• 2018/2019

    • Jún

     4.6.

     Majstrovstvá kraja v atletike

     5.6.

     MDD  – ŠKD

     5.6.

     Deň s políciou - – Kinológia – ukážky

     5.6.

     Deň mlieka

     6.6.

     Prvá pomoc 3.-4- roč.

     7.6.

     Okresné kolo AJ 1.-4. roč.

     12.6.

     12.6.

     Exkurzia Zádiel

     Zasadnutie žiackeho parlamentu

     10.-14.6.

     Škola v prírode – Kysak

     12.6.

     PK D,ON,EV

     13.6.

     PK AJ,NJ,RJ

     13.6.

     PK F,SP,T

     17.6.

     MZ ŠKD

     17.-18.6.

     Školský výlet – Z. Šírava

     19.6.

     PK TVŠ

     19.6.

     PK G,B,CH

     24.6.

     PK M,I

     17.6.

     KOČaP

     17.6.

     Školský výlet -  Brekov

     18.6.

     Didaktické hry 1.-4. roč.

     18.6.

     Účelové cvičenie

      

     Cvičenia v prírode

     19.6.

     Olympijský beh

     19.6.

     Školský výlet – Kaštieľ Humenné

     21.6.

     Školský výlet – ZOO - Košice

     19.6.

     MZ 1.-4. roč.

     20.6.

     PK SJL,VV

     20.6.

     Školský výlet -  Brekov 2. roč.

     20.6.

     Školský výlet  STEEL PARK Košice

     21.6.

     Školský výlet – 3D kino Košice

     21.6.

     Školský výlet –  Vinianske jazero

     21.6.

     Školský výlet  Senné rybníky

     25.6.

     Školský výlet – Tatranská galéria

      

      

     24.6.

     Pedagogická rada

      

     Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

     26.6.

     Okresná exkurzia Dukla - Svidník

     28.6.

     Slávnostné ukončenie školského roka


     Máj

     Dátum

     Činnosť

     2.5.

     ROADSHOW – taneč. vystúpenie

     2.5.

     Plávanie o pohár primátora

     3.-4.5.

     Rozprávková noc

     3.5.

     Vybíjaná – D 5.-7. roč.

     3.5.

     Krajské kolo – hádzaná CH

     6..5.

     Pracovná porada

     6.5.

     Zasadnutie ŽP

     7.5.

     Olympiáda AJ – šk. kolo 1.-4. roč.

     7.5.

     Hádzaná  - D – 5.-6. roč.

     7.5.

     Kladenie vencov

     7.5.

     Deň matiek v spolupráci s OKGZ

     7.5.

     Slávik Slovenska

     9.5.

     Výchovný koncert

     9.5.

     Viem, čo neviem

     10.5.

     Okresné kolo – vybíjaná – D – 5.-7. roč.

     10.5.

     Súťaž mladých zdravotníkov

     10.5.

     Minihádzaná

     13.-17.5.

     Týždeň modrého gombíka

     13.5.

     DI Sobrance 4. roč.

     13.5.

     Prijímacie pohovory – 9.roč. – 1. kolo

     14.5

     E – test žiakov 7. – 8. roč. – SJL,M

     14.5.

     DI Sobrance – 3.roč.

     15.5.

     DI Sobrance – 2. roč.

     15.5

     E – test žiakov 4. roč. – SJL,M

     16.5.

     Prijímacie pohovory – 9.roč. – 2. kolo

     16.5.

     Okresné kolo BIO - organizátor

     16.5.

     Vyhodnotenie projektu Moja mama

     17.5.

     PK – fyzika, svet práce, technika

     17.5.

     Solárne dni – Hvezdáreň Michalovce

     19.5

     Tanečná súťaž Pribinov pohár

     21.5.

     DI Sobrance – 1. roč.

     22.5.

     Exkurzia Starina  - 9. roč.

     22.5.

     Okresné finále - atletika

     23..5.

     OK FO – Archimediáda – organizátor

     24.5

     Školská športová olympiáda

     27.5

     Fotenie žiakov

     28.-30.

     Festival mestských škôl

     30. -31..5.

     Mestská športová olympiáda

     31.5.

     Deň bez tabaku-beseda s mests. policajtom

     31.5

     Csontováryho túlavé topánky - VV

      

     Deň mlieka

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Apríl

     Dátum

     Činnosť

     1.4.

     Korčuliarsky kurz

     1.4.

     ŽP – Mega napájadlo

     2.9

     RJ – Puškinov pamätník

     4.4.

     Volejbal CH 8. a 9. roč.

     4.4.

     Basketbal – finále D 8. a 9. roč.

