• 2017/2018

    • JÚN

     1.6.2018               Slávnostné otvorenie detského ihriska

     1.6.2018               MDD – športové dopoludnie a návšteva kasárni - 1.-4. roč.

     1.6.2018               MDD – fil. predstavenie a návšteva kasárni - 5.-9. roč.

     1.6.2018               Stolové hry

     5.6.2018               MDD – Medvedia hora – ŠKD

     5.6.2018               Polícia očami detí

     5.6.2018               Beseda s Msp – Vplyv fajčenia u mladistvých

     6.6.2018               Vybíjaná – krajské kolo

     6.6.2018               Zasadnutie ŽP

     7.6.2018               Mestská športová olympiáda

     7.6.2018               Zvonického literárne dni

     8.6.2018               Mestská športová olympiáda

     11.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

     12.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

     12.6.2018            Olympiáda AJ 1.-4. roč.

     12.6.2018            Beseda s anglickým lektorom

     13.6.2018            Vihorlat

     13.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

     14.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

     15.6.2018            Polícia – Kynológia – ukážky

     15.6.2018            Aupark – Košice – Mesto povolaní

     18.6.2018            Beseda s D. Hevierom – V.B, VII.B

     18.6.2018            Školský výlet Humenné

     18.-22.6.2018     Škola v prírode – Juskova Voľa

     19.6.2018            Beseda s anglickým lektorom

     19.6.2018            Školský výlet Humenné

     19.6.2018            Bardejov

     19.6.2018            Beseda so spisovateľom

     19.-20.6.2018     Školský výlet – Z. Šírava

     20.6.2018            Školský výlet – ZOO - Košice

     21.6.2018            Na poctu mesta – kultúrny program

     21.6.2018            KOČaP

     22.6.2018            Didaktické hry 1.-4. roč.

     22.6.2018            Účelové cvičenie

     25.6.2018            Pedagogická rada

     26.6.2018            Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

     25.6.2018            Exkurzia – Hasiči Michalovce

     25.6.2018            Vedecká show

     26.-27.6.2018     Sninské rybníky

     29.6.2018            Slávnostné ukončenie školského roka

     Zmena termínu vyhradená.  


     MÁJ

     2.5.2018               Zasadnutie žiackeho parlamentu

     3.5.2018               Olympiáda AJ - šk. kolo 1.-4. roč.

     3.5.2018               Beseda s detskou spisovateľkou Varadyovou

     3.5.2018               Realizácia prírodnej záhrady

     3.5.2018               Slávik Slovenska

     4.5.2018               Hádzaná  - D - okresné finále

     4.5.2018               Šikana - 7. roč. - beseda s MsP

     5.5.2018               Archimediáda - školské kolo

     7.5.2018               Volejbal - CH - obvodné kolo

     9.5.2018               Hádzaná - CH - okresné finále

     9.5.2018               Fugova domovina - výtv. súťaž

     9.5.2018               Vojaci očami detí

     9.5.2018               Biologická olympiáda - krajské kolo

     9.5.2018               Deň červeného kríža

     9.5.2018               Kurz 1. pomoci - 7. roč.

     10.5.2018            Mix volejbal o pohár primátora

     11.5.2018            Cvičenia v prírode

     14.5.2018            Prijímacie pohovory – 9. roč. – 1. kolo

     14.-20.2018        Týždeň modrého gombíka

     14.5.2018            Prijímacie pohovory - 9. roč. - 2. kolo

     17.5.2018            Viem, čo neviem

     18.5.2018            Deň mlieka

     21.5.2018            Soľ nad zlato - divadielko pre rodičov

     21.5.2018            Fotenie žiakov

     22.5.2018            Exkurzia - výpočtové stredisko - 3D tlač

     25..5.2018           OK FO - Archimediáda

                                   Exkurzia - Múzeum Humenné

     22.-24.2018        Festival mestských škôl

     23.5.2018            Biologická olympiáda 3.-5. roč.

     24.5.2018            MIDI - volejbal chlapci

     25.5.2018            Naše mesto, história a súčasnosť

     25.5.2018            Deň pásikavých tričiek - aktivita proti rasizmu

     25.5.2018            Súťaž mladých zdravotníkov

     28.5.2018            Školská športová olympiáda

     28.5.2018            Medzinárodná výtv. súťaž - Príroda

     30.5.2018            Exkurzia - Starina - 9. roč.

     30.5.2018            Atletika - okresné finále

     31.5.2018            Deň bez tabaku - beseda s mests. policajtom

     Zmena termínu vyhradená.    


