• 2011/2012

    • 5.9.2011       Slávnostné otvorenie šk. r. 2011/2012

     5.9.2011       Pracovná porada

     12.9.2011     Protidrogové prednášky 5. - 9. ročník

     23.9.2011     Deň " Východňarov"

     29.9.2011     Pedagogická rada

     Exkurzie

     GEO - Senné rybníky - 6. roč.

     GEO - Morské oko - 6. roč.

      

     3.10. 2011       Projekt - Prieskum telesného vývoja detí a mládeže v SR

     11.10. 2011       ŠŠS - Chlapci 5.-6. ročník

     11.10. 2011     Výbor Rodičovského združenia

     11.10. 2011     Výchovný koncert

     13.10. 2011     Plenárne a triedne rodičovské združenie

     13,10. 2011     Deň otvorených dverí - MsÚ Michalovce

     20.10. 2011     KOČAP

     21.10. 2011     Účelové cvičenie

     24.10. 2011     Zber papiera

     28.- 31.10. 2011     Jesenné prázdniny

      EXKURZIE

     Starina

     Zadielska dolina

     1.11. 2011       Štátny sviatok

     2.-11.11. 2011       Zber papiera

     7.11. 2011     Divadelné predstavenie

     9.11. 2011     Turnaj hádzanárskych nádejí

     14.-18.11. 2011     Týždeň boja proti drogám

     15.11. 2011     Pedagogická rada

     16.11. 2011     ŠŠS - dievčatá

     17.11. 2011     Štátny sviatok

     18.11. 2011     Športom proti drogám

     22.11. 2011     ŠŠS - chlapci

     25.11. 2011     Beh oslobodenia Michaloviec

     1.12. 2011      Výbor RZ

     1.12. 2011     ŠŠS - Hádzaná chlapci

     2.12. 2011     Okresné kolo Olympiáda - Slovenský jazyk

     6.12. 2011     Basketbal dievčatá - O pohár primátora mesta

     7.12. 2011     Vybíjaná 3.-4. ročník - mestská súťaž

     7.12. 2011     Posedenie pri jedličke - Školský klub

     8.12. 2011     Stolný tenis - chlapci - O pohár primátora mesta

     8.12. 2011     Volejbalový turnaj - O pohár riaditeľa školy

     8.12. 2011     Školské kolo - Olympiáda - Anglický jazyk

     13.12. 2011     Školské kolo - Šaliansky Maťko

     15.12. 2011     Triedne Rodičovské združenie

     15.12. 2011     Vianočná akadémia

     20.12. 2011     Vianočný futbalový turnaj

     21.12. 2011     Vianočný volejbalový turnaj

     7.-8.12 2011     Školské kolo - Pytagoriáda

     11.1. 2012      Deň otvorených dverí - MŠ Fraňa Kráľa

     12.1. 2012     Deň otvorených dverí - MŠ Leningradská

     12.1. 2012     Pracovná porada

     16.1-15.2. 2012     Zápis žiakov do 1. ročníka

     17.1. 2012     Okresné kolo Olympiády anglického jazyka

     20.1. 2012     Okresné kolo Olympiády nemeckého jazyka

     20.1. 2012     Okresné kolo Šaliansky Maťko

     24.1. 2012     Pedagogická rada

     25.1. 2012     Obvodové kolo Matemetickej olympiády 5.-9. ročník

     26.1. 2012     Mestské kolo - Vybíjaná 3.-4. ročník

      

     FEBRUÁR

     29.1.- 2.2. 2012      LVVK

     1.2. 2012     Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     2.2. 2012     ŠŠS - hádzaná chlapci

     3.2. 2012     Polročné prázdniny

     7.2. 2012     Okresné kolo Geografickej olympiády

     17.2. 2012     Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     23.2. 2012     Karneval ŠKD

     27.2.- 2.3. 2012     Jarné prázdniny

     EXKURZIE

     5. ročník     Planetárium

     3.-4. ročník     Návšteva múzea

      

     MAREC

      