     4.4.

     Slávik – školské kolo 1. – 9. roč.

     5.4.

     Prenosné planetárium 1.2.5. roč.

     6.4.

     Slávnostný zápis do 1. roč.

     8.4.

     Korčuliarsky kurz

     8. – 12.4.

     Zber starého papiera

     9.4.

     Korčuliarsky kurz

     9.4.

     MO – 6.,7.,8. roč.

     10.4.

     FO – krajské kolo

     10.4.

     Zasadnutie ŽP

     11. 4.

     Hádzaná – krajské kolo CH 8. a 9., roč.

     11.4.

     Okresné kolo Medzníky 2. sv. vojny

     11.4.

     MŠ v knižnici – divadielko

     11.4.

     Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     12.4.

     Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     12.4.

     Súťaž ŠEVT – obal žiackej knižky

     15.4.

     VV – Rozprávočka moja naj.....

     15.4.

     Korčuliarsky kurz

     15.4.

     PK M,I

     15.4.

     Pedagogická rada – klasifikačná

     15. – 17.4.

     Jarné upratovanie 8.-9. roč.

     16.4.

     Okresné kolo BO – organizátor

     17.4.

     Veľká noc – kvíz AJ 5. – 9. roč.

     17.4.

     Čokoládová tretra 1. – 3. roč.

     18.4.

     PK MZ ŠKD

     20.4.

     Odoslanie prihlášok na SŠ

     24.4.

     PK – G-B-CH

     26.4.

     Deň Zeme – upratovanie okolia školy 1. – 4. roč.

     25.4.

     Zásady prvej pomoci 7. roč.

     29.4.

     Korčuliarsky kurz

     29.4.

     Rodičovské združenie

     29.4.

     Shakespearov deň

      

     Šikana – nie sme zlí 7. roč

      

     Marec

     Dátum

     Činnosť

     priebežne

     Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

     1.3.

     Môj kamarát počítač – inf. súťaž GĽŠ

     5.3.

     ZKGZ - Čitateľský maratón – 3. a 4. roč.

     6.3.

     Vesmír očami detí – výtvarná súťaž - okr. kolo

     6. 3.

     Ruské slovo

     6.3.

     Cvičný monitor – 9. roč.

     7.3.

     Basketbal o pohár primátora mesta – CH 5.-7. r.

     7.3.

     Zásady 1. pomoci -  7. roč.

     8.3.

     Správajme sa ľudsky – MDŽ

     8.3.

     Propagačný bulletin pre budúcich prvákov

     11.3.

     Pracovná porada

     11.3.

     Násilie na deťoch – beseda s MsP – 8. roč.

     12.3.

     100-sté výročie M. Ďuríčkovej – beseda o knihe 2. r.

     12.3.

     MZ 1.-4. roč.

     13.3.

     Fyzikálna olympiáda okresné kolo

     13.3.

     PK D,ON,EV

     13.3.

     OK Hádzaná CH 5. – 9. r.

     14.3.

     PK AJ,NJ,RJ

     15.3.

     Krásy našej záhrady – výtvarná súťaž - uzávierka

     15.3.

     Vesmír očami detí – školská výstava

     15.3.

     CVČ Hádzaná 5.-6. r.

     18.3.

     Kľúče od zlatého mesta – výtvarná súťaž - uzávierka

     19.3.

     VVS Michalovce – 7. roč.

     19.3.

     Volejbal CH 7.-9. r.

     19.3.

     Krajské kolo MO Z9

     20.3.

     PK TV

     20.3.

     Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

     21.3.

     PK SJ, VV

     21.3.

     Cvičný monitor – 9. roč.

     21.3.

     Prvá pomoc 8. roč.

     26.3.

     Pytagoriáda okr. kolo 3.-5. roč.

     27.3.

     Pytagoriáda okr. kolo 6.-8. roč.

     27.3.

     Basketbal – O pohár primátora mesta D 7.-9. r.

     27.3.

     Divadielko pre 1. ročník a rodičov

     28.3.

     Škôlkari v školskej knižnici – divadielko

     28.3.

     DU – prijatie PZ u primátora mesta

     28.3.

     AJ – divadlo v MsKS – 5. a 6. roč.

     Február

      

     1.2.

     Polročné prázdniny

     4.2.

     GPH – prezentácia školy 9.roč.

     4.2.

     Pracovná porada

     5.2.

     Basketbal  - D -7.-9. roč. majstr. okresu

     5.2.

     Beseda o knihe 2.B

     6.2.

     Zasadnutie žiackeho parlamentu

     7.2.

     Okresné kolo GO

     7.2.

     Prevencia šikanovania CPPPaP – 7.A

     7.2.

