• 2015/2016

    • JÚN

     1.6.2016      Deň detí 1. – 9. roč.
     1.6.2016      Exkurzia Dukla - 9. roč.
     2.6.2016      Čitateľský maratón
     3.6.2016      Deň detí ŠKD
     3.6.2016      Zasadnutie ŽP
     6.6.2016      Pracovná porada
     6.6.2016      Beseda so psychologičkou
     7.6.2016      Beseda s američanom
     7.6.2016      Krajské kolo v atletike ZŠ – Košice
     9.6.2016      Pytagoriáda – celoslovenské kolo
     9.6.2016      Mestská športová olympiáda
     10.6.2016    Mestská športová olympiáda
     13.6.2016    Olympiáda AJ 1.-4. roč.
     15.6.2016    Bav sa basketbalom a neber drogy
     16.-24.6.2016        Školské výlety
     15.6.2016    Exkurzia Vihorlat
     17.6.2016    Cvičenia v prírode
     20.-24.6.2016        Škola v prírode
     21.6.2016    Deň na poctu mesta – kult. program
     23.6.2016    Hodnotiaca pedagogická rada
     23.6.2016    KOČaP
     24.6.2016    Účelové cvičenie
     24.6.2016    Didaktické hry
     24.6.2016    Beseda s policajtom - drogy
     30.6.2016    Odovzdávanie vysvedčení
     30.6.2016    Pedagogická rada

     MÁJ

     4.5.2016      Mini volejbal
     4.5.2016      Ochrana lesov pred požiarmi roz. okienko
     5.5.2016      Deň matiek – KGZ
     5.5.2016      Volejbal zmieš. druž.
     6.5.2016      Volejbal zmieš. druž.
     6.5.2016      Puškinov pamätník
     6.5.2016      Zasadnutie žiackeho parlamentu
     6.5.2016      Laborec – vychádzka 5. roč.
     9.5.2016      Olympiáda AJ – šk. kolo 1.-4. roč.
     11.5.2016     Exkurzia – Morské oko 1. -4.roč.
     12.5.2016    Atletika – majstrovstva okresu Ch a D
     16.5.2016    Fugova domovina – reg. kolo
     16-22.5.2016     Týždeň modrého gombíka
     17.5.2016     KK – biologická olympiáda
     17.5.2016     OK FO – Archimediáda
     17.5.2016     Zober loptu nie drogy
     17.-19.5.2016     Festival mestských  škôl – MsKS
     18.5.2016     Vodná nádrž Starina exkurzia 9. roč.
      19.5.2016    Deň mlieka
     19.5.2016     Viem, čo neviem
     19.5.2016     Olympiáda AJ
     20.5.2016    DOD – hasiči
     24.5.2016    Východoslovenské vodárne 7.roč.
     25.5.2016    Deň boja proti rasizmu a šikane
     25.5.2016    Školská športová olympiáda
     26.5.2016    Okr. kolo biolog. olympiády kat.F
     27.5.2016    Mladý zdravotník
     27.5.2016    Zvonického literárne dni
     30.5.2016    Beseda s policajtom
     30.5.2016    Výtv. súťaž 15 rokov TV JOJ
     31.5.2016     Deň bez tabaku

     APRÍL

     1.-30.4.2016   Zápis do 1. ročníka
     1.4.2016          Cvičný  monitor 9.roč.
     1.4.2016          Volejbal – D – obvodové kolo
     1.4.2016          Zasadnutie žiackeho parlamentu
     2.4.2016          Spoločný zápis do 1. roč.
     4.4.2016          Pracovná porada
     4.4.2016          Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     5.4.2016          Okresné kolo matematickej olympiády –VIII.ZŠ
     6.4.2016          Celoslovenské testovanie žiakov 9. roč.
     6.4.2016          Michalovce očami mladých výtvarníkov
     7.4.2016          Kultúrny program – Dom soc. služieb
     7.4.2016          Volejbal – CH – obvodové kolo VII.ZŠ
     11.4.-15.4.4.2016       Týždeň starostlivosti o prírodu
     11.4.2016        Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
     12.4.2016        Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
     12..4.2016       Okresné kolo biologickej olympiády
     13.4.2016        Krajské  kolo fyzikálnej olympiády
     13.4.20161      Volejbal – CH – okresné  kolo
     15.4.2016        Deň narcisov – deň boja proti rakovine
     15.4.2016        Fashion show – Módna prehliadka
      18.4.2016       Hádzaná – CH – okresné kolo
     19.4.2016        Pedagogická rada
     20.4.2016        Krajské kolo geografickej olympiády
     21.4.2016        Hádzaná – D - okresné kolo
     22.4.2016        Upratovanie brehu Laborca 1.-4. roč.
     27.4.2016        Vybíjaná  5.-7. roč.  - D
     28.4.2016        Reálie USA a V. Británie - kvíz

