• Projekty 2010/2011

    • Táto podstránka obsahuje informácie o projektoch, ktoré vypracovali naši pedagógovia a ktoré sa realizujú za finančnej podpory rôznych organizácií a nadácií.


     Autorom i realizátorom projektov srdečne blahoželáme k podpore ich projektu

     a želáme veľa príjemných chvíľ pri ich realizovaní.

      

     Nech sa nám nenudia

     - autori projektu: Mgr. D. Šalapová, Mgr. E. Balejčíková

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: úprava školskej kuchynky a rozvoj praktických zručnosti žiakov.

      

     Ekoplocha pre všetkých - II. etapa

     - autori projektu: Mgr. J. Porvaz, Mgr. A. Pavlová, Mgr. D. Šalapová,

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: úprava ekoplochy pri hlavnom vstupe do školy.

     Chráň a poznaj región Zemplín

     - autor projektu: Mgr. E. Gregová, Mgr. J. Porvaz

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: podpora environmentálnych aktivít školy.

      

      

     Tvoríme pre všetkých

     - autor projektu: PaedDr. E. Remáková

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: rozvoj umeleckých zručnosti.

      

     Pohyb znamená zdravie

     - autor projektu: Mgr. J. Porvaz

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy ,

     - cieľ projektu: podpora športu a zdravého životného štýlu mládeže.

      

     Mám rád a poznám svoj rodný kraj

      

     - autori projektu: Mgr. D. Šalapová, Mgr. A. Pavlová

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: oživenie záujmu mladej generácie o kultúrne tradície a zvyky rodného regiónu.

      

      

      Tvoriť znamená žiť

     - autori projektu: PaedDr. E. Remáková,  Mgr. D. Šalapová,

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: inoavtívne vyučovanie výtvarnej výchovy.

       

     Ekoplocha pre všetkých


     - autori projektu: Mgr. J. Porvaz, Mgr. A. Pavlová, Mgr. D. Šalapová,

     - cieľová skupina projektu: žiaci školy a širšia komunita,

     - cieľ projektu: úprava ekoplochy pri hlavnom vstupe do školy.

      

     Miesto pre všetkých

     autori projektu: Mgr. D.Šalapová, Mgr. A. Pavlová

     cieľová skupina projektu: žiaci školy, širšia komunita

     cieľ projektu: vytvorenie vzdelávacieho a kultúrneho centra