     Planetárium OH 1.-4. roč.

     8.2.

     PK F,SP,T

     11.2.

     PK  M,I

     12.2.

     MZ  ŠKD

     13.2.

     PK G,B,CH

     13.2.

     Kyber-šikana  beseda 6.roč.

     13.2.

     E-testovanie 9. roč.

     14.2

     Valentínska pošta

     14.2.

     Okresné kolo DO

     14.2.

     Zásady 1. pomoci – 7.roč.

     14.2.

     Valentínske pozdravy s knižnicou

     15.2.

     Karneval v ŠKD

     15.2.

     Deň zdravej výživy

     18.-22.

     Jarné prázdniny

     25.-1.3.

     Lyžiarsky kurz

     4.2.-8.3.

     Pilotné overovanie testovacích nástrojov

      

     Január

     2.1.-7.1.

     Vianočné prázdniny

     10.1.

     Pracovná porada

     15.1.

     Duálne vzdelávanie - Michatek

     16.1.

     Olympiáda AJ 5.-9.roč. -  OK

     16.1.

     Šaliansky Maťko – OK

     16.1.

     Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

     17.1.

     Rodičovské združenie

     17.1.

     Beseda Extrémizmus a sekty – 9.roč.

     24.1.

     Čitateľské oriešky – súťaž 2.B

     24.1.

     Pedagogická rada

     24.1

     Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

     25.1.

     Školské kolo FO 8. a 9. ročník

     29.1.

     Beseda o knihe – škols. kniž. – 2.B

     30.1.

     Beseda o knihe – škols. kniž. – 3.B

     30.1.

     Propagačná nástenka do MŠ

     30.1.

     Matematická olympiáda 5. a 9.roč.

     31.1.

     Odovzdávanie výpisov známok

     December

     1.12.

     Čitateľský oriešok

     1.12.

     Vianočná výzdoba

     3.12.

     Zasadnutie žiackeho parlamentu

     3.-4.12.

     Deň boja proti HIV a AIDS-prezentácie

     4.12.

     Extrémizmus a sekty – beseda s MsP – 9.r.

     4.12.

     Exkurzia Okresná hvezdáreň

     5.12.

     Výzdoba vianočného stromčeka

     5.12.

     DOD Obchodná akadémia Michalovce

     6.12.

     Zimná výzdoba - výstavka

     6.12.

     Mikulášska diskotéka

     6.12.

     Anjel Vianoc – vyhodnotenie výtvarnej súťaže

     6.12.

     Mikuláš v škole – žiacky parlament

     7.12.

     Mikuláš v škôlke – žiacky parlament

     7.12.

     Zásady 1. pomoci  – 6.roč.

     10.12.

     Pracovná porada

     12.12.

     ŠKD v kuchyni

     13.12.

     Vianoce v školskej knižnici – MŠ

     10.12.

     Vianočná výstavka

     10.-14.12

     Vianočné pečenie

     10.-14.12.

     Zdobenie perníkov

     11.12.

     Kyberšikana -  7.A, 9.A

     11.12.

     Beseda o knihe Danka a Janka

     11.12.

     Zemplínske zvončeky

     12.12.

     PK TVŠ

     12.12.

     Pytagoriáda 3., 4. a 5. roč.

     12.12.

     PK D,ON,EV

     12.12.

     Zdravotná príprava – 6.roč.

     13.12.

     Pytagoriáda 6., 7. a 8.roč.

     13.12.

     PK AJ,NJ,RJ

     14.12.

     Školské kolo GO

     18.12.

     Vybíjaná 3.-4.roč. o pohár primátora

     18.12.

     Vianočný koncert

     19.12.

     Šaliansky Maťko

     19.12.

     Technické múzeum Košice – 9. ročník

     20.12.

     PK SJL,VV

     November

     5.11. 

     BRLOH – informatická súťaž v logickom myslení

     6.11. 

     Pracovná porada 

     6.11. 

     T5 – E testovanie 

     7.11. 

     Záchranárik – výtv. súťaž 

     7.11 

     Fenomény sveta 

     8.11. 

     Dni vedy a techniky – GPH – 8. roč. 

     9.11. 

     Divadelné predstavenie Kubo 

     12.11. 

     PK – matematika, informatika 

     13.11. 

     Beseda s MsP – protidr. tematika 7.a 9.  roč. 

     12.11.-16.11. 

     Týždeň besedy o prečítaných knihách 

     12.-16.11. 

     Informatická súťaž iBOBOR  

     12.-16.11. 

     Týždeň boja proti drogám 

     13.11. 

     Prezentácia s protidr. tematikou – 8. roč. 

