• Projekty 2011/2012

    •  

     Knižnica je IN

     - autori projektu: Mgr. D. Šalapová, Mgr. A. Danilovičová, Mgr. A. Serečunová, Mgr. D. Majerová

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: revitalizácia priestorov a knižného fondu školskej knižnice.

      

     Zdravšia škola, zdravšie mesto, zdravší svet.

     - autori projektu: Mgr. Anna Pavlová, Mgr. D. Šalapová, Mgr. A. Danilovičová, Mgr. F. Kovalčík

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: revitalizácia exteriéru školy a recyklácia odpadu.