• 2012/2013

    • Jún

          4.6.2013        Okresné kolo BIO

          4.6.2013        Čitateľský maratón KGZ – 4.roč.

          7.6.2013        Deň detí – ŠKD

         13.6.2013       Spevácka súťaž HAVRANA

         24.6.2013       KOČAP

         25.6.2013       Účelové cvičenie, Didaktické hry

         25.6.2013       Šarkaniáda – BEL

         28.6.2013       Slávnostné ukončenie šk. roka


     Máj

     1.5.2013                 Štátny sviatok

     3.5.2013                 Malý futbal ŠK - CH

     7.5.2013                 Slávik Slovensko - okresné kolo

     7.5.2013                 ŠŠS - D semifinále

     8.5.2013                 Štátny sviatok

     10.5.2013               Fugová domovina

     14.5.2013               BIO olympiáda - krajské kolo

     16.5.2013               Viem, čo neviem - mestská súťaž

     17.5.2013               Okresné finále atletiky

     20.5.2013               Školská olympiáda

     21.5.2013               Archimediáda - okresné kolo

     23.5.2013               Zvonického lit. dni

     23.-24.5.2013         Festival michalovských škôl

     30.-31.5.2013         Mestská olympiáda

     31.5.2013                Návšteva film. predstavenia 1.-4. roč.

     EXKURZIE

     SJL                           Návšteva Múzea P. Horova

     DEJ                           Dukla

     GEO                          Planetárium KE

                                        Zádielska dolina

     1.-2. roč.                   Farma - Blatná Polianka

     3. roč.                        Okresná hvezdáreň

     4. roč.                        Morské oko


     Apríl

                1.-2.4.2013              Veľkočné prázdniny

                4.4.2013                  Výchovný koncert 1.- 9. roč.

                4.4.2013                  Vybíjaná 3. – 4. roč.

                8.4.2013                  Divadelné predstavenie 7. – 9. roč.

                9.4.2013                  Návšteva KGZ - ŠKD

                10.-11.4.2013         Okresné kolo HK

                10.4.2013                Krajské kolo GO

                15.-18.4.2013         ŠŠS CH, D

                16.4.2013                Okresné kolo BIO kat. E

                17.4.2013                Divadelné predstavenie 1. – 6. roč.

                17.4.2013                Okresné kolo MO

                19.4.2013                Volejbalový turnaj D – Palín

                 EXKURZIE

                 1. – 2. roč.               Zemplínske múzeum

                 3. – 4. roč.               Zemplínske múzeum

                 6. roč. – BIO           Zemplínske múzeum


     Marec

      

     1.3.2013                      Volejbalový turnaj D – Veľké Kapušany

     7.3.2013                      Volejbalový turnaj CH – Pavlovce nad Uhom

     7.3.2013                      Kultúrny program – dôchodcovia

     8.3.2013                      MDŽ

     11.3.2013                    Žiacka basketbalová liga CH

     11.3.2013                    Okresné kolo FO

     13.3.2013                    Obvodové kolo vybíjaná D 5.-6. roč.

     13.3.2013                    Testovanie 9

     15.3.2013                    Obvodové kolo – volejbal D

     15.3.2013                    ŠŠS – D

     18.3.2013                    Obvodové kolo – volejbal CH

     17.-18.3.2013             Celoštátne kolo ONEJ

     19.3.2013                    Okresné kolo – Pytagoráda 3.-5. roč.

     20.3.2013                    Okresné kolo – Pytagoráda 6.-8. roč.

       20.3.2013                    ŠŠS – CH

     21.3.2013                    Volejbal 3 3 o Pohár primátora mesta

     26.3.2013                    Okresné kolo – volejbal D

     27.3.2013                    Školské kolo HK

      28.3.2013                     Veľkonočné prázdniny

      EXKURZIE

     SJL                                Návšteva knižnice KGZ 6.-7. ročník

     GEO                               Planetárium 5. ročník

     3.-4. roč.                        Návšteva knižnice KGZ


     Február

               1.2.2013                  Polročné prázdniny

               4.2. - 8.2.2013         Lyžiarsky výcvik

               5.2.2013                  Okresné kolo DO

               7.2.2013                  Okresné kolo GO

               8.2.2013                  Volejbalový turnaj – CH

     14.2.2013                Pilotný monitoring – 9. roč.

     14.2.2013                Krajské kolo ONEJ

     15.2.2013                Karneval ŠKD

     18.2. - 22.2.2013    Jarné prázdniny


     Január

     9.1.2013                 Deň otvorených dverí - MŠ Fr. Kráľa

     10.1.2013               Deň otvorených dverí - MŠ Leningradská

     15.1. - 15.2.2013   Zápis do 1. ročníka

     17.1.2013               Okresné kolo OANJ

     21.1.2013               Okresné kolo Šaliansky Maťko

     23.1.2013               Okresné kolo MO 5. - 9. roč.

     24.1.2013               Okresné kolo ONEJ

     24.1.2013               Pedagogická rada

     25.1.2013               Volejbalový turnaj O pohár riaditeľa školy


     December

     4.12.2012                Deň otvorených dverí - stredné školy

     5.12.2012                ŠKD - Mikuláš

     5.12.2012                Okresné finále - hádzaná chlapci

     5.12.2012                Vševedko - matematická súťaž

     6.12.2012                Obvodové kolo - basketbal CH

     7.12.2012                Obvodové kolo - basketbal D

     7.12.2012                Vyhodnotenie okresnej súťaže Zemplínske pero 2012

     13.12.2012              Triedne RZ

     13.12.2012              Vianočná burza - Tvorivá dielňa

     13.12.2012              Olympiáda SJL

     13.12.2012              ŠŠS - D

     14.12.2012              ŠŠS - CH

     19.12.2012              Volejbalový turnaj - D O pohár riaditeľa školy

     20.12.2012              Školské kolo - Šaliansky Maťko

     20.12.2012              Vianočný turnaj vo futbale

     21.12.2012              Vianočný turnaj vo volejbale D + CH

     21.12.2012              Vianočná akadémia 5. - 9. ročník 

     EXKURZIE

     BIO, CHE                Technické múzeum Košice             9. ročník


     November

     1.11.2012                 Štátny sviatok

     2.11.2012                 Jesenné prázdniny

     8.11.2012                 ŠŠS – hádzaná - D

     13.11.2012               ŠŠS – hádzaná - CH

     19. – 23.11.2012     Týždeň boja proti drogám

     20.11.2012               Majstrovstvá okresu – hádzaná D

     20. – 21.11.2012      Spev náb. piesní a prednes duchov. poézie

     23.11.2012               Športom proti drogám

     26.11.2012               Beh oslobodenia

     27.11.2012               Obvodové kolo v basketbale

     30.11.2012               Múzeum na kolesách 1. – 9. roč.


     Október

     8. - 26.10.2012         Zber papiera

     12.10.2012               ŠŠS – D

     15.10.2012               Na skle maľované 5. – 9. ročník

     16.10.2012               ŠŠS – CH

     18.10.2012               Deň otvorených dverí MsÚ MI

     24.10.2012               KOČAP

     25.10.2012               Účelové cvičenie

     26.10.2012               ŠŠS – D

     31.10. – 2.11.2012  Jesenné prázdniny

     EXKURZIE

     GEO                          Morské oko                     6. ročník

     GEO                          Starina                             9. ročník

     DEJ                           Zemplínske múzeum      5. – 6. ročník 


     September

     3.9.2012                  Slávnostné otvorenie školského roka