• 2010/2011

    • 2.9.2010       Slávnostné otvorenie šk. r. 2010/2011

     2.9.2010       Pracovná porada

     10.9.2010     Výchova k manželstvu a rodičovstvu - 6. ročník

     21.9.2010     Muzikál - Základná umelecká škola - 2. - 4. ročník

     23.9.2010     Pedagogická rada

      

     EXKURZIE

     Morské oko - 8. ročník

     Zadielska dolina

      

     7.10. 2010       KOČAP

     8.10. 2010       Účelové cvičenie

     8.10. 2010     Rada mladých - MsÚ

     11.-16.10. 2010     Škola v prírode

     19.10. 2010     Deň otvorených dverí - MsÚ

     21.10. 2010     Plenárne RZ

     21.10. 2010     Triedne RZ

     25.10. 2010     Zber papiera

     29.10. - 2.11.  2010     Jesenné prázdniny

     EXKURZIE

     Starina

     Zadielska dolina

      

     3.11. - 19.11. 2010       Zber papiera

     4.11. 2010       Prednáška - Prevencia obezity mládeže a dospelých

     9.11. 2010     ŠŠS - hádzaná - chlapci

     11.11. 2010     ŠŠS - hádzaná - dievčatá

     17.11. 2010     Štátny sviatok

     18.11. 2010     Pedagogická rada

     22.- 26.11. 2010     Týždeň boja proti drogám

     26.11. 2010     Špotrom proti drogám

     EXKURZIE

     Slovenské technické múzeum - 9. ročník

     Stredná odborná škola technická - 9. ročník

      

     1.12. 2010       Okresné kolo Olympiády Slovenského jazyka a Literatúry

     1.12. 2010       Školské kolo - VŠEVEDKO /3.-4. ročník/

     2.12. 2010       Výbor Rodičovského združenia

     6.12. 2010       Posedenie pri jedličke - Školský klub

     7.12. 2010      Deň otvorených dverí - 9. ročník

     9.12. 2010      Otvorené hodiny pre MŠ

     9.12. 2010      Triedne Rodičovské združenie

     10.12. 2010     Školské kolo Olympiády anglického jazyka

     14.12. 2010      Výchovný koncert 1. - 9. ročník

     15.12. 2010      Deň otvorených dverí - MŠ

     16.12. 2010     Volejbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy

     14.12. 2010      Výchovný koncert 1. - 9. ročník

     15.12. 2010      Deň otvorených dverí - MŠ

     16.12. 2010     Volejbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy

     16.12. 2010      Školské kolo - Šaliansky Maťko

     20.12. 2010      Vianočný basketbalový turnaj CH - 6. ročník

     21.12. 2010      Vianočná akadémia

     22.12. 2010     Vianočný volejbalový turnaj 8.-9. ročník

      

     15.1.- 15.2. 2011     Zápis žiakov do 1. ročníka

     17.1.- 21.1. 2011      Lyžiarsky výcvik

     18.1. 2011     Okresné kolo Olympiáda v anglickom jazyku

     19.1. 2011     Okresné kolo Šaliansky Maťko

     20.1. 2011      Školské kolo Matematická olympiáda - 4. ročník

     25.1. 2011     Pedagogická rada

     26.1. 2011      Okresné kolo Matematická olympiáda 5. a 9. ročník

      

     2.2. 2011     Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     9.2. 2011     Pracovná porada

     9.2. 2011      Okresné kolo Geografickej olympiády

     14.2. - 18.2. 2011     Lyžiarsky výcvik

     24.2. 2011      Muzikál Pipandelo

     28.2. - 4.3. 2011     Jarné prázdniny

      

     7.3. 2011       Krajské kolo Olympiáda v anglickom jazyku

     9.3. 2011       Testovanie 9

     10.3. 2011     Mestská basketbalová liga - CH

     11.3. 2011     Minihádzaná CH, D

     16.3. 2011      Obvodové kolo Fyzikálna olympiáda

     16.3. 2011     Mestská basketbalová liga - D

     17.3. 2011     Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     21.3. 2011     Krajské kolo Dejepisná olympiáda

     21.3. 2011     Matematický Klokan

     22.3. 2011     Krajské kolo Geografická olympiáda

     23.3. 2011     Mestská basketbalová liga - D

     28.3. 2011     Kultúrne vystúpenie - PUĽS

     28.3. 2011     Predajná výstava kníh

     30.3. 2011     Návšteva Knižnice Gorazda Zvonického - ŠKD

     30.3. 2011     Okresné finále hádzaná - D

      

     5. - 6. 4. 2011       Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubin

     6.4. 2011     Okresné kolo - Matematická olympiáda 6.,7.,8. ročník

     7.4. 2011     Malý futbal 7.-8. ročník

     12.4. 2011      Okresné kolo - Biologická olympiáda

     13.4. 2011     Krajské kolo - Fyzikálna olympiáda

     14.4. 2011     Pedagogická rada

     18.4. 2011     Obvodové kolo - Volejbal CH

     18. - 19.4. 2011     Okresné kolo - Pytagoriáda

     19.4. 2011     Triedne Rodičovské združenie

     19.4. 2011     Obvodové kolo - Volejbal D

     20.4. 2011     Krajské kolo - Hádzaná CH

     21. - 26. 4. 2011     Veľkonočné prázdniny

      

     1.5. 2011      Štátny sviatok

     3.5. 2011     Prvá pomoc - prakt. ukážky

     4.5. 2011     Slávik Slovenska - obvodové kolo

     4.5. 2011     Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín

     8.5. 2011    Štátny sviatok

     10.5. 2011     Bezpečnosť na ceste - prakt. ukážky

     11.5. 2011     Majstrovstva okresu - atletika

     11. - 13. 5. 2011     Srdce na dlani - festival žiakov michalovských škôl

     13. 5. 2011     Beseda o prvej pomoci s prac. SČK

     17.5. 2011    Archimediáda - okresné kolo

     17.5. 2011     Biologická olympiáda - krajské kolo

     25.5. 2011     Zvonického literárne dni

     20.5. 2011    Školská olympiáda

     31.5. - 1.6. 2011     Mestská športová olympiáda

      

     2-3.6. 2011      Mestská basketbalová liga - chlapci, dievčatá

     6.6. 2011     Zober loptu, nie drogy - hádzaná dievčatá

     7.6. 2011     Okresné kolo - Biologická olympiáda 4.-5. ročník

     9.6. 2011     Celoslovenské kolo - Pytagoriáda

     14.6. 2011    Súťaž "O pohár primátora mesta" - 1.-3. ročník

     16.6. 2011     Okresné kolo - Anglická olympiáda 1.-4. ročník

     23.6. 2011     KOČAP

     24. 6. 2011     Účelové cvičenie, didaktické hry

     30. 6. 2011     Slávnostné ukončenie školského roka