• Projekty 2012/2013

    • "Sport and the flourising environment"

     - autori projektu: Mgr. J. Porvaz, Mgr. D. Šalapová, Mgr. A. Danilovičová, Mgr. Z. Bačová

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: skvalitnenie edukácie telesnej výchovy a úprava športového areálu.

      

     "Putovné divadlo"

     - autor projektu: D. Pavolková

     - cieľová skupina projektu: žiaci prvého stupňa ZŠ,

     - cieľ projektu: rozvoj dramatickej výchovy.

      

     "Na cestách bezpečne"

     - autori projektu: Bc. A. Milichovská

     - cieľová skupina projektu: žiaci prvého stupňa ZŠ,

     - cieľ projektu: rozvoj dopravnej výchovy.