     MAREC

     1.3.2016              Výberové konanie
     2.3.2016             Pracovná porada
     2.3.2016             Vesmír očami detí - OK
     3.3.2016             Preventívne poradenstvo ÚPSVaR – 9.r.
     3.3.2016             Zober loptu nie drogy hádzaná D
     3.3. 2016            Finančná gramotnosť – 9.A, 9.B
     3.3.2016             Finančná gramotnosť – pedag. zamest.
     4.3. 2016            OK – basketbal D
     8. 3. 2016           Pohár primátora – basketbal D
     8. 3. 2016           Čitateľský maratón – 3. a 4. roč.
     8.3.2016             Pytagoriáda P3, P4, P5
     9.3..2016            Pytagoriáda P6, P7, P8
     9.3.2016             DOD – Spojená škola internátna
     9.3.2016             Počítač – môj kamarát – MŠ F.Kráľa
     10.3.2016           Počítač – môj kamarát – MŠLeningradská
     14. -18.3.2016    Predajná výstavka kníh v ŠK
     15. 3. 2016         Pohár primátora – basketbal D - finále
     15. 3. 2016         Orlie pierko čitateľská súťaž 2. roč.
     15.3.2016           Fyzikálna olympiáda OK
     16.3.2016           Veľkonočná výzdoba
     18.3.2016           Zábavné popoludnie
     18.3.2016           Rozprávkové dopoludnie 1. – 4. roč.
     21.3.2016           Fashion show – Módna prehliadka – 3.roč.
     22.3.2016          We are clever -  Sme múdri – 4. roč.
     23.3.2016          Veľkonočná súťaž
     24.3.-29.3.2016 Veľkonočné prázdniny
     30.3.2016           Deň učiteľov – rozhlasová relácia
     31.3.2016            DU – prijatie u primátora

     FEBRUÁR

     4.2.2016            Okresné kolo - Geografická olympiáda
     8.-12.2.2016       Lyžiarsky kurz
     9.2.2016            Okresné kolo - Dejepisná olympiáda
     12.2.2016           Valentín
     15.-19.2.2016      Jarné prázdniny
                                  Zober loptu nie drogy
     24.2.2016          Okresné kolo – Európa v škole
     24.2.2016           Klub dôchodcov – kultúrny program
     25.2.2016           Beseda s policajtom
     25.2.2016           AJ – otvorená hodina 3.roč.
     25.2.2016           Karneval ŠKD
     22.-26.2.2016    Týždeň zdravej výživy

     JANUÁR

     1.1.-11.1.2016       Vianočné prázdniny
     13.1.2016            Obvodové kolo OAJ
     18.1.2016            Fašiangové pečenie
     19.1.2016            Okresné kolo MO 5. a 9. roč.
     19.1.2016            Rodičovské združenie
      19.1.2016           Vybíjaná 3. a 4. roč. CH a D
     21.1.2016            Okresné kolo – Šaliansky Maťko
     25.1.2016           Pedagogická rada
     29.1.2016          Odovzdávanie vysvedčení

     DECEMBER

     1.12.2015            Deň boja proti HIV
     1.12.2015            Olympiáda SJL – školské kolo
     2.12.2015           Technické zručnosti
     4.12.2015           Olympiáda NJ – školské kolo
     7.12.2015            Mikuláš v ŠKD
     7.-18.12.2015      Vianoce v kuchyni
     8.12.2015           Pytagoriáda -  školské kolo 3. - 5. roč.
     9.12.2015           Pytagoriáda -  školské kolo 6. - 8. roč.
     10.122015          Turnaj hádzanárskych nádejí
     10.12.2015          Olympiáda AJ – školské kolo
     10.12.2015          Olympiáda SJL – okresné kolo
     11.12.2015           Hádzaná dievčat – ŠŠS
     11.12.2015           Vybíjaná 3.  -4. roč. – O pohár primátora
     17.12.2015          Geografická olympiáda – školské kolo
     17.12.2015           Vybíjaná 3. - 4. roč. – O pohár primátora
     18.12.2015           Šaliansky Maťko
     23.12.- 7.1.            Vianočné prázdniny
     Exkurzie:
     18.12.2015          Exkurzia – Technické múzeum Košice

     NOVEMBER

     5.11.2015              Otvorená hodina NJ          
     3.11.2015              E-test 5. roč.- generálna skúška
     5.11.2015              Úsmev pre strom   
     6.11.2015              Školské kolo MO - 5.roč.              
     6.11.2015              Prípravné kolo Pytagoriády        
     11.11.2015              Fotenie         
     16.-20.11.2015      Týždeň protidrogových aktivít   
     19.11.2015             Pedagogická rada - klasifikačná 
     19.11.2015             Turnaj hádzanárskych nádejí     
     24.11.2015            Zober loptu, nie drogy     
     25.11.2015            Testovanie žiakov 5. ročníka      
     30.11.2015            Technická tvorivosť 5. roč.         
     Exkurzie:     
     11.11.2015           Morské oko - 6.roč.          
     6.11.2015            Literárna exkurzia – 9.roč.          
     12.11.2015           Okresný súd
     18.11.2015           Starina