     APRÍL

     4.4-30.4.2018     Zápis prvákov

     4.4-11.4.2018     Týždeň starostlivosti o prírodu

     5.4.2018      Basketbal - CH

     7.4.2018      Slávnostný zápis prvákov

     10.4.2018    Michalovce očami detí

     10.4.2018    Odovzdanie prihlášok na SŠ riaditeľovi školy

     11.4.2018    Biologická olympiáda - okresné kolo

     12.4.2018    Rozhlasové okienko - Svetový deň zdravia, Bezpečnosť pri práci, Deň narcisov

     12.4.2018    Slávik 2018 - školské kolo

     13.4.2018    Deň narcisov

     13.4.2018    Medzinárodný výskum venovaný zdraviu - 5.-9. roč.

     17.4.2018    Pedagogická rada

     17.4.2018    Matematická olympiáda - okresné kolo 6.-8. roč.

     17.4.2018    Šikanovanie - beseda s mestským policajtom - 7. roč.

     18.4.2018    Vybíjaná - D - obvodové kolo

     18.4.2018    Basketbal - D - O pohár primátora

     19.4.2018    EKOBEH - ekologická súťaž Hvezdáreň Michalovce 5. roč.

     20.4.2018    Odoslanie prihlášok žiakov 9. ročníka na SŠ

     20.4.2018    Les v knihe 2. a 3. roč.

     20.4.2018    Deň Zeme

     24.4.2018    Upratovanie okolia školy

     24.4.2018    Galaxy codr - informatická súťaž

     25.4.2018    Exkurzia okresná hvezdáreň Michalovce

     26.4.2018    Rodičovské združenie

     26.4.2018    Medzníky II. svetovej vojny - okresné kolo

     27.4.2018    Šikanovanie - beseda s mestským policajtom

     27.4.2018    Shakespeárove dni - okresné kolo

     28.4.2018    Deň bezpečnosti pri práci  

     Zmena termínu vyhradená.    