     13.11. 

     Vianočne pozdravy - OKGZ 

     13.11.-14.11. 

     Skype-a-Thon – medzinárodná komunikácia medzi žiakmi 

     14.11. 

     Turnaj hádzanárskych nádeji 3.-4. roč. CH a D 

     14.11. 

     MZ ŠKD 

     14.11. 

     Zasadnutie MZ 1.-4. roč. 

     15.11. 

     Pedagogická rada 

     16.11. 

     PK F,SP,T 

     16.11. 

     Deň boja proti drogám 

     20.11. 

     Školské kolo OAJ 

     21.11. 

     Testovanie T-5 

     22.11. 

     Hvezdáreň Michalovce – 9. roč. 

     22.11. 

     Pasovanie prvákov 

     23.11. 

     Beh oslobodenia 

     23.11. 

     Zázračné lieky prírody 

     26.11. 

     Všetkovedko 

     28.11. 

     PK G,B,CH 

     28.11. 

     DOD SOŠOaS - Strážske 

     29.11. 

     Zemplínske múzeum -6. roč. 

     29.11. 

     Bav sa basketbalom 

      

     Október

      

     1.10.

     Začiatok krúžkovej činnosti

     3.10.

     Zasadnutie ŽP

     3.10.

     Bezpečne na ceste – beseda s policajtom

     5.10.

     Festival strašiakov

     5.10.

     Detský čitateľ –Formotvorné prostredie

     6.-12.10.

     Európsky týždeň codu

     8.10.

     Pracovná porada

     8.10.

     Výstavka jesenných plodov

     9.10.

     Obchodovanie s ľuďmi – beseda s MsP

     10.10

     Konferencia Microsoft-vzdelávanie pre budúcnosť

     10.10.

     Deň duševného zdravia – 9. roč.

     10.10.

     Vychádzka – Laborec 5. roč.

     10.10.

     Týždeň vedy a techniky – výtvarná súťaž

     10.10.

     Kurz 1.pomoci – 5. roč.

     10.10.

     Zasadnutie administrátorov a ext. dozoru T-5

     11.11.

     KOČaP

     12.11.

     Účelové cvičenie

     12.11.

     Kultúrne pamiatky Prešovského kraja – lit. súťaž

     15.10.

     Výstava jesenných plodov

     16.-20.10.

     Týždeň zdravej výživy

     16.10.

     E testovanie – 5.roč.

     17.10.

     E testovanie – 9.roč.

     17.10.

     Morské oko – exkurzia – 6. roč.

     17.10.

     Zdravé zúbky 1.-2. roč.

     18.10.

     Psovodi

     18.10.

     Rodičovské združenie

     18.10.

     Kultúrny program pre rodičov

     19.10.

     Jablčkový deň

     23.10.

     Loptové hry – 2.-3. roč. - D

     24.10.

     Medzinárodný deň škol. knižníc – aktivity

     25.-26.

     Záložka do  knihy spája školy

     26.10.

     Haloween

     30.10.

     Jednorázový  štátny sviatok 100. výr. vzniku Československa

     31.-2.11.

     Jesenné prázdniny

     *** Zmena termínu vyhradená.***

      

     September

     3.9.

     Slávnostné otvorenie školského roka

     3.9.

     Pedagogická rada

     12.9.

     Zasadnutie MZ 1.-4. roč.

     12.9.

     PK G,B,CH

     12.9

     PK D,ON,EV

     13.9.

     MZ ŠKD

     13.9.

     PK AJ,NJ,RJ

     13.9.

     PK TVŠ

     14.-12.9.

     Týždeň starostlivosti o prírodu

     14.9.

     Turistická vychádzka

     14.9.

     Florbalový turnaj

     14.9.

     Úprava areálu školy

     14.9.

     PK F,SP, T

     14.9.

     Cvičenia v prírode

     14.9.

     PK SJL, VV

     16. – 22.9.

     Týždeň mobility

     24.-30.

     Európsky týždeň športu

     17.9.

     Kráľ čitateľov – celoročná súťaž

     17.9.

     Zasadnutie PK M,I

     17.9.

     Celoročný projekt Moja mama

     17.9.

     Okresná hvezdáreň - exkurzia

     20.9.

     Cezpoľný beh

     20.9.

     Týždeň vedy a techniky – výtv. celoslov. súťaž

     21.9.

     Športovo-zábavné popoludnie na kol. korčuliach a kolobežkách

     26.9.

     Európsky deň jazykov – Gymnázium P.Horova

     26.9.

     Dopravná výchova – beseda s MsP

     27.9.

     Integra – dobrovoľnícka činnosť