• 2014/2015

    • JÚN

     01.06.2015   Deň detí ŠKD

     01.06.2015   Návšteva útulku

     03.06.2015   Krajské kolo - atletika

     05.06.2015   Budapešť - exkurzia

     05.06.2015   Mestská súťaž v plávaní

     05.06.2015   Zvonického literárne dni

     08.06.2015   Školská olympiáda

     09.06.2015   Colný úrad - ukážky činnosti

     09.06.2015   BIO - okresné kolo

     12.06.2015   Fotenie tried

     15.06.2015   OAJ - okresné kolo 1. - 4. ročník

     16.06.2015   Školské výlety

     25.06.2015   KOČAP

     26.06.2015   Účelové cvičenie, Didaktické hry

     30.06.2015   Slávnostné ukončenie školského roku

     EXKURZIE

     G                  Vihorlat - 7. ročník


     MÁJ

     01.05.2015   Štátny sviatok

     04.05. - 05.05.2015   MIX volejbal o Pohár primátora mesta

     05.05.2015   Krajské kolo - hádzaná chlapci

     05.05.2015   Školské kolo OAJ 1. - 4. ročník

     07.05.2015   Hádzaná D - Zober loptu nie drogy

     08.05.2015   Štátny sviatok

     11.05.2015   Prijímacie skúšky - 9. ročník

     12.05.2015   Krajské kolo - BIO

     12.05.2015   MINI volejbal - CH

     12.05.2015   Slávik Slovenska - okresné kolo

     13.05.2015   Dopravné ihrisko - 4. ročník

     15.05.2015   Vystúpenie ZUŠ 1. - 9. ročník

     19.05.2015   Okresné kolo atletiky

     19.05.2015   Divadelné predstavenie 5. - 9. ročník

     19.05. - 21.05.2015   Festival michalovských škôl

     20.05.2015   Archimediáda - okresné kolo

     20.05.2015   Oswienčim - Po stopách histórie

     22.05.2015   Školská olympiáda

     25.05.2015   DIGI škola

     25.05.2015   MIDI - volejbalD

     28.05. - 29.05.2015   Mestská olympiáda

     EXKURZIE

     B                       ZOO Košice - 5. - 9. ročník

     1. - 2. ročník      Farma - Blatná Polianka


     APRÍL

     01.04.2015   AJ - Veľkonočná súťaž

     02.04. - 07.04.2015   Veľkonočné prázdniny

     08.04.2015   MO 6. - 8. ročník

     09.04.2015   BIO kat. E, F

     09.04.2015   Basketbal D - O pohár primátora mesta

     13.04.2015   Vyhodnotenie Pytagoriády

     14.04.2015   Školské kolo - Slávik Slovenska

     15.04.2015   Testovanie 9

     16.04.2015   Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

     16.04.2015   OF hádzaná - D

     17.04.2015   Basketbal CH - O pohár primátora mesta

     17.04.2015   Ekobeh 5. ročník

     20.04. - 24.04.2015   ŠVP 3. - 4. ročník

     21.04.2015   Krajské kolo GO

     21.04.2015   Basketbal CH - finále O pohár primátora mesta

     22.04.2015   ŠŠS - D hádzaná

     23.04.2015   Triedne RZ

     24.04.2015   Výchovný koncert 1. - 9. ročník

     28.04.2015   Vybíjaná D - finále

     28.04.2015   OF hádzaná - CH

     EXKURZIE

     1. - 2. ročník      Zemplínske múzeum


     MAREC

     03.03.2015   Okresné kolo - basketbal D

     04.03.2015   Vybíjaná 3. - 4. roč. zmiešané družstva

     05.03.2015   Volejbalový turnaj CH

     06.03.2015   Okresné kolo - basketbal CH

     06.03.2015   AJ - Sme múdri - 4. roč.

     10.03.2015   Minimaratón v čítaní 3. - 4. roč.

     11.03.2015   Obvodové kolo - volejbal D

     11.03. - 20.03.2015    Predajná výstavka kníh

     12.03.2015   Zober loptu nie drogy - hádzaná D

     13.03.2015   Obvodové kolo - volejbal CH

     16.03.2015   Okresné kolo Pytagoriáda 3., 4., 5. roč.

     17.03.2015   Okresné kolo Pytagoriáda 6., 7., 8. roč.

     17.03.2015   AJ Módna prehliadka - 3. roč.

     19.03.2015   Okresné kolo FO

     19.03.2015   Vybíjaná 3. - 4. roč. zmiešané družstva

     20.03.2015   Okresné kolo - volejbal D

     28.03.2015   Deň učiteľov