     MAREC

     priebežne        Mesiac knihy – výstavka kníh v triedach

     6.3.2018          ZKGZ - Čitateľský maratón – 3. a 4. roč.

     7.3.2018          Môj kamarát počítač – inf. súťaž GĽŠ

     8.3.2018          Hviezdoslavov Kubín – škols. kolo

     8.3.2018          Kurz 1. pomoci -  8. roč.

     9. 3.2018         Ruské slovo

     9.3.2018          Vesmír očami deti – výtv. súťaž – okr. kolo

     9.3.2018          Cvičný monitor – 9. roč.

     13.3.2018        ZKGZ - Orlie pierko – 2. roč.

     13.3.2018        CPPPaP Šikana na školách – 6.B, 7.B

     13.3.2018        Pytagoriáda okr. kolo 4.-5. roč.

     14.3.2018        Pytagoriáda okr. kolo 6.-8. roč.

     14.3.2018        Zasadnutie ŽP

     14.3.2018        Cvičný monitor – 9. roč.

     14.3.2018        Kniha je môj kamarát 1. roč.

     14.3.2018        ŠŠS hádzaná - D

     15.3.2018        Veľkonočná výzdoba školy

     15.3.2018        Kurz 1. pomoci – 7. roč.

     16.3.2018        Fyzikálna olympiáda - okr. kolo

     20.3.2018        Hviezdoslavov Kubín – okr. kolo – I. a II. kat.

     20.3.2018        Kvak a Čľup nepoznajú nudu

     21.3.2018        Rozprávkové dopoludnie – 4. roč.

     21.3.2018        Maľované vajíčka – veľkonočná výzdoba mesta

     21.3.2018        Testovanie 9-2018

     22.3.2018        Rozprávkové dopoludnie – 3. roč.

     22.3.2018        VVS Michalovce – exkurzia – 7. roč.

     23.3.2018        Rozprávkové dopoludnie – 2. roč.

     23.3.2018        Hviezdoslavov Kubín – okr. kolo – III. kat.

     23.3.2018        Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

     26.3.2018        Domáce násilie – beseda s policajtom

     27.3.2018        Škôlkari v školskej knižnici

     28.3.2018        DU – prijatie PZ u primátora mesta

     Zmena termínu vyhradená.


     FEBRUÁR

     2.2.        Polročné prázdniny

     5.2.        Kyber-šikana  beseda 5. roč.

     5.-9.2.   Lyžiarsky kurz

     6.2.        Okresné kolo GO

     7.2.        Zasadnutie žiackeho parlamentu

     8.2.        Technické zručnosti

     8.2.        Kultúrny program - Dom dôchodcov

     9.2.        Medzinárodná výtv. súťaž Bulharsko

     13.2.      ROAD DAHL – beseda

     13.2.      Karneval ŠKD

     13.2.      Adaptačný program – 5. roč.

     13.2.      Prevencia šikanovania VI.B, VII.B

     14.2       Vybíjaná 3.-4. roč.

     14.2.      E-testovanie – gener. skúška 9. roč.

     15.2       Valentínska pošta

     15.2.      Okresné kolo DO

     15.2.      Zásady 1. pomoci – 7. roč.

     19.2.      Domáce násilia – beseda

     20.2.      Michatek – duálne vzdelávanie

     20.2.      Drogy sú cesta do tmy – div. pred. - 8. roč.

     20.2.      Kultúrny program -  Dom dôchodcov

     22.2.      Školenie administrátorov

     23.2.      Deň zdravej výživy

     23.2.      Michalovce očami mladých výtvarníkov

     23.2.      Pilotné overovanie testovacích nástrojov

     26.2-2.3. Jarné prázdniny

     Zmena termínu vyhradená.


     JANUÁR

     2.1.-5.1.2018      Vianočné prázdniny

     10.1.2018            Zasadnutie Žiackeho parlamentu

     12.1.2018            CPPPaP – adaptačný program 1. roč.

     16.1.2018            Olympiáda AJ 5.-9.roč. -  OK

     16..1.2018           Šaliansky Maťko – OK

     17.1.2018            Beseda Extrémizmus a sekty – 9. roč.

     18.1.2018            Beseda Počítačová závislosť -6. roč.

     18.1.2018            Prvá pomoc 3.-4. roč.

     23.1.2018            Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

     24.1.2018            Pedagogická rada

     24.1.2018            Matematická olympiáda 5.roč.

     24.1.2018            Basketbal  - D – obvodové kolo

     25.1.2018            Basketbal  - CH – obvodové kolo

     26.1.2018            Globálne ekol. problémy 9. roč. – okresná hvezdáreň  

     30.1.2018            Propagačná nástenka do MŠ

     30.1.2018            Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

     31.1.2018            Divadelné predstavenie AJ -  MsKS

     31.1.2018            Odovzdávanie výpisov známok

     Zmena termínu vyhradená.


