• 2013/2014

    • JÚN

     2.6.2014           Dopravné ihrisko 1. – 2. roč.

     3.6.2014           Krajské kolo – atletika Košice

     4.6.2014           Okresné kolo BIO

     5.6.2014           Čitateľský maratón KGZ – 4. A

     6.6.2014           Mestská súťaž v plávaní žiakov

     6.6.2014           Deň detí – ŠKD

     9.6.2014           Atletický viacboj 1. – 3. roč.

     15.6.2014         Školské výlety

     17.6.2014          OANJ 1. – 4. roč.

     19.6.2014          KOČAP

     20.6.2014          Účelové cvičenie, Didaktické hry

     27.6.2014          Slávnostné ukončenie šk. roka

     EXKURZIE

     GEO    Vihorlat   7. ročník


     MÁJ

     1.5.2014             Štátny sviatok  

     6.5.2014             Slávik Slovenska – okresné kolo

     8.5.2014             Štátny sviatok  

     12.5.2014           Fugova domovina    

     13.5.2014           ŠŠS - dievčatá

     14.5.2014           Vybíjaná – obvodné kolo

     16.5.2014           Okresné finále atletiky

     19.5.2014           Archimediáda – okresné kolo

     19.5.2014           Návšteva divadla – Prešov 1. – 5. roč.

     20.5.2014           Viem, čo neviem – mestská súťaž

     21.5.2014           Školská olympiáda

     26.5.2014           Divadelné predstavenie 6. – 9. roč.

     29.-30.5.2014     Mestská olympiáda

     29.5.2014           Zvonického literárne dni

     EXKURZIE

     1. - 4. roč.          Dopravné ihrisko, Sobrance

     2. - 4. roč.          Hasičský zbor

     3. roč.                Okresná hvezdáreň

     SJL                    Návšteva múzea P. Horova – 9. roč

     GEO                   Zádielska dolina – 8. roč.

     DEJ                    Dukla – 9. roč.


     APRÍL

     1.4.2014                 Výchovný koncert 1. – 9. roč.  

     2.4.2014                 ŠŠS – D

     2.4.2014                 KK – GO

     3.4.2014                 Volejbal  “O pohár primátora“  CH + D

     4.4.2014                 Okresné finále – hádzaná chlapci

     9.4.2014                 Okresné kolo MO – Z6, Z7, Z8

     9.4.2014                 Školské kolo – Slávik Slovenska

     11.4.2014               Kultúrny program – Deň narcisov

     15.4.2014               Okresné kolo BIO

     17.-22.4.2014         Veľkonočné prázdniny

     EXKURZIE

     GEO,BIO,CHE       Zemplínske múzeum – 6. roč.

     3., 4. roč.               Dopravné ihrisko, Sobrance


     MAREC

     12.3.2014               Testovanie 9

     13.3.2014               Triedne RZ

     13.3.2014               Obvodové kolo – basketbal D

     13.3.2014               Školské kolo HK

     14.3.2014               Okresné kolo FO

     18.3.2014               Pytagoriáda 3., 4., 5. ročník

     19.3.2014               Pytagoriáda 6., 7., 8. ročník

     19.3. – 20.3.2014   Okresné kolo HK

     20.3.2014               Obvodové kolo – volejbal D

     21.3.2014               Okresné kolo – basketbal D

     23.3. – 24.3.2014   Celoštátne kolo ONJ

     25.3.2014               Okresné kolo – volejbal D           


     FEBRUÁR

     6.2.2014                   Okresné kolo GO

     6.2.2014                   Basketbal CH - O pohár primátora mesta

     10.2.2014                 Krajské kolo OANJ

     11.2.2014                 Okresné kolo DO

     12.2.2014                 Basketbal D - O pohár primátora mesta

     13.2.2014                 Krajské kolo ONJ

     14.2.2014                 Karneval ŠKD

     17.2.-21.2.2014        Lyžiarsky výcvik


     JANUÁR

     15.1.2014                  Okresné kolo OAJ

     15.1.2014                  ŠŠS - hádzaná - CH

     15.1. - 14.2.2014       Zápis do 1. ročníka

     16.1.2014                  ŠŠS - hádzaná - D

     21.1.2014                  Volejbalový turnaj CH - Pavlovce nad Uhom

     22.1.2014                  Okresné kolo MO 5. a 9. roč.

     23.1.2014                  Okresné kolo ONJ

     28.1.2014                  Okresné kolo Šaliansky


     DECEMBER

     2.12.2013                  Zober loptu nie drogy

     6.12.2013                  ŠKD – Mikuláš

     9.12.2013                  ŠŠS – D

     10.12.2013                Školské kolo Pytagoriády 3. - 5. roč.

     11.12.2013                Školské kolo Pytagoriády 6. - 8. roč.

     11.12.2013                Školské kolo OAJ

     12.12.2013                Školské kolo GO – 5. roč.

     12.12.2013                Volej. turnaj „O pohár riaditeľa ZŠ“ – D

     13.12.2013                Obvodové kolo OSJL

     17.12.2013                Školské kolo – Šaliansky Maťko

     18.12.2013                Triedne RZ

     18.12.2013                ŠŠS – D

     18.12.2013                Vianočná akadémia

     20.12.2013                Medzitriedny volej. turnaj 7. - 9. roč.

     EXKURZIE

     BIO, CHE, FYZ           Slovenské technické múzeum – 9. roč.

     GEO                            Planetárium KE – 5. roč.


     NOVEMBER

     1.11.2013              Štátny sviatok

     8.11.2013              Ukončenie zberu papiera

     12.11.2013            ŠŠS – hádzaná – D

     13.11.2013            Pilotné testovanie 5. roč.

     15.11.2013            Turnaj hádzanárskych nádeji

     18. - 22.11.2013    Týždeň boja proti drogám

     20.11.2013             Kultúrne podujatie – Šermiari

     22.11.2013             Športom proti drogám

     25. – 26.2013         Spev náb. piesni a prednes poézie

     26.11.2013             Matičný beh


     OKTÓBER

     1.10.2013             Návšteva Ministra školstva SR Dušana Čaploviča

     7. - 11.10.2013     ŠŠS - hádzaná CH, D

     16.10.2013           Slávnostné ukončenie Projektu Bel

     17.10.2013           DOD - MsÚ

     17.10.2013           Výchovný koncert: "V zdravom tele žiť je skvele" 3. - 5. roč.

                                                                 "Bezsvedomie" 6. - 9. roč.

     21. - 31.10.2013    Zber papiera

     22.10.2013            Návšteva kult. podujatia ZUŠ 1. - 4. roč.

     23.10.2013            Testovanie 5

     23.10.2013            Plenárne RZ

     23.10.2013            Správna voľba povolania - GPH

     24.10.2013            DOD - stredné školy

     24.10.2013            KOČAP

     25.10.2013            Účelové cvičenie

     EXKURZIE

     GEO                      Starina 9. roč