     EXKURZIE

     SJL               Návšteva KGZ - 6. ročník

     G                   Planetárium - 5. ročník


     FEBRUÁR

     02.02.2015   Polročné prázdniny

     03.02.2015   Beseda o spisovateľovi - Roald Dahl

     03.02.2015   Karneval - ŠKD

     05.02.2015   Okresné kolo - Geografická olympiáda

     10.02.2015   Krajské kolo - OAJ

     11.02.2015   Krajské kolo - ONJ

     11.02.2015   Vybíjaná 3. - 4. ročník

     12.02.2015   Okresné kolo - Dejepisná olympiáda

     17.02.2015   Obvodové kolo basketbal - CH

     18.02.2015   Obvodové kolo basketbal - D

     20.02.2015   Volejbalový turnaj D o Pohár riaditeľa školy

     23.02. - 27.02.2015   Jarné prázdniny

     EXKURZIE

     3. - 4. ročník   Zemplínske múzeum Michalovce


     JANUÁR

     13.01.2015   Okresné kolo ONJ

     14.01.2015   Okresné kolo OAJ

     15.01.2015   Vybíjaná dievčatá 3. - 4. ročník

     15.01. - 15.02.2015   Zápis žiakov do 1. ročníka

     21.01.2015   Okresné kolo MO Z5, Z9

     26.01. - 30.01.2015   Lyžiarsky výcvik

     27.01.2015   Okresné kolo Šaliansky Maťko


     DECEMBER

     01.12.2014   Hádzaná - Zober loptu nie drogy

     01.12.2014   Beseda - HIV - 9. ročník

     03.12.2014   Vianočný turnaj - basketbal dievčatá

     08.12.2014   Čas premien - prednáška - 6. ročník - dievčatá

     08.12.2014   Volejbalový turnaj - dievčatá -Pavlovce nad Uhom

     10.12.2014   Okresné kolo OSJL

     10.11.2014   Školské kolo Pytagoriády P3, P4, P5

     11.11.2014   Školské kolo Pytagoriády P6, P7, P8

     11.12.2014   Vybíjaná 3. - 4. ročník

     11.12.2014   Triedne RZ

     12.12.2014   Školské kolo OAJ

     15.12.2014   Školské kolo GO

     16.12.2014   Chváľme pána - spev náb. piesní

     17.12.2014   Zempl. zvončeky - prednes duch. poézie

     18.12.2014   Školské kolo Šaliansky Maťko

     19.12.2014   Vianočný turnaj - volejbal - chlapci, dievčatá

     EXKURZIE

     B, CH, F     Slovenské technické múzeum 9. ročník

     SJL             Múzeum Pavla Horova, pamätná izba Zvonického

     G                Okresná hvezdáreň


     NOVEMBER

     01.11.2014       Štátny sviatok

     05.11.2014       DOD - Obchodná akadémia MI

     11.11.2014       DOD - Gymnázium Ľ. Štúra

     17.11.2014       Štátny sviatok

     18.-21.11.2014 Týždeň boja proti drogám

     18.11.2014       Turnaj hádzanárskych nádejí

     19.11.2014       Oceňovanie žiakov

     20.11.2014       DOD - SOŠ Cyrila a Metoda MI

     21.11.2014       ŠŠS - D

     21.11.2014       Športom proti drogám

     24.11.2014       Zber papiera

     24.11.2014       Stolný tenis - O pohár primátora mesta

     26.11.2014       Beh oslobodenia

     EXKURZIE

     G          Starina - 9. ročník

     SJL       Múzeum P. Horova - 9. ročník

                  Pamätná izba G. Zvonického


     OKTÓBER

     02.10.2014   Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu

     09.10.2014   Plenárne RZ

     28.10.2014   Slávnostná akadémia - 30 rokov školy

     29.10.2014   Dnes si dáme operu 6., 7. a 8. ročník

     EXKURZIE

     G         Starina - 9. ročník

     G         Morské oko - 6. ročník

     D      Zemplínske múzeum - 5. - 6. ročník


     SEPTEMBER

     02.09.2014   Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015

     15.09.2014   Týždeň MOBILITY

     23.09.2014   KOČAP

     24.09.2014   Účelové cvičenie

     25.09.2014   INTEGRA - program zameraný na duševné zdravie

     25.09.2014   Slávnostný zápis do 1. ročníka

     EXKURZIE

     G          Zádielska dolina 8. ročník

     G          Morské oko