     DECEMBER

     1.12.2017      Deň boja proti HIV a AIDS-prezentácie

     1.12.2017      Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D Strážske

     1.12.2017      Vianočná výzdoba

     4.12.2017      Extremizmus a sekty - beseda s MsP - 9. roč.

     4.-8.12.2017 Vianočná zbierka pre UNICEF

     4.-18.12.2017   Vianočné pečenie

     5.12.2017      Školské kolo DO

     5.12.2017      Vianočné pozdravy - 5. roč.

     6.12.2017      CPPPaP - beseda 1. roč.

     6.12.2017      Mikulášske tvorivé dielne 1. roč.

     6.12.2017      Mikuláš - žiacky parlament

     7.12.2017      Zasadnutie žiackeho parlamentu

     7.12.2017      Kurz 1. pomoci - 6. roč.

     7.12.2017      Turnaj hádz. nádejí o pohár primátora

     7.12.2017      ÚPSVaR - poradenstvo pri voľbe povolania

     8.12.2017      Školské kolo GO

     8.12.2017      Olympijský oheň v nás

     11.12.2017    Deň ľudských práv

     11.-12.12.2017   Zemplínske zvončeky

     12.12.2017    Basketbalový turnaj o pohár riad. školy

     13.12.2017    Pytagoriáda 3. 4. 5. roč.

     14.12.2017    Pytagoriáda 6. 7. 8. roč.

     14.12.2017    Výchovný koncert 1.-9.roč.

     14.12.2017    ŠŠS - vybíjaná 3.-4.roč.

     18.12.2017    Zober loptu nie drogy 3.-4. roč.

     19.12.2017    Exkurzia STM Košice 9. roč.

     20.12.2017    Šaliansky Maťko

     20.12.2017    Vianoce - rozhlasové okienko

     21.12.2017    Vianoce - rozhlasové okienko

     Zmena termínu vyhradená.


     NOVEMBER

     8.11.2017      DOD SOŠOaS

     8.11.2017      Zasadnutie ŽP

     8.11.2017      Fotenie žiakov

     7.-9.11.2017   Informatická súťaž iBOBOR

     9.11.2017      Divadlo AJ - 5. - 6. roč. MsKS

     9.11.2017      Zemplínske múzeum - 6. roč.

     10.11.2017    Zdravé zúbky

     10.11.2017    ŠŠS - hádzaná - D - 5. a 6. ročník

     13. - 16.11.2017 Týždeň boja proti drogám

     13.11.2017    Beseda s MsP

     14.11.2017    Zaži energiu - v spolupráci s VSD a SOŠT

     14.11.2017    Prezentácia s protidrog. tematikou - SZŠ

     15.11.2017    Florbal CH - 7. roč.

     16.11.2017    Deň boja proti drogám

     20.11.2017    Pedagogická rada

     21.11.2017    DOD OA

     22.11.2017    Testovanie T - 5

     23.11.2017    Školské kolo OAJ

     24.11.2017    DOD Gymnázium Ľ. Štúra

     27.11.2017    Bav sa basketbalom 5. roč. CH

     28.11.2017    Šk. kolo matematickej olympiády

     29.11.2017    Obvodové kolo OSJ

     29.11.2017    Globálne ekologické problémy - 9. roč.

     29.11.2017    Florbal CH -7. roč - finále

     30.11.2017    Všetkovedko

     30.11.2017    Turnaj hádzanárskych nádejí

     Zmena termínu vyhradená.


     OKTÓBER

     3.10.2017            Zemplínske múzeum - 2. roč.

     3.10.2017            Začiatok krúžkovej činnosti

     5.10.2017            Festival technického talentu

     9.10.2017            Výstava jesenných plodov

     10.10.2017          Festival strašiakov

     10.10.2017          Rodičovské združenie

     10.10.2017          Svetový deň duševného zdravia

     11.10.2017          Deň duševného zdravia

     11.10.2017          Vychádzka - Laborec 5. roč.

     11.10.2017          Exkurzia - Zádielska dolina

     12.10.2017          Kurz 1. pomoci

     12.10.2017          Pasovanie prvákov

     16.10.2017          Jabĺčkový deň - 1. - 4. roč.

     16.10.2017          Týždeň zdravej výživy

     17.10.2017          Obchodovanie s ľuďmi - beseda s MsP

     18.10.2017          Morské oko - exkurzia

     18.10.2017          Výroba záložiek do knihy a výstava

     24.10.2017          Medzinárodný deň škol. knižníc - aktivity

     23.10.2017          Deň M. R. Štefanika - projekt

     25.10.2017          Zasadnutie ŽP

     27.10.2017          Halloween

     30.-31.10.2017    Jesenné prázdniny

     Zmena termínu vyhradená.