     6.3. 2012       Vybíjaná - 3.-4. ročník

     6.3. 2012       Obvodové kolo - Volejbal chlapci

     7.3. 2012       Obvodové kolo - Volejbal dievčatá

     9.3. 2012       Výchovný program - "Drogy a čo my"

     13.3. 2012     ŠŠS - Hádzaná CH

     14.3. 2012     Testovanie "9"

     15.5. 2012     Okresné finále - Volejbal dievčatá

     16.3. 2012     Okresné finále - Volejbal chlapci

     16.3. 2012     ŠŠS - Hádzaná D

     19.3. 2012     KLOKAN - matematická súťaž

     19.3. - 20.3. 2012     Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     20.3. 2012     Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

     22.3. 2012     Okresné kolo Biblickej olympiády

     22.3. 2012     Obvodové kolo basketbal CH

     22.3. 2012     Obvodové kolo basketbal D

     19.3.-23.3.2012     Predajná výstava kníh

     19.3. 2012     Matematická súťaž - KLOKAN

     20.3.2012      Krajské kolo Geografickej olympiády

     29.3.2012     Okresné kolo Pytagoriáda 3.,4. a 5. ročník

     29.3. 2012    Triedne RZ

     29.3. 2012    Predajná burza výrobkov Tvorivej dielne

     30.3.2012     Okresné kolo Pytagoriáda 6.,7. a 8. ročník

      

     APRÍL

      

     2.-3..4. 2012       Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     3.4. 2012       Ruské slovo

     5.-10.4. 2012       Veľkonočné prázdniny

     11.4. 2012       Okresné kolo Matematickej olympiády 6.-8. ročník

     16.4. 2012     ŠŠS - Hádzaná dievčatá

     17.4. 2012     Pedagogická rada

     17.4. 2012     Okresné finále - hádzaná dievčatá

     13.4. 2012     Okresné finále - hádzaná chlapci

     19.4. 2012     Obvodové kolo Biologická olympiáda

     23.4. 2012     Divadelné predstavenie

     23.4. 2012     ŠŠS hádzaná chlapci

     27.4. 2012     Výchovný koncert 1.-9. ročník

      

     MÁJ

     3.5. 2012       Malý futbal ZŠ – okresné finále

     4.5. 2012       Olympijská súťaž

     7.5. 2012       Olympijská pochodeň k OH Londýn 2012

     7.5. 2012     DOD – Deň Hasičov

     9.5. 2012     Slávik Slovenska – okresné kolo

     10.5. 2012     Slávnostný zápis do 1. ročníka

     10.5. 2012     Vybíjaná – mladšie žiačky

     15.5. 2012     Archimediáda – okresné kolo

     26.5. 2012     ŠŠS – hádzaná dievčat

     17.5. 2012       Biologická olympiáda – krajské kolo

     22.5. 2012     Školská športová olympiáda

     22.5. 2012     Viem, čo neviem – mestská súťaž

     23.5. 2012     Zvonického literárne dni

     25.5. 2012     Atletika – okresné finále

     31.5.-1.6. 2012     Mestská športová olympiáda

     Exkurzie:

     SJl - Návšteva Múzea P. Horova - 9. ročník

     VYV - Výtvarné múzeum Košice 6.-7. ročník

     BIO - Východoslovenské múzeum - 8. ročník

     DEJ - Bardejov 7.-8. ročník

     DEJ - Dukla 9. ročník

      

      JÚN

     4.-5.6. 2012       ŠVP - 3.ročník

     6.6. 2012       BIO -okresné kolo 4.-5. ročník 

     7.6. 2012       Pracovná porada 

     8.6. 2012     Mestská olympiáda

     8.6. 2012     Celoslovenské kolo - Pytagoriáda

     22.6. 2012     Pedagogická rada

     25.6. 2012     KOČAP

     26.6. 2012     Účelové cvičenie

     29.6. 2012     Slávnostné ukončenie škols.roka

     Exkurzie:

     GEO - Vihorlat - 7. ročník